1. کتاب دست دوم فرهنگ مهندسی مکانیک ( انگلیسی -فارسی) تالیف محمدرضا افضلی -در حد نو

  280,000 تومان

  تعداد صفحات 864 مولف محمدرضا افضلی انتشارات فرهنگ معاصر
 2. کتاب دست دوم بهترین اشعار رابرت فراست دو زبانه

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات سخن ترجمه فتح الله مجتبائی
 3. کتاب دست دوم اشعار کریس دی برگ دو زبانه - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات بهنام ترجمه محمد نوراللهی
 4. کتاب دست دوم به خواهش دل گوش بسپار متن دو زبانه - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 64 انتشارات ایدون تألیف سوزان پولیس شوتز ترجمه شهلا انسانی
 5. کتاب دست دوم سخنانی در باب عشق ، متن دو زبانه - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات حریم دانش تألیف سیامک مظلومی
 6. کتاب دست دوم باکره دوروبلیس تالیف توماس هاردی ترجمه محمد صادق شریعتی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 244 مولف توماس هاردی مترجم محمد صادق شریعتی انتشارات گویش نو
 7. کتاب دست دوم فرهنگ علوم مهندسی ( انگلیسی -فارسی) تالیف محمدفلاحی مقیمی -در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 942 مولف و مترجم بیژن ترقی انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
 8. کتاب دست دوم هدیه گرانبها تالیف اسپنسر جانسن ترجمه علی محمد جعفری-در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحات 147 مولف اسپنسر جانسن مترجم علی محمد جعفری انتشارات بروج
 9. کتاب دست دوم فرهنگ خیام فارسی انگلیسی تالیف و ترجمه بیژن ترقی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 769 مولف ومترجم بیژن ترقی انتشارات خیام
0