1. کتاب دست دوم کلیات مسائل ادبی مدرسان شریف-کارشناسی ارشد-دکتری-تالیف گروه مولفان

  215,000تومان

  150,500 تومان

  تعداد صفحات 668 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفان
 2. کتاب دست دوم عربی مدرسان شریف-کارشناسی ارشد-دکتری-تالیف گروه مولفان-در حد نو

  135,000تومان

  94,500 تومان

  تعداد صفحات 486 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفان
 3. کتاب دست دوم نظم فارسی(جلد اول) مدرسان شریف-کارشناسی ارشد-دکتری-تالیف گروه مولفان

  135,000تومان

  94,500 تومان

  تعداد صفحات 462 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفان
 4. کتاب دست دوم نظم فارسی(جلد دوم) مدرسان شریف-کارشناسی ارشد-دکتری-تالیف افسانه شیرشاهی

  160,000تومان

  112,000 تومان

  تعداد صفحات 446 انتشارات مدرسان شریف نویسنده افسانه شیرشاهی
 5. کتاب دست دوم نثر فارسی(جلد اول) مدرسان شریف-کارشناسی ارشد-دکتری-تالیف مریم قنبری

  130,000تومان

  91,000 تومان

  تعداد صفحات 566 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مریم قنبری
 6. کتاب دست دوم نثر فارسی(جلد دوم) مدرسان شریف-کارشناسی ارشد-دکتری

  190,000تومان

  133,000 تومان

  تعداد صفحات 560 انتشارات مدرسان شریف نویسنده عاطفه طهماسبی
0