1. کتاب دست دوم شیمی دهم مبتکران تک جلدی تالیف بهمن بازرگانی کنکور1403-در حد نو

  640,000تومان

  480,000 تومان

  تعداد صفحات 752 انتشارات مبتکران نویسنده بهمن بازرگانی
 2. کتاب دست دوم شیمی 1دهم ویراست دوم نشر الگو تالیف مسعود جعفری- نوشته دارد

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 412 مولف مسعود جعفری انتشارات نشر الگو
 3. کتاب دست دوم کتاب کار شیمی 1 مهر و ماه تالیف محمد حسین انوشه-نوشته دارد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 176 تالیف محمد حسین انوشه انتشارات مهر و ماه
 4. کتاب دست دوم سه سطحی شیمی پایه کنکور ریاضی و تجربی(دهم و یازدهم) قلم چی-در حد نو

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 264 تالیف گروه مولفان انتشارات کانون فرهنگی آموزش
 5. کتاب دست دوم شیمی 1 دهم تالیف مسعود جعفری - در حد نو

  102,000 تومان

  تعداد صفحات 540 تالیف مسعود جعفری انتشارات نشر الگو
 6. کتاب دست دوم شیمی پایه دهم تالیف حسین احمدی و دیگران -در حد نو

  35,000 تومان

  تالیف حسین احمدی و دیگران تعداد صفحات 337 انتشارات گیلنا
 7. کتاب دست دوم شیمی 1 خیلی سبز 1399 پایه دهم تالیف دکتر نیما سپهری

  102,000 تومان

  تعداد صفحات507 تالیف دکتر نیما سپهری انتشارات خیلی سبز
 8. کتاب دست دوم شیمی دهم مبتکران جلد اول تالیف بهمن بازرگانی کنکور1400-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 336 انتشارات مبتکران نویسنده بهمن بازرگانی
 9. کتاب دست دوم شیمی دهم مبتکران جلد دوم تالیف بهمن بازرگانی-در حد نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 672 انتشارات مبتکران مولف بهمن بازرگانی
 10. کتاب دست دوم درسی شیمی 1 دهم تجربی و ریاضی فیزیک-نوشته دارد

  35,000 تومان

  تعداد صفحات140انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 11. کتاب دست دوم شیمی دهم مبتکران تک جلدی تالیف بهمن بازرگانی

  118,000 تومان

  تعداد صفحات672 مولف بهمن بازرگانی انتشارات مبتکران
 12. کتاب دست دوم شیمی دهم تجربی و ریاضی تالیف افشین احمدی - نوشته دارد

  12,000 تومان

  مولف افشین احمدی تعداد صفحات 128 انتشارات بین المللی گاج
 13. کتاب دست دوم شیمی دهم مبتکران جلد اول و دوم تالیف بهمن بازرگانی

  263,000 تومان

  تعداد صفحات1020 انتشارات مبتکران نویسنده بهمن بازرگانی
   0