1. کتاب دست دوم زیست شناسی دوره ی دوم متوسطه -شاخه ی فنی و حرفه ای و کاردانش -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 94 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 2. کتاب دست دوم زیست شناسی دوره ی دوم متوسطه -شاخه ی فنی و حرفه ای و کاردانش -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 94 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 3. کتاب دست دوم میکروبیولوژی براک جلد سوم ویرایش سیزدهم 2012 تالیف مادیگان و همکاران ترجمه غلامرضا زرینی- در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 500 مولف مادیگان و همکاران ترجمه غلامرضا زرینی انتشارات خانه زیست شناسی
 4. کتاب دست دوم گزیده ی بیولوژی سولومون (جلد سوم) تالیف الدرا سولومون و همکاران ترجمه خانه ی زیست شناسی- در حد نو

  90,000 تومان

  مولف الدرا سولومون و همکاران ترجمه خانه ی زیست شناسی انتشارات خانه زیست شناسی
 5. کتاب دست دوم ارزشیابی مستمر زیست شناسی و آزمایشگاه 1 تالیف طیبه گنجی واحد و دیگران- در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 120 مولف طیبه گنجی واحد و دیگران انتشارات خانه زیست شناسی
 6. کتاب دست دوم آزمونیوم ریاضیات تجربی پلاس1402-100آزمون برای 100% مهر و ماه تالیف محمد رضا میر جلالی-در حد نو

  169,000تومان

  152,100 تومان

  تعداد صفحات 408 تالیف محمد رضا میر جلالی انتشارات مهروماه
 7. کتاب دست دوم درسی زیست شناسی 3 دوازدهم تجربی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 127 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 8. کتاب دست دوم هزار تست ریاضیات تجربی (جامع سه پایه ) تالیف سامان سلامیان -در حد نو

  165,000 تومان

  تعداد صفحات 300 مولف سامان سلامیان انتشارات دریافت
 9. کتاب دست دوم کنکوریوم رشته تجربی مهرو ماه تالیف گروه مولفین-در حد نو

  145,000 تومان

  تعداد صفحات 360 تالیف گروه مولفین انتشارات مهروماه
 10. کتاب دست دوم زیست شناسی گیاهی تالیف فیروزه چلبیان- در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 240 مولف فیروزه چلبیان انتشارات آییژ
 11. کتاب دست دوم کنکوریوم رشته تجربی مهرو ماه تالیف گروه مولفین-در حد نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 336 تالیف گروه مولفین انتشارات مهروماه
 12. کتاب دست دوم زیست شناسی مولکولی ویور جلد سوم تالیف رابرت ویور ترجمه مصطفی مطلبی و دیگران-در حد نو

  168,000 تومان

  تعداد صفحات 356 مولف رابرت ویور مترجم مصطفی مطلبی و دیگران انتشارات خانه زیست شناسی
 13. کتاب دست دوم دروس طلایی 10ریاضی تجربی 1399دوره متوسطه دو م- در حد نو

  120,000 تومان

  تألیف گروه برنامه ریزی و تالیف کاگو تعداد صفحه 1140 انتشارات کاگو
 14. کتاب دست دوم فیزیک یازدهم تجربی پرسمان کنکور1397تالیف هادی حمزه پور

  9,000 تومان

  تالیف هادی حمزه پور تعداد صفحات 200 انتشارات بین المللی گاج
 15. کتاب دست دوم ریاضیات پایه دهم و یازدهم جلد اول 1397 کنکور تجربی قلم چی-نوشته دارد

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 324 تالیف گروه مولفان انتشارات قلم چی
 16. کتاب دست دوم کتاب کار شیمی 2 پایه یازدهم 1400 تالیف نیما سپهری-نوشته دارد

  79,000 تومان

  تعداد صفحات 183 مولف نیما سپهری انتشارات خیلی سبز
 17. کتاب دست دوم زیست شناسی 1خیلی سبز1400 پایه دهم تالیف کمیل نصری

  144,000 تومان

  تعداد صفحات524 تالیف کمیل نصری انتشارات خیلی سبز
 18. کتاب دست دوم سه سطحی ریاضی کنکور تجربی پایه دهم و یازدهم کنکور 1398 قلم چی-در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 312 تالیف گروه مولفان انتشارات کانون فرهنگی آموزش
  0