1. کتاب دست دوم شیمی یازدهم مبتکران دو جلدی ویژه کنکور 1401 تالیف بهمن بازرگانی- در حد نو

  360,000 تومان

  تعداد صفحات1076 تالیف بهمن بازرگانی انتشارات مبتکران
 2. کتاب دست دوم کتاب کار شیمی 2 پایه یازدهم 1399 تالیف نیما سپهری-در حد نو

  58,000 تومان

  تعداد صفحات183 مولف نیما سپهری انتشارات خیلی سبز
 3. کتاب دست دوم شیمی 2 خیلی سبز پایه یازدهم تالیف نیما سپهری

  40,000 تومان

  تعداد صفحات558 تالیف نیما سپهری انتشارات خیلی سبز
 4. کتاب دست دوم ماجراهای من و درسام شیمی 2 پایه یازدهم تالیف عباس سرمایه-در حد نو

  69,000 تومان

  تعداد صفحات 252 مولف عباس سرمایه انتشارات خیلی سبز
 5. کتاب دست دوم سه سطحی شیمی پایه کنکور ریاضی و تجربی(دهم و یازدهم) قلم چی-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 160 تالیف گروه مولفان انتشارات کانون فرهنگی آموزش
 6. کتاب دست دوم 500 سوال تشریحی شیمی 3 تجربی ریاضی پایه دهم و یازدهم کنکور 1401 قلم چی-در حد نو

  67,000 تومان

  تعداد صفحات 216 تالیف گروه مولفان انتشارات کانون فرهنگی آموزش
 7. کتاب دست دوم شیمی یازدهم مبتکران جلد اول تالیف بهمن بازرگانی کنکور99-در حد نو

  57,000 تومان

  تعداد صفحات 396انتشارات مبتکران نویسنده بهمن بازرگانی
 8. کتاب دست دوم شیمی یازدهم مبتکران جلد دوم تالیف بهمن بازرگانی 1398

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 620 انتشارات مبتکران نویسنده بهمن بازرگانی
 9. کتاب دست دوم شیمی یازدهم مبتکران تک جلدی تالیف بهمن بازرگانی-در حد نو

  235,000 تومان

  تعداد صفحات 792 انتشارات مبتکران نویسنده بهمن بازرگانی
 10. کتاب دست دوم شیمی یازدهم مبتکران جلد اول تالیف بهمن بازرگانی-در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 404 انتشارات مبتکران نویسنده بهمن بازرگانی
 11. کتاب دست دوم شیمی یازدهم مبتکران تک جلدی ویژه کنکور 1400 تالیف بهمن بازرگانی

  185,000 تومان

  تعداد صفحات 752 تالیف بهمن بازرگانی انتشارات مبتکران
 12. کتاب دست دوم شیمی یازدهم مبتکران جلد دوم تالیف بهمن بازرگانی 1397-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 600 انتشارات مبتکران نویسنده بهمن بازرگانی
 13. کتاب دست دوم شیمی یازدهم مبتکران جلد اول تالیف بهمن بازرگانی 1397-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 384 انتشارات مبتکران نویسنده بهمن بازرگانی
 14. کتاب درسی شیمی 2 یازدهم علوم تجربی و ریاضی فیزیک

  36,000 تومان

  تعداد صفحات 124انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
   0