1. کتاب دست دوم هزار نکته در مورد پاسخگویی به سوالات نظام مهندسی رشته برق، پیوست جلد سوم - در حد نو

  13,000تومان

  8,450 تومان

  تعداد صفحه 84 انتشارات وارش وا تألیف مهندس رضا حسن پور
 2. کتاب دست دوم هزار نکته در مورد پاسخگویی به سوالات نظام مهندسی رشته برق جلد سوم - در حد نو

  35,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 348 انتشارات وارش وا تألیف مهندس رضا حسن پور
 3. کتاب کلیدواژه برق آزمون - کاملا نو

  35,000تومان

  26,250 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات جنگل تألیف علی اصغر امینی و همکاران