1. کتاب دست دوم شیمی یازدهم مبتکران ویژه کنکور 99 تک جلدی تالیف بهمن بازرگانی

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 720 مولف بهمن بازرگانی انتشارات مبتکران
 2. کتاب دست دوم کتاب آموزش و کار شیمی 2 یازدهم مهر و ماه تالیف محمد حسین انوشه-نوشته دارد

  39,000 تومان

  تعداد صفحات 208 تالیف محمد حسین انوشه انتشارات مهر و ماه
 3. کتاب دست دوم ماجراهای من و درسام شیمی 3 دوازدهم تالیف حسین ایروانی-نوشته دارد

  33,500 تومان

  تعداد صفحات 224 مولف حسین ایروانی انتشارات خیلی سبز
 4. کتاب دست دوم مینی میکروطلایی مسائل شیمی کنکور گاج تالیف محمدرضا نصیری اوانکی

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 320 تالیف محمدرضا نصیری اوانکی انتشارات گاج
 5. کتاب دست دوم مینی میکروطلایی شیمی آلی گاج تالیف ارغوان آقا علی-در حد نو

  69,000 تومان

  تعداد صفحات 240 تالیف ارغوان آقا علی انتشارات گاج
 6. کتاب دست دوم درسی شیمی 2 یازدهم علوم تجربی و ریاضی فیزیک-نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 128 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 7. کتاب دست دوم شیمی پایه دهم تالیف حسین احمدی و دیگران -در حد نو

  35,000 تومان

  تالیف حسین احمدی و دیگران تعداد صفحات 337 انتشارات گیلنا
 8. کتاب دست دوم موج آزمون شیمی پایه نظام جدید کنکور 1400نشر الگو تالیف مسعود جعفری

  105,000 تومان

  تعداد صفحات 484 تالیف مسعود جعفری انتشارات نشر الگو
 9. کتاب دست دوم موج آزمون شیمی پایه کنکور 1401 نشر الگو تالیف مسعود جعفری-در حد نو

  149,000 تومان

  تعداد صفحات 484 تالیف مسعود جعفری انتشارات نشر الگو
 10. کتاب دست دوم بانک تست شیمی پایه کنکور1398 میکرو طبقه بندی گاج تالیف پویا الفتی-در حد نو

  41,000 تومان

  تعداد صفحات 608 مولف پویا الفتی انتشارات بین الملل گاج
 11. کتاب دست دوم جمع بندی شیمی کنکور 1402 مهر و ماه تالیف محمد حسین انوشه-نوشته دارد

  170,000 تومان

  تعداد صفحات 510 تالیف محمد حسین انوشه انتشارات مهروماه
 12. کتاب دست دوم شیمی دوازدهم کنکور جلد اول میکرو طبقه بندی گاج تالیف پویا الفتی-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات304 مولف پویا الفتی انتشارات بین الملل گاج
 13. کتاب دست دوم جیبی حفظیات شیمی خیلی سبز تالیف مهدی صالحی راد-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 333 مولف مهدی صالحی راد انتشارات خیلی سبز
 14. کتاب دست دوم شیمی 1 دهم ریاضی و تجربی شب امتحان خیلی سبز تالیف محمد وحیدی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 64 تالیف محمد وحیدی انتشارات خیلی سبز
 15. کتاب دست دوم جمع بندی شیمی کنکور خیلی سبز ی تالیف مهدی جبرئیلی-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات446 مولف مهدی جبرئیلی انتشارات خیلی سبز
 16. کتاب دست دوم شیمی 1 خیلی سبز 1399 پایه دهم تالیف دکتر نیما سپهری-در حد نو

  102,000 تومان

  تعداد صفحات507 تالیف دکتر نیما سپهری انتشارات خیلی سبز
 17. کتاب دست دوم شیمی دهم مبتکران دو جلدی ویژه کنکور 1401 تالیف بهمن بازرگانی

  351,000 تومان

  تعداد صفحات 1040 تالیف بهمن بازرگانی انتشارات مبتکران
  0