1. کتاب دست دوم فرهنگ حقوقی( فارسی-انگلیسی ) تالیف مسعود الظفر صمیمی کیا -در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 403 مولف مسعود الظفر صمیمی کیا انتشارات دشتستان
 2. کتاب دست دوم ادبیات ایران و جهان تالیف سالومه مهوشان-در حد نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 679 مولف سالومه مهوشان انتشارات بهنود
 3. کتاب دست دوم دانشمندان ایران و جهان تالیف سالومه مهوشان-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 432 مولف سالومه مهوشان انتشارات بهنود
 4. کتاب دست دوم اطلاعات عمومی معیار تالیف مهرداد مهاجر-در حد نو

  300,000 تومان

  تعداد صفحات 1040 مولف مهرداد مهاجر انتشارات معیار اندیشه
 5. کتاب دست دوم فرهنگ بیان عربی-فارسی و فارسی -عربی تالیف ولی الله جهانبخش

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 964 مولف ولی الله جهانبخش انتشارات دنیای مطبوعات
 6. کتاب دست دوم فرهنگ ایتالیائی فارسی دوره دو جلدی تالیف هیات مولفین

  300,000 تومان

  تعداد صفحات 1307 مولف هیات مولفین انتشارات اشراقی
 7. کتاب دست دوم فرهنگ اصطلاحات نجومی همراه با واژه های کیهانی در شعر فارسی تالیف ابوالفضل مصفی-در حد نو

  1,000,000 تومان

  تعداد صفحات 1046 مولف ابوالفضل مصفی انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 8. کتاب دست دوم فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی تالیف جعفر سجادی-در حد نو

  350,000 تومان

  تعداد صفحات 814 مولف جعفر سجادی انتشارات طهوری
 9. کتاب دست دوم فرهنگ معاصر عربی-فارسی تالیف عبدالنبی قیم-در حد نو

  500,000 تومان

  تعداد صفحات 1270 مولف عبدالنبی قیم انتشارات فرهنگ معاصر
 10. کتاب دست دوم فرهنگ لاروس عربی-فارسی دوره دو جلدی تالیف خلیل جر ترجمه حمید طبیبیان-در حد نو

  450,000 تومان

  تعداد صفحات 2216 مولف خلیل جر مترجم حمید طبیبیان انتشارات امیر کبیر
 11. کتاب دست دوم فرهنگ فارسی تالیف دکتر محمد معین دوره شش جلدی

  1,200,000 تومان

  تعداد صفحات 7000 مولف دکتر محمد معین انتشارات امیر کبیر
 12. کتاب دست دوم 1001 سوال و جواب علمی تالیف بریجت آردلی ترجمه پوران طوافی-در حد نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 408 مولف بریجت آردلی مترجم پوران طوافی انتشارات خشایار
 13. کتاب دست دوم لسان التنزیل تالیف مهدی محقق

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 390 مولف مهدی محقق انتشارات علمی و فرهنگی
 14. کتاب دست دوم اطلاعات عمومی دوره دو جلدی تالیف محمود اختریان و دیگران

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 1556 مولف محمود اختریان و دیگران انتشارات محمد
 15. کتاب دست دوم فرهنگ لغات زبان مخفی تالیف مهدی سمائی-در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 120 مولف مهدی سمائی انتشارات نشر مرکز
 16. کتاب دست دوم فرهنگنامه علوم و تکنولوژی هسته ای تالیف رضا خزانه و دیگران-در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 414 مولف رضا خزانه و دیگران انتشارات سازمان انرژی اتمی ایران
 17. کتاب دست دوم دائره المعارف حیوانات ایران تالیف مسعود عطوفت شمسی -در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 320 مولف مسعود عطوفت شمسی انتشارات بدرقه جاویدان
 18. کتاب دست دوم فرهنگ نوین عربی-فارسی تالیف مصطفی طباطبائی

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 865 مولف مصطفی طباطبائی انتشارات اسلامیه
 19. کتاب دست دوم اطلاعات عمومی تالیف ایاز پور داراب-در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 480 مولف ایاز پور داراب انتشارات علم ودانش
 20. کتاب دست دوم منظومه شمسی تالیف علی ذوالفقاری-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 24 مولف علی ذوالفقاری انتشارات گوهر اندیشه
 21. کتاب دست دوم دائره المعارف مشاهیر ایران و جهان تالیف علیرضا اوسطی و دیگران-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 914 مولف علیرضا اوسطی و دیگران انتشارات حافظ نوین
 22. کتاب دست دوم جدیدترین رکورد های جهانی گینس 2019 تالیف علی ذوالفقاری-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 334 مولف علی ذوالفقاری انتشارات حباب
 23. کتاب دست دوم تاریخچه ی تقریبا همه چیز تالیف بیل برایسن ترجمه محمد تقی فرامرزی-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 616 مولف بیل برایسن مترجم محمد تقی فرامرزی انتشارات مازیار
 24. کتاب دست دوم زندگی دانشمندان و مخترعان ایران و جهان تالیف پروانه طاهری -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 409 مولف پروانه طاهری انتشارات محراب دانش
 25. کتاب دست دوم دانشنامه دانش گستر دوره هجده جلدی ترجمه علی رامین و دیگران-در حد نو

  6,000,000 تومان

  مولف - مترجم علی رامین و دیگران انتشارات دانش گستر روز
 26. کتاب دست دوم اطلاعات عمومی نوین تالیف جمال حیدری-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 976 مولف جمال حیدری انتشارات پیام آزادی
 27. کتاب دست دوم اطلاعات عمومی معین تالیف سعید قانعی و دیگران-در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 1024 مولف سعید قانعی و دیگران انتشارات پیام روز
 28. کتاب دست دوم اطلاعات عمومی 2000 پیام نوین جلد اول تالیف جمال حیدری-در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 1112 مولف جمال حیدری انتشارات پیام آزادی
 29. کتاب دست دوم اطلاعات عمومی گنجینه های دانش تالیف کاظم خلخالی-در حد نو

  280,000 تومان

  تعداد صفحات 1112 مولف کاظم خلخالی انتشارات محمد
 30. کتاب دست دوم اطلاعات عمومی تالیف گروه مولفین-در حد نو

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 1143 مولف گروه مولفین انتشارات گوهر اندیشه
 31. کتاب دست دوم اطلاعات عمومی تالیف عبدالحسین سعیدیان-در حد نو

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 864 مولف عبدالحسین سعیدیان انتشارات علم و زندگی
 32. کتاب دست دوم اطلاعات عمومی پیام تالیف محمود اختریان-در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 848 مولف محمود اختریان انتشارات عالمگیر
 33. کتاب دست دوم اطلاعات عمومی سخن تالیف سعید درودی-در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 905 مولف سعید درودی انتشارات سخن
 34. کتاب دست دوم اطلاعات عمومی سخن تالیف مهدی یدالهی-در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 768 مولف مهدی یدالهی انتشارات سخن
 35. کتاب دست دوم دائره المعارف تالیف عبدالحسین سعیدیان-در حد نو

  450,000 تومان

  تعداد صفحات 2216 مولف عبدالحسین سعیدیان انتشارات شرق
 36. کتاب دست دوم اطلاعات عمومی دوره دو جلدی تالیف نصرالله آژنگ-در حد نو

  400,000 تومان

  تعداد صفحات 1600 مولف نصرالله آژنگ انتشارات شفیعی
 37. کتاب دست دوم دائره المعارف زرین تالیف م.آذینفر-در حد نو

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 1367 مولف م.آذینفر انتشارات زرین
  0