1. کتاب دست دوم راهنمای مسائل ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های مهندسی-نویسنده روی بیلینتون-مترجم محسن کیا

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 218 انتشارات جهاد دانشگاهی تالیف رونالد آلن-روی بیلینتون ترجمه عباس همدونی‌اصلی-محسن کیا
 2. کتاب دست دوم برنامه ریزی خطی -نویسنده دکتر میر بهادرقلی آریانژاد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات340 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران تالیف دکتر میر بهادرقلی آریانژاد
 3. کتاب دست دوم تصمیم گیری چند معیاره -نویسنده مقصود امیری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 368 انتشارات دانشگاهی کیان تالیف مقصود امیری
 4. کتاب دست دوم برنامه ریزی و کنترل پروژه -نویسنده مجتبی گلشنی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات زمان تالیف مجتبی گلشنی
 5. کتاب دست دوم مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید - ارگونومی -نویسنده مارتین هلاند-مترجم دکتر علیرضا چوبینه

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 532 انتشارات ثنای دانش تالیف مارتین هلاند ترجمه دکتر علیرضا چوبینه
 6. کتاب دست دوم طرح ریزی واحد های صنعتی-نویسنده جیمز م.اپل-مترجم اردوان آصف وزیری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 544 انتشارات نشر جوان تالیف جیمز م.اپل ترجمه اردوان آصف وزیری
 7. کتاب دست دوم فرایندهای تصادفی-نویسنده شلدون م .راس-مترجم عین اله پاشا

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 420 انتشارات نشر کتاب دانشگاهی تالیف شلدون م .راس ترجمه عین اله پاشا
 8. کتاب دست دوم تحقیق در عملیات 2-نویسنده دکتر میربهادرقلی آریانژاد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 386 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران تالیف دکتر میربهادرقلی آریانژاد و دیگران
 9. کتاب دست دوم مهندسی فاکتور های انسانی - ارگونومی -نویسنده سید رضا امین

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 400 انتشارات ماندگار تالیف سید رضا امین
 10. کتاب دست دوم مقدمه ای بر فرآیند های تولید-نویسنده دکتر الیپس مسیحی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 400 انتشارات فرمنش تالیف دکتر الیپس مسیحی و مهندس مریم رونق
 11. کتاب دست دوم مهندسی سیستم‌-نویسنده محمد کارآموز

  30,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر تالیف آزاده احمدی-محمد کارآموز-مهدیس فلاحی
 12. کتاب دست دوم تصمیم‌گیری‌های چند معیاره-نویسنده محمدجواد اصغرپور

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 200انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمدجواد اصغرپور
  0