1. کتاب دست دوم سه سطحی شیمی پایه کنکور ریاضی و تجربی (دهم و یازدهم) قلم چی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 160 انتشارات کانون فرهنگی آموزش
 2. کتاب دست دوم شیمی جامع کنکور 1402 جلد اول آی کیو گاج تالیف پویا الفتی-در حد نو

  272,000 تومان

  تعداد صفحات 432 مولف پویا الفتی انتشارات بین الملل گاج
 3. کتاب دست دوم سه سطحی شیمی 3 کنکور ریاضی و تجربی(دوازدهم) قلم چی-نوشته دارد

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 232 تالیف گروه مولفان انتشارات کانون فرهنگی آموزش
 4. کتاب دست دوم کتاب کار شیمی 1 پایه دهم تالیف نیما سپهری- نوشته دارد

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 192 مولف نیما سپهری انتشارات خیلی سبز
 5. کتاب دست دوم کتاب آموزش و کار شیمی 2 یازدهم مهر و ماه تالیف محمد حسین انوشه-نوشته دارد

  39,000 تومان

  تعداد صفحات 208 تالیف محمد حسین انوشه انتشارات مهر و ماه
 6. کتاب دست دوم مینی میکروطلایی شیمی آلی گاج تالیف ارغوان آقا علی-در حد نو

  69,000 تومان

  تعداد صفحات 240 تالیف ارغوان آقا علی انتشارات گاج
 7. کتاب دست دوم درسی شیمی 2 یازدهم علوم تجربی و ریاضی فیزیک-نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 128 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 8. کتاب دست دوم شیمی پایه دهم تالیف حسین احمدی و دیگران -در حد نو

  35,000 تومان

  تالیف حسین احمدی و دیگران تعداد صفحات 337 انتشارات گیلنا
 9. کتاب دست دوم شیمی 1 خیلی سبز 1399 پایه دهم تالیف دکتر نیما سپهری

  102,000 تومان

  تعداد صفحات507 تالیف دکتر نیما سپهری انتشارات خیلی سبز
 10. کتاب دست دوم موج آزمون شیمی پایه نظام جدید کنکور 1400نشر الگو تالیف مسعود جعفری

  105,000 تومان

  تعداد صفحات 484 تالیف مسعود جعفری انتشارات نشر الگو
 11. کتاب دست دوم موج آزمون شیمی پایه کنکور 1401 نشر الگو تالیف مسعود جعفری-در حد نو

  149,000 تومان

  تعداد صفحات 484 تالیف مسعود جعفری انتشارات نشر الگو
 12. کتاب دست دوم بانک تست شیمی پایه کنکور1398 میکرو طبقه بندی گاج تالیف پویا الفتی-در حد نو

  41,000 تومان

  تعداد صفحات 608 مولف پویا الفتی انتشارات بین الملل گاج
 13. کتاب دست دوم شیمی دوازدهم کنکور جلد اول میکرو طبقه بندی گاج تالیف پویا الفتی-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات304 مولف پویا الفتی انتشارات بین الملل گاج
 14. کتاب دست دوم مسائل شیمی کنکور نشرالگو تالیف مسعود جعفری-در حد نو

  210,000 تومان

  تعداد صفحات 416 تالیف مسعود جعفری انتشارات نشرالگو
 15. کتاب دست دوم شیمی یازدهم مبتکران ویژه کنکور 99 تک جلدی تالیف بهمن بازرگانی

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 720 مولف بهمن بازرگانی انتشارات مبتکران
 16. کتاب دست دوم مینی میکروطلایی مسائل شیمی کنکور گاج تالیف محمدرضا نصیری اوانکی

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 320 تالیف محمدرضا نصیری اوانکی انتشارات گاج
 17. کتاب دست دوم جیبی حفظیات شیمی خیلی سبز تالیف مهدی صالحی راد-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 333 مولف مهدی صالحی راد انتشارات خیلی سبز
 18. کتاب دست دوم شیمی 1 دهم ریاضی و تجربی شب امتحان خیلی سبز تالیف محمد وحیدی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 64 تالیف محمد وحیدی انتشارات خیلی سبز
 19. کتاب دست دوم جمع بندی شیمی کنکور خیلی سبز ی تالیف مهدی جبرئیلی-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات446 مولف مهدی جبرئیلی انتشارات خیلی سبز
 20. کتاب دست دوم شیمی دهم مبتکران دو جلدی ویژه کنکور 1401 تالیف بهمن بازرگانی

  351,000 تومان

  تعداد صفحات 1040 تالیف بهمن بازرگانی انتشارات مبتکران
 21. کتاب دست دوم جمع بندی شیمی کنکور 1402 مهر و ماه تالیف محمد حسین انوشه-نوشته دارد

  170,000 تومان

  تعداد صفحات 510 تالیف محمد حسین انوشه انتشارات مهروماه
  0