1. کتاب متن کامل زمینه ی روانشناسی هیلگارد تألیف ریتا ال اتکینسون و دیگران ترجمه محمد نقی براهنی

  410,000تومان

  369,000 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات رشد تألیف ریتا ال اتکینسون و دیگران ترجمه دکتر محمد نقی براهنی
 2. کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری تالیف میتو اج.السون ترجمه علی اکبر سیف

  270,000تومان

  229,500 تومان

  تعداد صفحات 516 انتشارات کتاب دیدآور تالیف میتو اج.السون ترجمه علی اکبر سیف
 3. کتاب سنجش و ندازه گیری و ارزشیابی آموزشی علی اکبر سیف

  230,000تومان

  207,000 تومان

  تعداد صفحات 718 انتشارات نشر دوران نویسنده دکتر علی اکبر سیف
 4. کتاب روان شناسی اجتماعی تالیف دکتر رابرت بارون ترجمه دکتر یوسف کریمی

  350,000تومان

  280,000 تومان

  تعداد صفحات 924انتشارات روان نویسنده دکتر رابرت بارون ترجمه دکتر یوسف کریمی
 5. کتاب روان شناسی رشد لورا برک نوجوانی تا پایان عمر جلد دوم ترجمه یحیی سید محمدی

  160,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحات 552 انتشارات ارسباران نویسنده لورا برک ترجمه یحیی یحیی سید محمدی
 6. کتاب آسیب شناسی روانی ریچارد پی.هالجین ترجمه یحیی سید محمدی

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 664 انتشارات روان نویسنده ریچارد پی.هالجین ترجمه یحیی سید محمدی
 7. کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد و اتکینسون ترجمه محمود ساعتچی

  180,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحات 616 انتشارات گپ نویسنده هیلگارد و اتکینسون ترجمه محمود ساعتچی
 8. کتاب بهداشت روانی تالیف دکتر حمزه گنجی

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحات 362 انتشارات ارسباران نویسنده دکتر حمزه گنجی
 9. کتاب مباحث اساسی در آمار توصیفی و استنباطی تالیف دکتر جواد خلعتبری

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 334 انتشارات ساد تالیف دکتر جواد خلعتبری
 10. کتاب تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی جرج ا.فرگوسن ترجمه علی دلاور-نو

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحات 668 انتشارات ارسباران نویسنده جرج ا.فرگوسن ترجمه علی دلاور
 11. کتاب علم النفس از دیدگاه اندیشمندان اسلامی محمدباقر گجباف-نو

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحات142 انتشارات روان تالیف محمدباقر گجباف
 12. کتاب آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان روان شناسی مرضی کودک فرح لطفی کاشانی-نو

  62,000تومان

  55,800 تومان

  تعداد صفحات 142انتشارات ارسباران نویسنده فرح لطفی کاشانی
 13. کتاب روان شناسی فیزیولوژیک جیمز کالات ترجمه یحیی سیدمحمدی-نو

  300,000تومان

  255,000 تومان

  تعداد صفحات736 انتشارات روان تالیف جیمز کالات ترجمه یحیی سیدمحمدی
 14. کتاب نظریه های روان درمانی نظام های روان درمانی جیمز ا.پروچاسکا ترجمه یحیی سیدمحمدی-نو

  230,000تومان

  207,000 تومان

  تعداد صفحات886 انتشارات روان تالیف جیمز ا.پروچاسکا ترجمه یحیی سیدمحمدی
 15. کتاب روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی علی دلاور-نو

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحات298 انتشارات ویرایش تالیف علی دلاور
 16. کتاب مشاوره خانواده کیانوش زهراکار-نو

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحات 132انتشارات ارسباران نویسنده کیانوش زهراکار
 17. کتاب نظریه های رشد (مفاهیم و کاربردها ) "ویراست ششم " تالیف ویلیام کرین ترجمه غلامرضا خوی نژاد-کاملا نو

  220,000تومان

  198,000 تومان

  تعداد صفحات 688 مولف ویلیام کرین مترجم غلامرضا خوی نژاد انتشارات رشد
 18. کتاب کاپلان و سادوک سالمندان بنجامین سادوک ترجمه دکتر فائزه غلامیان

  150,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحات 660 انتشارات ابن سینا تالیف بنجامین سادوک ترجمه دکتر فائزه غلامیان
 19. کتاب اصول و فنون مصاحبه بالینی تالیف جان سامرز فلنگن ترجمه دکتر محسن جدیدی

  170,000تومان

  144,500 تومان

  تعداد صفحات 816 انتشارات ابن سینا تالیف جان سامرز
 20. کتاب روانشناسی صنعتی و سازمانی تالیف دکتر محمود ساعتچی-کاملا نو

  120,000تومان

  108,000 تومان

  تعداد صفحات 821 انتشارات ویرایش نویسنده دکتر محمود ساعتچی
 21. کتاب اصول روان سنجی و روان آزمایی تالیف دکتر حسن پاشا شریفی-دکتر نسترن شریفی

  200,000تومان

  180,000 تومان

  تعداد صفحات 624 انتشارات رشد نویسنده دکتر حسن پاشا شریفی-دکتر نسترن شریفی
 22. کتاب فنون و مهارت های اساسی مشاوره آزمایی تالیف جرارد اگن

  180,000تومان

  162,000 تومان

  تعداد صفحات 728 انتشارات دانژه نویسنده جرارد اگن
 23. کتاب روانشناسی رشد دکتر عبدالحسن فرهنگی

  234,000تومان

  210,600 تومان

  تعداد صفحات 507 انتشارات پوران پژوهش تالیف دکتر عبدالحسن فرهنگی
 24. کتاب مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره تالیف دیوید گلدارد ترجمه دکتر سیمین حسینیان

  98,000تومان

  88,200 تومان

  تعداد صفحات 250 انتشارات کمال تربیت نویسنده دیوید گلدارد ترجمه دکتر سیمین حسینیان
 25. کتاب تغییر رفتار و رفتاردرمانی نظریه ها و روش ها تالیف دکتر علی اکبر سیف

  98,000تومان

  88,200 تومان

  تعداد صفحات 454 انتشارات دوران نویسنده دکتر علی اکبر سیف
 26. کتاب درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی 1 اهداف تربیت از دیدگاه اسلام

  19,000تومان

  17,100 تومان

  تعداد صفحات 217 انتشارات سمت نویسنده
 27. کتاب اختلال های یادگیری تالیف دانیل پی.هالاهان ترجمه دکتر حمید علیزاده

  210,000تومان

  178,500 تومان

  تعداد صفحات 708 انتشارات ارسباران نویسنده دانیل پی.هالاهان ترجمه دکتر حمید علیزاده
 28. کتاب روان شناسی عمومی تالیف یحیی سید محمدی

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحات 242 انتشارات ارسباران نویسنده یحیی سید محمدی
 29. کتاب نظریه های روان درمانی و مشاوره تالیف کارول شاو آستاد ترجمه مهرداد فیروزبخت

  125,000تومان

  112,500 تومان

  تعداد صفحات 826 انتشارات ویرایش نویسنده شاو آستاد ترجمه مهرداد فیروزبخت
 30. کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش تالیف دکتر علی علاقه بند

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحات226 انتشارات روان نویسنده دکتر علی علاقه بند
 31. کتاب روان شناسی اجتماعی کاربردی آبراهام پی،بونک ترجمه دکتر مجید صفاری نیا

  42,000تومان

  37,800 تومان

  تعداد صفحات 232 انتشارات ویرایش نویسنده دکتر مجید صفاری نیا
  0