1. کتاب دست دوم ساخت اجتماعی واقعیت (رساله ای در جامعه شناسی شناخت) تالیف پتر ل.برگر ترجمه فریبرز مجیدی

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 283 مولف پتر ل.برگر مترجم فریبرز مجیدی انتشارات اندیشه های عصر نو
 2. کتاب دست دوم خانواده-کار-جنسیت تالیف امیر رستگار خالد-در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 336 مولف امیر رستگار خالد انتشارات شورای فرهنگی اجتماعی زنان
 3. کتاب پژوهش کیفی چیست؟ تالیف مارتین همرسلی ترجمه عباس صادقی و دیگران

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 136 مولف مارتین همرسلی مترجم عباس صادقی و دیگران انتشارات دانش پذیر
 4. کتاب دست دوم استیضاح تالیف عطاء الله مهاجرانی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 543 مولف عطاء الله مهاجرانی انتشارات اطلاعات
 5. کتاب دست دوم سواد رسانه ای تالیف امیرمحمد رعدی -در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 144 مولف امیرمحمد رعدی انتشارات ساکو
 6. کتاب دست دوم زبان تخصصی علوم اجتماعی 2 تالیف هانیه دیوان بگی

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 280 مولف هانیه دیوان بگی انتشارات راه
 7. کتاب دست دوم آئین مطالعه و یادگیری تالیف مرتض نصرت

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 88 مولف مرتض نصرت انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی
 8. کتاب دست دوم قدرت ارتباطات تالیف مانوئل کاستلز ترجمه حسین بصیریان جهرمی-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 737 مولف مانوئل کاستلز مترجم حسین بصیریان جهرمی انتشارات علمی و فرهنگی
 9. کتاب دست دوم یادداشت های اعتراض -نویسنده روان کاری-مترجم امیرشهریار امینیان

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 236انتشارات خرسندی تایف روان کاری و دیگران ترجمه امیرشهریار امینیان و دیگران
 10. کتاب دست دوم شناخت گردشگری تالیف بهرام رنجبریان محمد زاهدی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 224 مولف بهرام رنجبریان محمد زاهدی انتشارات چهارباغ
 11. کتاب دست دوم برنامه ریزی و سرپرستی گشتها تالیف بهرام رنجبریان

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 224 مولف بهرام رنجبریان انتشارات چهارباغ
 12. کتاب دست دوم بازاریابی گردشگری تالیف بهرام رنجبریان محمد زاهدی

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 400 مولف بهرام رنجبریان محمد زاهدی انتشارات چهارباغ
 13. کتاب دست دوم سرگذشت شگفت انگیز گوگل تالیف دیوید ای.وایس ترجمه سینا قربانلو-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 342 مولف دیوید ای.وایس ت مترجم سینا قربانلو انتشارات مبلغان
 14. کتاب دست دوم انفجار دیجیتال تالیف هال ابلسون ترجمه امیر سپهرام-در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحات 303 مولف هال ابلسون مترجم امیر سپهرام انتشارات مازیار
 15. کتاب دست دوم نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن تالیف دیوید مناشری ترجمه محمد سین بادامچی- نوشته دارد

  300,000 تومان

  تعداد صفحات 496 مولف دیوید مناشری مترجم حمد سین بادامچی انتشارات حکمت سینا
 16. کتاب دست دوم مدیریت رسانه های الکترونیک تالیف پیتر پرینگل ترجمه طاهر روشندل اربطانی-نوشته دارد

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 590 مولف پیتر پرینگل مترجم طاهر روشندل اربطانی انتشارات دانشکده صدا و سیما
 17. کتاب دست دوم رویکردهایی به سواد رسانه ای تالیف آرت سیلور بلات ترجمه امیر یزدیان- در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 415 مولف جان ب.تامپسون مترجم مسعود اوحدی انتشارات مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما
 18. کتاب دست دوم ارتباطات و آگاهی جلد سوم تالیف محمد حسن زورق-در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 282 مولف محمد حسن زورق انتشارات سروش
 19. کتاب دست دوم برگزیده ی دانش نامه ی دین ارتباطات و رسانه تالیف دانیل استوت ترجمه حمیدرضا قادری-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 402 مولف دانیل استوت مترجم حمیدرضا قادری انتشارات دفتر عقل
 20. کتاب دست دوم درآمدی بر جامعه شناسی ارتباطات،فرهنگ و رسانه تالیف علی دارابی-در حد نو

  58,000 تومان

  تعداد صفحات 470 مولف علی دارابی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
 21. کتاب دست دوم درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی تالیف محمد حسن بردبار-نوشته دارد

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 112 مولف محمد حسن بردبار انتشارات ققنوس
 22. کتاب دست دوم قاره ششم و هنرهای دیجیتال تالیف علی مصریان-در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 222 مولف علی مصریان انتشارات سیمای شرق
 23. کتاب دست دوم اصول کاربردی خبرنگاری تالیف حجت اله عباسی -نوشته دارد

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 212 مولف حجت اله عباسی انتشارات سروش
 24. کتاب دست دوم آشنایی ماکس وبر و کارل مارکس کارل لوویت ترجمه شهناز مسمی پرست-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات184 انتشارات ققنوس تالیف کارل لوویت ترجمه شهناز مسمی پرست
 25. کتاب دست دوم اصول و مبانی پدافند غیر عامل تالیف جعفر موحدی نیا-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 101 مولف جعفر موحدی نیا انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 26. کتاب دست دوم اراده به دانستن تالیف میشل فوکو ترجمه نیکو سرخوش - در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 183 مولف میشل فوکو مترجم نیکو سرخوش انتشارات نشر نی
 27. کتاب دست دوم مسائل اجتماعی شهر و محله از منظر شهروندان تهرانی-نویسنده سید حسین سراج زاده

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 134 تالیف سید حسین سراج زاده-محمد روزخوش انتشارات جامعه و فرهنگ
 28. کتاب دست دوم آدام اسمیت و ثروت ملل تالیف محمدعلی همایون کاتوزیان-در حد نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 204 مولف محمدعلی همایون کاتوزیان انتشارات امیرکبیر
 29. کتاب اختلال یادگیری ویژگی ها و راه کارهای آموزشی تالیف دکتر احمد قره خانی

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 148 مولف دکتر احمد قره خانی انتشارات مدرسه
  0