1. کتاب دست دوم میراث یک مرد ، یادنامه مرحوم حاج مصیب درخشانی تالیف ناصر اسعدی-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 80 مولف ناصر اسعدی انتشارات برتر اندیشان
 2. کتاب دست دوم قزاقستان امروز تالیف محمدرضا شیرازی -در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 254 مولف محمدرضا شیرازی انتشارات ریحانی گرگان
 3. کتاب دست دوم رسانه های اروپایی تالیف استیلیانوس پاپاتاناسوپولوس ترجمه هومن عابدی-در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 282 مولف استیلیانوس پاپاتاناسوپولوس مترجم هومن عابدی انتشارات سروش
 4. کتاب دست دوم راهنمای جامع زندگی و کار در کانادا ویرایش سوم تالیف گرام چستر ترجمه مژگان رحمانی خضری-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 512 مولف گرام چستر مترجم مژگان رحمانی خضری انتشارات سیمین دخت
 5. کتاب دست دوم آن چه دانشجوی ایرانی خارج از کشور باید بداند تالیف محمد مهدی فتوره چی-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 200 مولف محمد مهدی فتوره چی انتشارات نهاد ایران
 6. کتاب دست دوم ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی تالیف رحمان سعیدی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 133 مولف رحمان سعیدی انتشارات آوای نور
 7. کتاب دست دوم روشهای تحقیق در علوم اجتماعی تالیف مهدی ایران نژاد پاریزی

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 435 مولف مهدی ایران نژاد پاریزی انتشارات مدیران
 8. کتاب دست دوم نوآوری مشارکتی تالیف فردریک بتز ترجمه رضا کلانتری نژاد -در حد نو

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 296 مولف فردریک بتز مترجم رضا کلانتری نژاد انتشارات طرح نقد
 9. کتاب دست دوم صنایع خلاق برلین :تحللی تجربی از صنایع کلیدی آینده تالیف دیتر پوشتا و همکاران ترجمه ناهید جمشیدی راد-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 181 مولف دیتر پوشتا و همکاران مترجم ناهید جمشیدی راد انتشارات پگاه روزگار نو
 10. کتاب دست دوم بررسی نقش حاکمیت در پیشبرد صنایع خلاق و فرهنگ تالیف اسماعیل عبدی و دیگران-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 319 مولف اسماعیل عبدی و دیگران انتشارات پگاه روزگار نو
 11. کتاب دست دوم کار عمیق تالیف کل نیوپورت ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ-هایلایت شده

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 223 مولف کل نیوپورت مترجم ابراهیم نقیب زاده مشایخ انتشارات ساروان
 12. کتاب دست دوم مبانی ارتباط جمعی تالیف محمد دادگران -نوشته دارد

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 220 مولف محمد دادگران انتشارات مروارید
 13. کتاب دست دوم امنیت در خانه تالیف ویوین آرمسترانگ ترجمه امیر صادقی-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 143 مولف ویوین آرمسترانگ مترجم امیر صادقی انتشارات ذهن آویز
 14. کتاب دست دوم جنگ اطلاعات و امنیت تالیف دی.ای.دنینگ

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 609 مولف دی.ای.دنینگ انتشارات پژوهشکده پردازش هوشمند علائم
 15. کتاب دست دوم دین ،قدرت،جامعه تالیف ماکس وبر ترجمه احمد تدین-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 562 مولف ماکس وبر مترجم احمد تدین انتشارات هرمس
 16. کتاب دست دوم دگرگونی بزرگ تالیف کارل پولانی ترجمه محمد مالجو-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 545 مولف کارل پولانی مترجم محمد مالجو انتشارات شیرازه
 17. کتاب دست دوم شوراها در غرب تالیف دانی گلکستین ترجمه علیرضا ثقفی-در حد نو

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 398 مولف دانی گلکستین مترجم علیرضا ثقفی انتشارات آزاد مهر
 18. کتاب دست دوم خانواده-کار-جنسیت تالیف امیر رستگار خالد-در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 336 مولف امیر رستگار خالد انتشارات شورای فرهنگی اجتماعی زنان
 19. کتاب دست دوم استیضاح تالیف عطاء الله مهاجرانی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 543 مولف عطاء الله مهاجرانی انتشارات اطلاعات
 20. کتاب دست دوم سواد رسانه ای تالیف امیرمحمد رعدی -در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 144 مولف امیرمحمد رعدی انتشارات ساکو
 21. کتاب دست دوم آئین مطالعه و یادگیری تالیف مرتض نصرت

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 88 مولف مرتض نصرت انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی
 22. کتاب دست دوم یادداشت های اعتراض -نویسنده روان کاری-مترجم امیرشهریار امینیان

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 236انتشارات خرسندی تایف روان کاری و دیگران ترجمه امیرشهریار امینیان و دیگران
 23. کتاب دست دوم شناخت گردشگری تالیف بهرام رنجبریان محمد زاهدی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 224 مولف بهرام رنجبریان محمد زاهدی انتشارات چهارباغ
 24. کتاب دست دوم برنامه ریزی و سرپرستی گشتها تالیف بهرام رنجبریان

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 224 مولف بهرام رنجبریان انتشارات چهارباغ
 25. کتاب دست دوم سرگذشت شگفت انگیز گوگل تالیف دیوید ای.وایس ترجمه سینا قربانلو-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 342 مولف دیوید ای.وایس ت مترجم سینا قربانلو انتشارات مبلغان
 26. کتاب دست دوم انفجار دیجیتال تالیف هال ابلسون ترجمه امیر سپهرام-در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحات 303 مولف هال ابلسون مترجم امیر سپهرام انتشارات مازیار
 27. کتاب دست دوم نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن تالیف دیوید مناشری ترجمه محمد سین بادامچی- نوشته دارد

  300,000 تومان

  تعداد صفحات 496 مولف دیوید مناشری مترجم حمد سین بادامچی انتشارات حکمت سینا
 28. کتاب دست دوم مدیریت رسانه های الکترونیک تالیف پیتر پرینگل ترجمه طاهر روشندل اربطانی-نوشته دارد

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 590 مولف پیتر پرینگل مترجم طاهر روشندل اربطانی انتشارات دانشکده صدا و سیما
 29. کتاب دست دوم رویکردهایی به سواد رسانه ای تالیف آرت سیلور بلات ترجمه امیر یزدیان- در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 415 مولف جان ب.تامپسون مترجم مسعود اوحدی انتشارات مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما
 30. کتاب دست دوم ارتباطات و آگاهی جلد سوم تالیف محمد حسن زورق-در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 282 مولف محمد حسن زورق انتشارات سروش
  0