1. کتاب دست دوم شیمی 3 دوازدهم تالیف شهرام شاه پرویزی - در حد نو

  290,000 تومان

  تعداد صفحات 616 تالیف شهرام شاه پرویزی انتشارات نشر الگو
 2. کتاب دست دوم درسی شیمی 3 دوازدهم-نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 130 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 3. کتاب دست دوم شیمی 3 خیلی سبز1401 دوازدهم تالیف دکتر نیما سپهری-در حد نو

  220,000 تومان

  تعداد صفحات715 تالیف دکتر نیما سپهری انتشارات خیلی سبز
 4. کتاب دست دوم شیمی دوازدهم مبتکران دو جلدی 1402 تالیف بهمن بازرگانی-در حد نو

  760,000 تومان

  تعداد صفحات 1404مولف بهمن بازرگانی انتشارات مبتکران
 5. کتاب دست دوم شیمی دوازدهم مبتکران جلد اول تالیف بهمن بازرگانی-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 692انتشارات مبتکران نویسنده بهمن بازرگانی
 6. کتاب دست دوم شیمی دوازدهم مبتکران دو جلدی تالیف بهمن بازرگانی-در حد نو

  413,000 تومان

  تعداد صفحات 1344 تالیف بهمن بازرگانی انتشارات مبتکران
 7. کتاب دست دوم شیمی دوازدهم مبتکران دو جلدی تالیف بهمن بازرگانی-در حد نو

  422,000 تومان

  تعداد صفحه 1345 وزن 2300 تألیف مهندس بهمن بازرگانی انتشارات مبتکران
 8. کتاب دست دوم درسی شیمی 3 دوازدهم تجربی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 120انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 9. کتاب دست دوم شیمی دوازدهم مبتکران جلد دوم تالیف بهمن بازرگانی1401-در حد نو

  172,000 تومان

  تعداد صفحه 425680 انتشارات مبتکران تألیف مهندس بهمن بازرگانی
  0