1. کتاب دست دوم نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن تالیف دیوید مناشری ترجمه محمد سین بادامچی- نوشته دارد

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 496 مولف دیوید مناشری مترجم حمد سین بادامچی انتشارات حکمت سینا
 2. کتاب دست دوم مدیریت رسانه های الکترونیک تالیف پیتر پرینگل ترجمه طاهر روشندل اربطانی-نوشته دارد

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 590 مولف پیتر پرینگل مترجم طاهر روشندل اربطانی انتشارات دانشکده صدا و سیما
 3. کتاب دست دوم رویکردهایی به سواد رسانه ای تالیف آرت سیلور بلات ترجمه امیر یزدیان- در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 415 مولف جان ب.تامپسون مترجم مسعود اوحدی انتشارات مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما
 4. کتاب دست دوم ارتباطات و آگاهی جلد سوم تالیف محمد حسن زورق-در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 282 مولف محمد حسن زورق انتشارات سروش
 5. کتاب دست دوم برگزیده ی دانش نامه ی دین ارتباطات و رسانه تالیف دانیل استوت ترجمه حمیدرضا قادری-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 402 مولف دانیل استوت مترجم حمیدرضا قادری انتشارات دفتر عقل
 6. کتاب دست دوم درآمدی بر جامعه شناسی ارتباطات،فرهنگ و رسانه تالیف علی دارابی-در حد نو

  58,000 تومان

  تعداد صفحات 470 مولف علی دارابی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
 7. کتاب دست دوم درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی تالیف محمد حسن بردبار-نوشته دارد

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 112 مولف محمد حسن بردبار انتشارات ققنوس
 8. کتاب دست دوم قاره ششم و هنرهای دیجیتال تالیف علی مصریان-در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 222 مولف علی مصریان انتشارات سیمای شرق
 9. کتاب دست دوم اصول کاربردی خبرنگاری تالیف حجت اله عباسی -نوشته دارد

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 212 مولف حجت اله عباسی انتشارات سروش
 10. کتاب اختلال یادگیری ویژگی ها و راه کارهای آموزشی تالیف دکتر احمد قره خانی

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 148 مولف دکتر احمد قره خانی انتشارات مدرسه
 11. کتاب دست دوم آشنایی ماکس وبر و کارل مارکس کارل لوویت ترجمه شهناز مسمی پرست-در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحات184 انتشارات ققنوس تالیف کارل لوویت ترجمه شهناز مسمی پرست
  0