1. کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018 ویراست نهم تالیف پروفسور ابوالعباس ترجمه دکتر رضا فرید حسینی

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 788 مولف پروفسور ابوالعباس مترجم دکتر فرهاد ریاضی راد انتشارات ابن سینا
 2. کتاب ایمونولوژی رویت 2013تالیف دیوید مال ترجمه دکتر احمد مسعود

  42,000 تومان

  تعداد صفحات 696 مولف دیوید مال مترجم دکتر احمد مسعود انتشارات اندیشه رفیع
 3. کتاب ایمونولوژی تالیف دکتر محمد وجگانی

  288,000 تومان

  تعداد صفحات 1264 مولف دکتر محمد وجگانی انتشارات جهاد دانشگاهی
 4. کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018 با مقدمه و نظارت دکتر علی اکبر امیر زرگر تالیف پروفسور ابوالعباس ترجمه مژگان آستانه

  198,000 تومان

  تعداد صفحات 782 مولف پروفسور ابوالعباس مترجم دکتر فرهاد ریاضی راد انتشارات اندیشه رفیع
 5. کتاب مقدمه ای بر ایمونولوژی بنجامینی با مقدمه و تحت نظارت دکتر احمد مسعود تالیف ریچارد کویکو ترجمه پریسا امیر کلوانق

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 496 مولف ریچارد کویکو مترجم پریسا امیر کلوانق انتشارات اندیشه رفیع
 6. کتاب ایمونولوژی پایه ابوالعباس ویرایش ششم 2020 تالیف پروفسور ابوالعباس ترجمه دکتر فرهاد ریاضی راد

  56,000 تومان

  تعداد صفحات 398 مولف پروفسور ابوالعباس مترجم دکتر فرهاد ریاضی راد انتشارات ابن سینا
 7. کتاب مرور ساختارمند و متا آنالیز تالیف دکتر علی اکبر حق دوست

  69,000تومان

  62,100 تومان

  تعداد صفحات 280 تالیف دکتر علی اکبر حق دوست
 8. کتاب اصول اپیدمیولوژی بالینی دابرت اچ.فلچر ترجمه دکتر علی صادقی حسن آبادی

  59,000تومان

  53,100 تومان

  تعداد صفحات 340 تالیف دابرت اچ.فلچر ترجمه دکتر علی صادقی حسن آبادی
 9. کتاب درس نامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی جلد یکم ک.پارک ترجمه دکتر کوروش هلاکویی نائینی

  140,000تومان

  126,000 تومان

  تعداد صفحات 368 تالیف ک.پارک ترجمه دکتر کوروش هلاکویی نائینی
 10. کتاب کلیات بهداشت عمومی دکتر علی صادقی حسن آبادی

  69,000تومان

  62,100 تومان

  تعداد صفحات 232 تالیف دکتر علی صادقی حسن آبادی
 11. کتاب اپیدمیولوژی گوردیس دیوید سلنتانو ترجمه دکتر حسین صباغیان

  160,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحات 512 تالیف گوردیس دیوید سلنتانو ترجمه دکتر حسین صباغیان
 12. کتاب روش شناسی در پژوهش تالیف دکتر علی اکبر حقدوست

  77,000 تومان

  تعداد صفحات 158 تالیف د دکتر علی اکبر حقدوست
 13. کتاب فرهنگ جامع همه گیر شناسی (اپیدمیولوژی) تالیف دکتر کیومرث ناصری

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 432 تالیف دکتر کیومرث ناصری
 14. کتاب راهنمای ارزیابی سلامت جامعه ترجمه دکتر کوروش هلاکویی

  75,000تومان

  67,500 تومان

  تعداد صفحات 198ترجمه دکتر کوروش هلاکویی
 15. کتاب خلاصه درس نامه پزشکی پیش گیری و پزشکی اجتماعی ک.پارک ترجمه اعضای هیئت علمی دانشگاهای علوم پزشکی

  190,000تومان

  171,000 تومان

  تعداد صفحات 682 تالیف ک.پارک ترجمه اعضای هیئت علمی دانشگاهای علوم پزشکی
 16. کتاب راهنمای کنترل بیماری های واگیر دکتر دیوید ال.هیمن ترجمه دکتر حسین صباغیان

  190,000تومان

  171,000 تومان

  تعداد صفحات 784 تالیف دکتر دیوید ال.هیمن ترجمه دکتر حسین صباغیان
 17. کتاب همه گیر شناسی-واکاوی رویدادهای همگانی تالیف کیومرث ناصری

  77,000تومان

  69,300 تومان

  تعداد صفحات 264 تالیف کیومرث ناصری
 18. کتاب کارآزمایی های بالینی ترجمه دکتر علی احمدی

  180,000تومان

  162,000 تومان

  تعداد صفحات 456 ترجمه دکتر علی احمدی
  0