1. جزوه دست دوم فن شناسی عکاسی مدرسان شریف تالیف بهزاد صحتی-در حد نو

  62,000 تومان

  تعداد صفحات196 انتشارات مدرسان شریف نویسنده بهزاد صحتی
 2. جزوه دست دوم مبانی نظری عکاسی مدرسان شریف تالیف بنفشه بندعلی-در حد نو

  54,000 تومان

  تعداد صفحات189 انتشارات مدرسان شریف نویسنده بنفشه بندعلی
 3. کتاب دست دوم فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان مدرسان شریف معصومه امیری-در حد نو

  77,000 تومان

  تعداد صفحات260 انتشارات مدرسان شریف نویسنده معصومه امیری
0