1. کتاب دست دوم Mechanic of Material by Ferdinand P.Beer

  150,000 تومان

  تعداد صفحات616 انتشارات نامعلوم
 2. کتاب دست دوم Interkulturell denken und handeln -در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 423 مولف Nicklas/Muller/Kordes انتشارات BPb
 3. کتاب دست دوم Mastering Composition With your Digital SLR by Chris Rutter -در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 190 مولف Chris Rutter انتشارات RotoVision
 4. کتاب دست دوم The Studio Photgrapher's Lighting Bible by Calvey Taylor-Haw -در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 256 مولف Calvey Taylor-Haw انتشارات RotoVision
 5. کتاب دست دوم Fundamentals of Well-Log Interpretation by O. Serra -در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 423 مولف O. Serra انتشارات نورپردازان
 6. کتاب دست دومFundamentals of Fractured Reservoir Engineering by T.D Van Golf -Racht -در حد نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 710 مولف T.D Van Golf -Racht انتشارات آییژ
 7. کتاب دست دوم Applied Petroleum Reservoir Engineering 2nd Edition by Benjamin Cole Craft -در حد نو

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 431 مولف Benjamin Cole Craft انتشارات نورپردازان
 8. کتاب دست دوم Petroleum Reservoir Engineering by James W. Amyx -در حد نو

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 610 مولف James W. Amyx انتشارات آییژ
 9. کتاب دست دوم Natural Gas Reservoir Engineering by Chi U. Ikoku -در حد نو

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 503 مولفChi U. Ikoku انتشارات Wiley
 10. کتاب دست دوم Chemistry 6th Edition by Mortimer 2Vol. -در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 920 مولف Mortimer انتشارات نورپردازان
 11. کتاب دست دوم Thomas ' Calculus 11th Edition 2 Vol. by Ross L. Finney

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 1278 مولف Ross L. Finney انتشارات آییژ
 12. کتاب دست دوم Advanced Engineering Mathematics 9th Edition by Erwin Kreyszig -در حد نو

  300,000 تومان

  تعداد صفحات 1200 مولف Erwin Kreyszig انتشارات آییژ
 13. کتاب دست دوم Physical Geology Tenth Edition By Charles C. Plummer-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 600 مولف Charles C. Plummer انتشارات Mc Graw Hill
 14. کتاب دست دوم Geology Of Petroleum 2nd Edition By A.I.Levorsen-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 724 مولف A.I.Levorsen انتشارات W.H Freeman and Company
 15. کتاب دست دوم Vector Mechanics For Engineers Statics 9th Edition by Ferdinand Beer ...et al -در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 624 مولف Ferdinand Beer ...et al. انتشارات نورپردازان
 16. کتاب دست دوم Anthropology :The Study of Man by E.Adamson Hoebel -در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 756 مولف E.Adamson Hoebel انتشارات Mc Graw Hill
 17. کتاب دست دوم Modern Advanced Accounting 4th Edition E.John Larsen -در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 1002 مولف E.John Larsen انتشارات Mc Graw Hill
 18. کتاب دست دوم Inflation Accounting by Ramesh Gupta -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 290 مولف Ramesh Gupta انتشارات Mc GRaw Hill
 19. کتاب دست دوم Bookkeeping : The Basis Of Finance and Accounting 2nd Edition by AW Brindley -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 408 مولف AW Brindley انتشارات Mc GRaw Hill
 20. کتاب دست دوم Introduction To ALGORIYTHMS 2nd Edition by Thomas H.Cormen-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 1180 مولف Thomas H.Cormen انتشارات نص
 21. کتاب دست دوم Computer Organization And Design: The Hardware/ Software Interface by David A.Patterson

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 1130 مولف David A.Patterson انتشارات نص
 22. کتاب دست دوم Modern Operating Systems 2nd Edition by Andrew S. Tanenbaum-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 952 مولف Andrew S. Tanenbaum انتشارات PHI
 23. کتاب دست دوم Software engineering: a practitioner's approach sixth edition by Roger Pressman -در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 912 مولف Roger Pressman انتشارات Mc Graw Hill
 24. کتاب دست دوم Database system concepts by Abraham Silberschatz-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 1142 مولف Abraham Silberschatz انتشارات Mc Graw Hill
 25. کتاب دست دوم Physics 5th Edition by Robert Resnick 2Vol.-در حد نو

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 1250 مولف Robert Resnick انتشارات نورپردازان
 26. کتاب دست دوم Financial Accounting Method and Meaning by Richard Laughlin -در حد نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 536 مولف Richard Laughlin انتشارات VNR
 27. کتاب دست دوم Auditing Concepts and Methods 4th Edition by D.R. Carmichael -در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 570 مولف D.R.Carmichael انتشارات Mc GRaw Hill
 28. کتاب دست دوم C++ How to Program Second Edition -Deitel

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 1130 مولف Deitel انتشارات سیمین
 29. کتاب دست دوم JAVA How to Program Fifth Edition -Deitel -در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 1447 مولف Deitel انتشارات سیمین
  0