1. کتاب متن کامل زمینه ی روانشناسی هیلگارد تألیف ریتا ال اتکینسون و دیگران ترجمه محمد نقی براهنی

  410,000تومان

  369,000 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات رشد تألیف ریتا ال اتکینسون و دیگران ترجمه دکتر محمد نقی براهنی
 2. کتاب دست دوم زمینه روانشناسی هیلگارد تالیف دکتر محمدنقی براهنی

  270,000 تومان

  تعداد صفحات 768 انتشارات رشد نویسنده دکتر محمدنقی براهنی
 3. کتاب سنجش و ندازه گیری و ارزشیابی آموزشی علی اکبر سیف

  230,000تومان

  207,000 تومان

  تعداد صفحات 718 انتشارات نشر دوران نویسنده دکتر علی اکبر سیف
 4. کتاب روان شناسی اجتماعی تالیف دکتر رابرت بارون ترجمه دکتر یوسف کریمی

  350,000تومان

  280,000 تومان

  تعداد صفحات 924انتشارات روان نویسنده دکتر رابرت بارون ترجمه دکتر یوسف کریمی
 5. کتاب روان شناسی رشد لورا برک نوجوانی تا پایان عمر جلد دوم ترجمه یحیی سید محمدی

  160,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحات 552 انتشارات ارسباران نویسنده لورا برک ترجمه یحیی یحیی سید محمدی
 6. کتاب روان شناسی رشد لورا برک نوجوانی تا پایان عمر جلد اول ترجمه یحیی سید محمدی

  170,000 تومان

  تعداد صفحات 776 انتشارات ارسباران نویسنده لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی
 7. کتاب دست دوم روان شناسی شناختی رابرت استرنبرگ ویراست چهارم ترجمه دکتر سید کمال خرازی - درحد نو

  275,000 تومان

  تعداد صفحات 800 انتشارات سمت رابرت استرنبرگ ترجمه دکتر سید کمال خرازی
 8. کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری تالیف میتو اج.السون ترجمه علی اکبر سیف

  270,000تومان

  229,500 تومان

  تعداد صفحات 516 انتشارات کتاب دیدآور تالیف میتو اج.السون ترجمه علی اکبر سیف
 9. کتاب دست دوم نظریه انتخاب تالیف ویلیام گلاسر ترجمه مهرداد فیروزبخت-کاملا نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 432 مولف ویلیام گلاسر مترجم مهرداد فیروزبخت انتشارات خدمات فرهنگی رسا
 10. کتاب نظریه های رشد (مفاهیم و کاربردها ) "ویراست ششم " تالیف ویلیام کرین ترجمه غلامرضا خوی نژاد-کاملا نو

  220,000تومان

  198,000 تومان

  تعداد صفحات 688 مولف ویلیام کرین مترجم غلامرضا خوی نژاد انتشارات رشد
 11. کتاب روان شناسی بالینی فیرس ویراست جدید تالیف تیموتی جی.ترال ترجمه مهرداد فیروزبخت

  280,000 تومان

  تعداد صفحات 732 مولف تیموتی جی.ترال مترجم مهرداد فیروزبخت انتشارات رشد
 12. کتاب دست دوم روشهای آماری در علوم رفتاری تالیف دکتر حسن پاشاشریفی

  66,000 تومان

  تعداد صفحات 574انتشارات سخن تالیف دکتر حسن پاشاشریفی
 13. کتاب مباحث اساسی در آمار توصیفی و استنباطی تالیف دکتر جواد خلعتبری

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 334 انتشارات ساد تالیف دکتر جواد خلعتبری
 14. کتاب مشاوره خانواده کیانوش زهراکار-نو

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحات 132انتشارات ارسباران نویسنده کیانوش زهراکار
 15. کتاب تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی جرج ا.فرگوسن ترجمه علی دلاور-نو

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحات 668 انتشارات ارسباران نویسنده جرج ا.فرگوسن ترجمه علی دلاور
 16. کتاب علم النفس از دیدگاه اندیشمندان اسلامی محمدباقر گجباف-نو

