1. کتاب دست دوم شیمی 3 خیلی سبز1401 دوازدهم تالیف دکتر نیما سپهری

  220,000 تومان

  تعداد صفحات 664 تالیف دکتر نیما سپهری انتشارات خیلی سبز
 2. کتاب دست دوم شیمی دوازدهم مبتکران جلد اول تالیف بهمن بازرگانی-در حد نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 692انتشارات مبتکران نویسنده بهمن بازرگانی
 3. کتاب دست دوم شیمی 3 دوازدهم تالیف شهرام شاه پرویزی - در حد نو

  290,000 تومان

  تعداد صفحات 616 تالیف شهرام شاه پرویزی انتشارات نشر الگو
 4. کتاب دست دوم شیمی دوازدهم مبتکران جلد اول و دوم تالیف بهمن بازرگانی

  235,000 تومان

  تعداد صفحات 1260 مولف مهندس بهمن بازرگانی انتشارات مبتکران
 5. کتاب دست دوم شیمی دوازدهم مبتکران دو جلدی 1402 تالیف بهمن بازرگانی-در حد نو

  760,000 تومان

  تعداد صفحات 1404مولف بهمن بازرگانی انتشارات مبتکران
 6. کتاب دست دوم درسی شیمی 3 دوازدهم تجربی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 120انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 7. کتاب دست دوم درسی شیمی 3 دوازدهم-نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 130 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 8. کتاب دست دوم شیمی دوازدهم مبتکران دو جلدی تالیف بهمن بازرگانی-در حد نو

  413,000 تومان

  تعداد صفحات 1344 تالیف بهمن بازرگانی انتشارات مبتکران
 9. کتاب دست دوم شیمی دوازدهم مبتکران جلد دوم تالیف بهمن بازرگانی1401-در حد نو

  172,000 تومان

  تعداد صفحه 425680 انتشارات مبتکران تألیف مهندس بهمن بازرگانی
  0