1. کتاب دست دوم روشهای تحقیق در علوم اجتماعی تالیف مهدی ایران نژاد پاریزی

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 435 مولف مهدی ایران نژاد پاریزی انتشارات مدیران
 2. کتاب دست دوم نوآوری مشارکتی تالیف فردریک بتز ترجمه رضا کلانتری نژاد -در حد نو

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 296 مولف فردریک بتز مترجم رضا کلانتری نژاد انتشارات طرح نقد
 3. کتاب دست دوم صنایع خلاق برلین :تحللی تجربی از صنایع کلیدی آینده تالیف دیتر پوشتا و همکاران ترجمه ناهید جمشیدی راد-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 181 مولف دیتر پوشتا و همکاران مترجم ناهید جمشیدی راد انتشارات پگاه روزگار نو
 4. کتاب دست دوم بررسی نقش حاکمیت در پیشبرد صنایع خلاق و فرهنگ تالیف اسماعیل عبدی و دیگران-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 319 مولف اسماعیل عبدی و دیگران انتشارات پگاه روزگار نو
 5. کتاب دست دوم کار عمیق تالیف کل نیوپورت ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ-هایلایت شده

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 223 مولف کل نیوپورت مترجم ابراهیم نقیب زاده مشایخ انتشارات ساروان
 6. کتاب دست دوم مبانی ارتباط جمعی تالیف محمد دادگران -نوشته دارد

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 220 مولف محمد دادگران انتشارات مروارید
 7. کتاب دست دوم امنیت در خانه تالیف ویوین آرمسترانگ ترجمه امیر صادقی-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 143 مولف ویوین آرمسترانگ مترجم امیر صادقی انتشارات ذهن آویز
 8. کتاب دست دوم جنگ اطلاعات و امنیت تالیف دی.ای.دنینگ

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 609 مولف دی.ای.دنینگ انتشارات پژوهشکده پردازش هوشمند علائم
 9. کتاب دست دوم دین ،قدرت،جامعه تالیف ماکس وبر ترجمه احمد تدین-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 562 مولف ماکس وبر مترجم احمد تدین انتشارات هرمس
 10. کتاب دست دوم دگرگونی بزرگ تالیف کارل پولانی ترجمه محمد مالجو-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 545 مولف کارل پولانی مترجم محمد مالجو انتشارات شیرازه
 11. کتاب دست دوم شوراها در غرب تالیف دانی گلکستین ترجمه علیرضا ثقفی-در حد نو

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 398 مولف دانی گلکستین مترجم علیرضا ثقفی انتشارات آزاد مهر
 12. کتاب دست دوم خانواده-کار-جنسیت تالیف امیر رستگار خالد-در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 336 مولف امیر رستگار خالد انتشارات شورای فرهنگی اجتماعی زنان
 13. کتاب دست دوم استیضاح تالیف عطاء الله مهاجرانی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 543 مولف عطاء الله مهاجرانی انتشارات اطلاعات
 14. کتاب دست دوم سواد رسانه ای تالیف امیرمحمد رعدی -در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 144 مولف امیرمحمد رعدی انتشارات ساکو
 15. کتاب دست دوم آئین مطالعه و یادگیری تالیف مرتض نصرت

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 88 مولف مرتض نصرت انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی
 16. کتاب دست دوم یادداشت های اعتراض -نویسنده روان کاری-مترجم امیرشهریار امینیان

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 236انتشارات خرسندی تایف روان کاری و دیگران ترجمه امیرشهریار امینیان و دیگران
 17. کتاب دست دوم شناخت گردشگری تالیف بهرام رنجبریان محمد زاهدی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 224 مولف بهرام رنجبریان محمد زاهدی انتشارات چهارباغ
 18. کتاب دست دوم برنامه ریزی و سرپرستی گشتها تالیف بهرام رنجبریان

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 224 مولف بهرام رنجبریان انتشارات چهارباغ
 19. کتاب دست دوم سرگذشت شگفت انگیز گوگل تالیف دیوید ای.وایس ترجمه سینا قربانلو-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 342 مولف دیوید ای.وایس ت مترجم سینا قربانلو انتشارات مبلغان
 20. کتاب دست دوم انفجار دیجیتال تالیف هال ابلسون ترجمه امیر سپهرام-در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحات 303 مولف هال ابلسون مترجم امیر سپهرام انتشارات مازیار
 21. کتاب دست دوم نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن تالیف دیوید مناشری ترجمه محمد سین بادامچی- نوشته دارد

  300,000 تومان

  تعداد صفحات 496 مولف دیوید مناشری مترجم حمد سین بادامچی انتشارات حکمت سینا
 22. کتاب دست دوم مدیریت رسانه های الکترونیک تالیف پیتر پرینگل ترجمه طاهر روشندل اربطانی-نوشته دارد

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 590 مولف پیتر پرینگل مترجم طاهر روشندل اربطانی انتشارات دانشکده صدا و سیما
 23. کتاب دست دوم رویکردهایی به سواد رسانه ای تالیف آرت سیلور بلات ترجمه امیر یزدیان- در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 415 مولف جان ب.تامپسون مترجم مسعود اوحدی انتشارات مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما
 24. کتاب دست دوم ارتباطات و آگاهی جلد سوم تالیف محمد حسن زورق-در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 282 مولف محمد حسن زورق انتشارات سروش
 25. کتاب دست دوم برگزیده ی دانش نامه ی دین ارتباطات و رسانه تالیف دانیل استوت ترجمه حمیدرضا قادری-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 402 مولف دانیل استوت مترجم حمیدرضا قادری انتشارات دفتر عقل
 26. کتاب دست دوم درآمدی بر جامعه شناسی ارتباطات،فرهنگ و رسانه تالیف علی دارابی-در حد نو

  58,000 تومان

  تعداد صفحات 470 مولف علی دارابی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
 27. کتاب دست دوم قاره ششم و هنرهای دیجیتال تالیف علی مصریان-در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 222 مولف علی مصریان انتشارات سیمای شرق
 28. کتاب دست دوم اصول کاربردی خبرنگاری تالیف حجت اله عباسی -نوشته دارد

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 212 مولف حجت اله عباسی انتشارات سروش
 29. کتاب دست دوم جنبش تسخیر :اشغال وال استریت تالیف نوام چامسکی ترجمه جعفر فلاحی-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 96 مولف نوام چامسکی مترجم جعفر فلاحی انتشارات نشر مرکز
  0