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحات142 انتشارات روان تالیف محمدباقر گجباف
 17. کتاب آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان روان شناسی مرضی کودک فرح لطفی کاشانی-نو

  62,000تومان

  55,800 تومان

  تعداد صفحات 142انتشارات ارسباران نویسنده فرح لطفی کاشانی
 18. کتاب روان شناسی فیزیولوژیک جیمز کالات ترجمه یحیی سیدمحمدی-نو

  300,000تومان

  255,000 تومان

  تعداد صفحات736 انتشارات روان تالیف جیمز کالات ترجمه یحیی سیدمحمدی
 19. کتاب نظریه های روان درمانی نظام های روان درمانی جیمز ا.پروچاسکا ترجمه یحیی سیدمحمدی-نو

  230,000تومان

  207,000 تومان

  تعداد صفحات886 انتشارات روان تالیف جیمز ا.پروچاسکا ترجمه یحیی سیدمحمدی
 20. کتاب روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی علی دلاور-نو

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحات298 انتشارات ویرایش تالیف علی دلاور
 21. کتاب دست دوم مقدمه ای بر آمار اس پی اس در روان شناسی تالیف اندرو مایرز ترجمه دکتر اکبر رضایی+سی دی

  115,000 تومان

  تعداد صفحات180 انتشارات آیدین تالیف اندرو مایرز ترجمه دکتر اکبر رضایی
 22. کتاب دست دوم نظریه های شخصیت دوان پی.شولتز ترجمه یحیی سیدمحمدی

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 694 انتشارات ویرایش تالیف دوان پی.شولتز ترجمه یحیی سیدمحمدی
 23. کتاب دست دوم انگیزش و هیجان جان مارشال ریو ترجمه یحیی سیدمحمدی

  175,000 تومان

  تعداد صفحات704 انتشارات ویرایش تالیف جان مارشال ریو ترجمه یحیی سیدمحمدی
 24. کتاب دست دوم اخلاق در مشاوره و روانشناسی دکتر سیمین حسینیان

  68,600 تومان

  تعداد صفحات 315انتشارات کمال تربیت تالیف دکتر سیمین حسینیان
 25. کتاب کاپلان و سادوک سالمندان بنجامین سادوک ترجمه دکتر فائزه غلامیان

  150,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحات 660 انتشارات ابن سینا تالیف بنجامین سادوک ترجمه دکتر فائزه غلامیان
 26. کتاب آسیب شناسی روانی ریچارد پی.هالجین ترجمه یحیی سید محمدی

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 664 انتشارات روان نویسنده ریچارد پی.هالجین ترجمه یحیی سید محمدی
 27. کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد و اتکینسون ترجمه محمود ساعتچی

  180,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحات 616 انتشارات گپ نویسنده هیلگارد و اتکینسون ترجمه محمود ساعتچی
 28. کتاب تغییر رفتار و رفتاردرمانی نظریه ها و روش ها تالیف دکتر علی اکبر سیف

  98,000تومان

  88,200 تومان

  تعداد صفحات 454 انتشارات دوران نویسنده دکتر علی اکبر سیف
 29. کتاب اختلال های یادگیری تالیف دانیل پی.هالاهان ترجمه دکتر حمید علیزاده

  210,000تومان

  178,500 تومان

  تعداد صفحات 708 انتشارات ارسباران نویسنده دانیل پی.هالاهان ترجمه دکتر حمید علیزاده
 30. کتاب راهنمای متون روان شناسی ترجمه مهدی گنجی ویراستار حمزه گنجی

  52,000 تومان

  تعداد صفحات 288 انتشارات ساوالان نویسنده مهدی گنجی
 31. کتاب روان شناسی و آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه تالیف تام ای.سی.اسمیت ترجمه دکتر حمید علیزاده

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 516 انتشارات ارسباران نویسنده تام ای.سی.اسمیت ترجمه دکتر حمید علیزاده
  0