1. کتاب دست دوم دستور تصویری زبان روسی تالیف ک.ای.پهلوانوا ترجمه علیرضا اکبری پور

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 414 مولف ک.ای.پهلوانوا مترجم علیرضا اکبری پور انتشارات ناقوس
 2. کتاب دست دوم روسی در سفر -نویسنده محمدرضا محمدی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات240انتشارات استانداردتالیف محمدرضا محمد ی و دیگران
 3. کتاب دست دوم فرهنگ روسی به فارسی تالیف گ.آ. واسکانیان

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 866 مولف گ.آ. واسکانیان انتشارات پگاه
 4. کتاب ده هزار لغت روسی انگلیسی فارسی از سطح A1 تا B2 نیما شعبانی - کاملا نو

  72,000 تومان

  تعداد صفحه 426 انتشارات زبان مهر تألیف نیما شعبانی
0