1. کتاب دست دوم اطلس جراحی زولینجر ویرایش دهم 2016 ترجمه محسن فتاحی دولت آبادی-در حد نو

  300,000 تومان

  تعداد صفحات 584 مولف محمد جواد خراسانی انتشارات آبادیس طب
 2. کتاب اداره راه هوایی در بیماران بیهوش تالیف ابراهیم مناقب

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 80 مولف ابراهیم مناقب انتشارات جامعه نگر
 3. کتاب تهویه مکانیکی و دستگاه بیهوشی تالیف عبدالله رستمی

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 126 مولف عبدالله رستمی انتشارات جامعه نگر
 4. کتاب آشنایی با تجهیزات بیهوشی تالیف میثم حسینی امیری

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 68 مولف میثم حسینی امیری انتشارات جامعه نگر
 5. کتاب آشنایی با اصول و تکنیک های کنترل درد تالیف میثم حسینی امیری

  48,000 تومان

  تعداد صفحات 95 مولف میثم حسینی امیری انتشارات جامعه نگر
 6. کتاب جایگاه مرکز آموزش مهارت های بالینی در علوم پزشکی تالیف گروه مولفین

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 156 مولف گروه مولفین انتشارات جامعه نگر
 7. کتاب اخلاق حرفه ای در اتاق عمل تالیف لیلا ساداتی و دیگران

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 110 مولف لیلا ساداتی و دیگران انتشارات جامعه نگر
 8. کتاب اصول و فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان تالیف زهرا تذکری

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 204 مولف زهرا تذکری انتشارات جامعه نگر
 9. کتاب اصول تغذیه در جراحی تالیف مصطفی روشن زاده

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 128 مولف مصطفی روشن زاده انتشارات جامعه نگر
 10. کتاب راهنمای گام به گام جراحی لاپاراسکوپی تالیف اکرم اعرابی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 132 مولف اکرم اعرابی انتشارات جامعه نگر
 11. کتاب تکنولوژی جراحی چشم تالیف اکرام اعرابی و دیگران

  14,000 تومان

  تعداد صفحات 126 مولف اکرام اعرابی و دیگران انتشارات جامعه نگر
 12. کتاب مبانی شیمی آلی و بیوشیمی تالیف جواد محمدنژاد

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 190 مولف جواد محمدنژاد انتشارات اندیشه رفیع
 13. کتاب بهداشت روانی تالیف سعید واقعی -محسن کوشان

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 180 مولف سعید واقعی -محسن کوشان انتشارات اندیشه رفیع
 14. کتاب تکنولوژی جراحی عمومی تالیف سارا فریادیان

  32,000 تومان

  تعداد صفحات 100 مولف سارا فریادیان انتشارات اندیشه رفیع
 15. کتاب تکنولوژی جراحی و اصول مراقبت از بیمار در سیستم عصبی تالیف مصطفی روشن زاده و دیگران

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 214 مولف مصطفی روشن زاده و دیگران انتشارات اندیشه رفیع
 16. کتاب تکنولوژی جراحی و اصول مراقبت از بیمار در سیستم ادراری-تناسلی تالیف مصطفی روشن زاده و دیگران

  42,000 تومان

  تعداد صفحات 208 مولف مصطفی روشن زاده و دیگران انتشارات اندیشه رفیع
 17. کتاب تکنولوژی جراحی چشم تالیف سارا فریادیان و دیگران

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 234 مولف سارا فریادیان و دیگران انتشارات اندیشه رفیع
 18. کتاب تکنولوژی جراحی زنان تالیف سارا فریادیان و دیگران

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 254 مولف سارا فریادیان و دیگران انتشارات اندیشه رفیع
 19. کتاب تکنیک های ضدعفونی و استریل برای تکنولوژیست های جراحی تالیف علی فصیحی رامندی

  32,000 تومان

  تعداد صفحات 108 مولف علی فصیحی رامندی انتشارات اندیشه رفیع
 20. کتاب تکنولوژی جراحی و فرداسکراب جلد اول تالیف مجید احمدی و دیگران

  32,000 تومان

  تعداد صفحات 176 مولف مجید احمدی و دیگران انتشارات اندیشه رفیع
 21. کتاب اصول کلی تکنولوژی جراحی تالیف فاطمه قارداشی

  48,000 تومان

  تعداد صفحات 408 مولف فاطمه قارداشی انتشارات حیدری
 22. کتاب اصول و فنون مامائی و روش کار در اتاق عمل تالیف مریم رستمی - شهرام براز

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 158 مولف مریم رستمی- شهرام براز انتشارات حیدری
 23. کتاب رهبری و مدیریت اتاق عمل تالیف برایان اسمیت و دیگران ترجمه علی فصیحی رامندی

  62,000 تومان

  تعداد صفحات 196 مولف برایان اسمیت و دیگران مترجم علی فصیحی رامندی انتشارات جامعه نگر
 24. کتاب اصول و فنون مهارت های بالینی تالیف مرتضی نصیری و دیگران

  42,000 تومان

  تعداد صفحات 130 مولف مرتضی نصیری و دیگران انتشارات جامعه نگر
 25. کتاب خون شناسی و انتقال خون تالیف زهرا پورفرزاد و دیگران

  13,000 تومان

  تعداد صفحات 112 مولف زهرا پورفرزاد و دیگران انتشارات جامعه نگر
 26. کتاب تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس ،تروما و مراقبت های آن تالیف حسین شرفی و دیگران

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 184 مولف حسین شرفی و دیگران انتشارات جامعه نگر
 27. کتاب اصول ضدعفونی و استریلیزاسیون تالیف مصطفی روشن زاده

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 112 مولف مصطفی روشن زاده انتشارات جامعه نگر
 28. کتاب الگوریتم جامع تکنولوژی های جراحی اتاق عمل تالیف جمشید اسلامی

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 181 مولف جمشید اسلامی انتشارات جامعه نگر
 29. کتاب تکنولوژی جراحی های پوست و سوختگی و پیوند تالیف حسین شرفی و دیگران

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 198 مولف حسین شرفی و دیگران انتشارات جامعه نگر
 30. کتاب آشنایی با بیماری های داخلی و جراحی تالیف حمیده یزدی مقدم

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 350 مولف حمیده یزدی مقدم انتشارات جامعه نگر
 31. کتاب تکنولوژی جراحی چشم تالیف لیلا ساداتی

  42,000 تومان

  تعداد صفحات 152 مولف لیلا ساداتی انتشارات جامعه نگر
 32. کتاب تکنولوژی جراحی توراکس،قلب و عروق تالیف لیلا ساداتی

  102,000 تومان

  تعداد صفحات 328 مولف لیلا ساداتی انتشارات جامعه نگر
 33. کتاب راهنمای استریلیزاسیون در بیمارستان ها و مراکز درمانی ترجمه حمید زارع و دیگران

  44,000 تومان

  تعداد صفحات 160 مترجم حمید زارع و دیگران انتشارات جامعه نگر
  0