1. کتاب 800 نکته در 800 پرسش اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران تالیف حبیب الله آذر بخش

  102,000 تومان

  تعداد صفحات 144 تالیف حبیب الله آذر بخش انتشارات گپ
 2. کتاب اپیدمیولوژی گوردیس دیوید چلنتانو - مویزس اشکلو ترجمه پیمان سلامتی - محمود خدادادگی

  190,000تومان

  171,000 تومان

  تعداد صفحات 456 تالیف دیوید چلنتانو - مویزس اشکلو ترجمه پیمان سلامتی - محمود خدادادگی انتشارات ارجمند
 3. کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس ویراست دهم 2022 تالیف پروفسور ابوالعباس ترجمه رضا فرید حسینی

  370,000 تومان

  تعداد صفحات 808 مولف پروفسور ابوالعباس مترجم رضا فرید حسینی انتشارات اندیشه رفیع
 4. کتاب ایمونولوژی جنوی 2017 ویراست نهم جلد دوم ترجمه توحید کاظمی

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 467 مترجم توحید کاظمی انتشارات حیدری
 5. کتاب ایمونولوژی جنوی 2017 ویراست نهم جلد اول ترجمه توحید کاظمی

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 397 مترجم توحید کاظمی انتشارات حیدری
 6. کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018 ویراست نهم تالیف پروفسور ابوالعباس ترجمه دکتر رضا فرید حسینی

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 788 مولف پروفسور ابوالعباس مترجم دکتر فرهاد ریاضی راد انتشارات ابن سینا
 7. کتاب ایمونولوژی رویت 2013تالیف دیوید مال ترجمه دکتر احمد مسعود

  42,000 تومان

  تعداد صفحات 696 مولف دیوید مال مترجم دکتر احمد مسعود انتشارات اندیشه رفیع
 8. کتاب ایمونولوژی تالیف دکتر محمد وجگانی

  450,000تومان

  405,000 تومان

  تعداد صفحات 1264 مولف دکتر محمد وجگانی انتشارات جهاد دانشگاهی
 9. کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018 با مقدمه و نظارت دکتر علی اکبر امیر زرگر تالیف پروفسور ابوالعباس ترجمه مژگان آستانه

  198,000 تومان

  تعداد صفحات 782 مولف پروفسور ابوالعباس مترجم دکتر فرهاد ریاضی راد انتشارات اندیشه رفیع
 10. کتاب مقدمه ای بر ایمونولوژی بنجامینی با مقدمه و تحت نظارت دکتر احمد مسعود تالیف ریچارد کویکو ترجمه پریسا امیر کلوانق

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 496 مولف ریچارد کویکو مترجم پریسا امیر کلوانق انتشارات اندیشه رفیع
 11. کتاب ایمونولوژی پایه ابوالعباس ویرایش ششم 2020 تالیف پروفسور ابوالعباس ترجمه دکتر فرهاد ریاضی راد

  200,000تومان

  160,000 تومان

  تعداد صفحات 398 مولف پروفسور ابوالعباس مترجم دکتر فرهاد ریاضی راد انتشارات ابن سینا
 12. کتاب مرور ساختارمند و متا آنالیز تالیف دکتر علی اکبر حق دوست

  120,000تومان

  108,000 تومان

  تعداد صفحات 280 تالیف دکتر علی اکبر حق دوست
 13. کتاب کلیات بهداشت عمومی دکتر علی صادقی حسن آبادی

  69,000تومان

  62,100 تومان

  تعداد صفحات 232 تالیف دکتر علی صادقی حسن آبادی
 14. کتاب اپیدمیولوژی گوردیس دیوید سلنتانو ترجمه دکتر حسین صباغیان

  220,000تومان

  198,000 تومان

  تعداد صفحات 512 تالیف گوردیس دیوید سلنتانو ترجمه دکتر حسین صباغیان
 15. کتاب روش شناسی در پژوهش تالیف دکتر علی اکبر حقدوست

  77,000 تومان

  تعداد صفحات 158 تالیف د دکتر علی اکبر حقدوست
 16. کتاب راهنمای ارزیابی سلامت جامعه ترجمه دکتر کوروش هلاکویی

  120,000تومان

  108,000 تومان

  تعداد صفحات 198ترجمه دکتر کوروش هلاکویی
 17. کتاب خلاصه درس نامه پزشکی پیش گیری و پزشکی اجتماعی ک.پارک ترجمه اعضای هیئت علمی دانشگاهای علوم پزشکی

  190,000تومان

  171,000 تومان

  تعداد صفحات 682 تالیف ک.پارک ترجمه اعضای هیئت علمی دانشگاهای علوم پزشکی
 18. کتاب راهنمای کنترل بیماری های واگیر دکتر دیوید ال.هیمن ترجمه دکتر حسین صباغیان

  190,000تومان

  171,000 تومان

  تعداد صفحات 784 تالیف دکتر دیوید ال.هیمن ترجمه دکتر حسین صباغیان
 19. کتاب همه گیر شناسی-واکاوی رویدادهای همگانی تالیف کیومرث ناصری

  77,000تومان

  69,300 تومان

  تعداد صفحات 264 تالیف کیومرث ناصری
 20. کتاب کارآزمایی های بالینی ترجمه دکتر علی احمدی

  199,000تومان

  179,100 تومان

  تعداد صفحات 456 ترجمه دکتر علی احمدی
 21. کتاب اصول اپیدمیولوژی بالینی دابرت اچ.فلچر ترجمه دکتر علی صادقی حسن آبادی

  69,000تومان

  62,100 تومان

  تعداد صفحات 340 تالیف دابرت اچ.فلچر ترجمه دکتر علی صادقی حسن آبادی
 22. کتاب درس نامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی جلد یکم ک.پارک ترجمه دکتر کوروش هلاکویی نائینی

  199,000تومان

  179,100 تومان

  تعداد صفحات 368 تالیف ک.پارک ترجمه دکتر کوروش هلاکویی نائینی
 23. کتاب فرهنگ جامع همه گیر شناسی (اپیدمیولوژی) تالیف دکتر کیومرث ناصری

  199,000تومان

  179,100 تومان

  تعداد صفحات 432 تالیف دکتر کیومرث ناصری
  0