1. کتاب دست دوم مخاطب شناسی-نویسنده مریم باشعور لشگری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 135 تالیف مریم باشعور لشگری انتشارات ساکو
 2. کتاب دست دوم هنر و ارتباطات-نویسنده بیتا برارین

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 160 تالیف بیتا برارین و محمد سالمیان انتشارات ساکو
 3. کتاب دست دوم رسانه شناسی-نویسنده ایمان نمدیان پور

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 182 تالیف ایمان نمدیان پور انتشارات ساکو
 4. کتاب دست دوم اول و مبانی روابط مومی-نویسنده بیتا برارین

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 150 تالیف بیتا برارین انتشارات ساکو
 5. کتاب دست دوم رسانه شناسی-نویسنده ایمان نمدیان پور

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 182 تالیف ایمان نمدیان پور انتشارات ساکو
 6. کتاب دست دوم وسایل ارتباط جمعی-نویسنده کاظم معتمدنژاد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی نویسنده کاظم معتمدنژاد
0