1. کتاب دست دوم قانون یارآیین دادرسی کیفری چتردانش

  395,000تومان

  197,500 تومان

  تعداد صفحات751 انتشارات چتر دانش تالیف گروه مولفین
 2. کتاب بازاریابی خدمات بانکی دکتر سید محمد مقیمی - کاملا نو

  480,000تومان

  192,000 تومان

  تعداد صفحه 592 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر سید محمد مقیمی
  0