1. کتاب دست دوم تاریخ جهان اسلام از قرن هفتم تا دهم هجری-نویسنده علیرضا خزائلی

  14,000 تومان

  تعداد صفحات 195 تالیف علیرضا خزائلی انتشارات دانشگاه پیام نور
 2. کتاب دست دوم تاریخ تمدن های مشرق زمین-نویسنده باقرعلی عادل فر

  21,000 تومان

  تعداد صفحات 231 تالیف باقرعلی عادل فر-صالح امین پور انتشارات دانشگاه پیام نور
 3. کتاب دست دوم تاریخ تشیع 2-نویسنده محمدطاهر یعقوبی

  16,000 تومان

  تعداد صفحات 211 تالیف محمدطاهر یعقوبی انتشارات دانشگاه پیام نور
 4. کتاب دست دوم تاریخ اسلام از میلاد پیامبر تا 41 هجری-نویسنده اصغر قائدان

  21,000 تومان

  تعداد صفحات 206 تالیف اصغر قائدان انتشارات دانشگاه پیام نور
 5. کتاب دست دوم تاریخ ایران در دوره سلوکیان و اشکانیان-نویسنده پرویز رجبی

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 208 تالیف پرویز رجبی انتشارات دانشگاه پیام نور
 6. کتاب دست دوم تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام-نویسنده علی اضغر حلبی

  23,000 تومان

  تعداد صفحات 314 تالیف علی اضغر حلبی انتشارات دانشگاه پیام نور
 7. کتاب دست دوم تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویه-نویسنده بدرالسادات علیزاده مقدم

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 161 تالیف بدرالسادات علیزاده مقدم-ساسان طهماسبی کهیانی انتشارات دانشگاه پیام نور
 8. کتاب دست دوم بررسی نابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام-نویسنده محمدباقر وثوقی

  14,000 تومان

  تعداد صفحات 172 تالیف محمدباقر وثوقی انتشارات دانشگاه پیام نور
 9. کتاب دست دوم متون تاریخی فارسی 1-نویسنده محمدرضا نصیری

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 231 تالیف محمدرضا نصیری انتشارات دانشگاه پیام نور
 10. کتاب دست دوم تاریخ یونان و روم-نویسنده علی بیگدلی

  24,000 تومان

  تعداد صفحات 272 تالیف علی بیگدلی انتشارات دانشگاه پیام نور
 11. کتاب دست دوم تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین-نویسنده سیدحسن قریشی کرین

  9,000 تومان

  تعداد صفحات 178 تالیف سیدحسن قریشی کرین-سلیمان قاسمیان انتشارات دانشگاه پیام نور
 12. کتاب دست دوم هنر و تمدن اسلامی 1-نویسنده غلامعلی حاتم

  24,000 تومان

  تعداد صفحات 264 تالیف غلامعلی حاتم انتشارات دانشگاه پیام نور
 13. کتاب تاریخ تشیع پیام نور -نویسنده فاطمه جعفرنیا

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 234 انتشارات پیام نور تألیف دکتر فاطمه جعفرنیا
 14. کتاب دست دوم تاریخ ایران در زمان ساسانیان پیام نور

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 313 انتشارات پیام نور تألیف دکتر پرویز رجبی
 15. کتاب دست دوم تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان پیام نور

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 175 انتشارات پیام نور تألیف دکتر حسین میرجعفری - عباس عاشوری نژاد
 16. کتاب دست دوم تاریخ اسلام از آغاز خلافت عباسی تا سقوط بغداد پیام نور

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 227 انتشارات پیام نور تألیف دکتر احمدرضا متولی
 17. کتاب دست دوم زبان تخصصی 2 رشته تاریخ پیام نور - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 279 انتشارات پیام نور تألیف دکتر منوچهر جعفری گهر
  0