1. کتاب روان شناسی رشد لورا برک نوجوانی تا پایان عمر جلد دوم ترجمه یحیی سید محمدی

  160,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحات 552 انتشارات ارسباران نویسنده لورا برک ترجمه یحیی یحیی سید محمدی
 2. کتاب روان شناسی رشد لورا برک نوجوانی تا پایان عمر جلد اول ترجمه یحیی سید محمدی

  170,000 تومان

  تعداد صفحات 776 انتشارات ارسباران نویسنده لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی
 3. کتاب آسیب شناسی روانی ریچارد پی.هالجین ترجمه یحیی سید محمدی

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 664 انتشارات روان نویسنده ریچارد پی.هالجین ترجمه یحیی سید محمدی
 4. کتاب روان شناسی فیزیولوژیک جیمز کالات ترجمه یحیی سیدمحمدی-نو

  300,000تومان

  255,000 تومان

  تعداد صفحات736 انتشارات روان تالیف جیمز کالات ترجمه یحیی سیدمحمدی
 5. کتاب نظریه های روان درمانی نظام های روان درمانی جیمز ا.پروچاسکا ترجمه یحیی سیدمحمدی-نو

  230,000تومان

  207,000 تومان

  تعداد صفحات886 انتشارات روان تالیف جیمز ا.پروچاسکا ترجمه یحیی سیدمحمدی
 6. کتاب روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی علی دلاور-نو

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحات298 انتشارات ویرایش تالیف علی دلاور
 7. کتاب مباحث اساسی در آمار توصیفی و استنباطی تالیف دکتر جواد خلعتبری

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 334 انتشارات ساد تالیف دکتر جواد خلعتبری
 8. کتاب مشاوره خانواده کیانوش زهراکار-نو

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحات 132انتشارات ارسباران نویسنده کیانوش زهراکار
 9. کتاب خلاصه روان پزشکی جلد اول تالیف کاپلان و سادوک ترجمه فرزین رضاعی

  240,000تومان

  216,000 تومان

  تعداد صفحات 848 انتشاراتارجمند نویسنده کاپلان و سادوک
  0