1. کتاب روان شناسی اجتماعی تالیف دکتر رابرت بارون ترجمه دکتر یوسف کریمی

  350,000تومان

  280,000 تومان

  تعداد صفحات 924انتشارات روان نویسنده دکتر رابرت بارون ترجمه دکتر یوسف کریمی
 2. کتاب روان شناسی رشد لورا برک نوجوانی تا پایان عمر جلد اول ترجمه یحیی سید محمدی

  170,000 تومان

  تعداد صفحات 776 انتشارات ارسباران نویسنده لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی
 3. کتاب دست دوم زمینه روانشناسی هیلگارد تالیف دکتر محمدنقی براهنی

  270,000 تومان

  تعداد صفحات 768 انتشارات رشد نویسنده دکتر محمدنقی براهنی
 4. کتاب روان شناسی رشد لورا برک نوجوانی تا پایان عمر جلد دوم ترجمه یحیی سید محمدی

  160,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحات 552 انتشارات ارسباران نویسنده لورا برک ترجمه یحیی یحیی سید محمدی
 5. کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری تالیف میتو اج.السون ترجمه علی اکبر سیف

  270,000تومان

  229,500 تومان

  تعداد صفحات 516 انتشارات کتاب دیدآور تالیف میتو اج.السون ترجمه علی اکبر سیف
 6. کتاب نظریه های رشد (مفاهیم و کاربردها ) "ویراست ششم " تالیف ویلیام کرین ترجمه غلامرضا خوی نژاد-کاملا نو

  220,000تومان

  198,000 تومان

  تعداد صفحات 688 مولف ویلیام کرین مترجم غلامرضا خوی نژاد انتشارات رشد
 7. کتاب روان شناسی بالینی فیرس ویراست جدید تالیف تیموتی جی.ترال ترجمه مهرداد فیروزبخت

  280,000 تومان

  تعداد صفحات 732 مولف تیموتی جی.ترال مترجم مهرداد فیروزبخت انتشارات رشد
 8. کتاب روان شناسی و آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه تالیف تام ای.سی.اسمیت ترجمه دکتر حمید علیزاده

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 516 انتشارات ارسباران نویسنده تام ای.سی.اسمیت ترجمه دکتر حمید علیزاده
 9. کتاب مبانی راهنمایی و مشاوره تالیف دکتر شکوه نوابی نژاد و همکاران

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 466 انتشارات سمت نویسنده دکتر شکوه نوابی نژاد و همکاران
 10. کتاب دست دوم نظریه های شخصیت دوان پی.شولتز ترجمه یحیی سیدمحمدی

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 694 انتشارات ویرایش تالیف دوان پی.شولتز ترجمه یحیی سیدمحمدی
 11. کتاب دست دوم انگیزش و هیجان جان مارشال ریو ترجمه یحیی سیدمحمدی

  175,000 تومان

  تعداد صفحات704 انتشارات ویرایش تالیف جان مارشال ریو ترجمه یحیی سیدمحمدی
 12. کتاب دست دوم روانشناسی بالینی تالیف دکترسعید شاملو

  72,000 تومان

  تعداد صفحات 344 انتشارات رشد نویسنده دکترسعید شاملو
 13. کتاب مباحث اساسی در آمار توصیفی و استنباطی تالیف دکتر جواد خلعتبری

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 334 انتشارات ساد تالیف دکتر جواد خلعتبری
 14. کتاب دست دوم روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی تالیف مایکل ام.هاردمن ترجمه حمید علیزاده

  195,000 تومان

  تعداد صفحات 248 انتشارات دانژه نویسنده مایکل ام.هاردمن ترجمه حمید علیزاده
 15. کتاب دست دوم مقدمه ای بر آمار اس پی اس در روان شناسی تالیف اندرو مایرز ترجمه دکتر اکبر رضایی+سی دی

  115,000 تومان

  تعداد صفحات180 انتشارات آیدین تالیف اندرو مایرز ترجمه دکتر اکبر رضایی
 16. کتاب دست دوم اخلاق در مشاوره و روانشناسی دکتر سیمین حسینیان

  68,600 تومان

  تعداد صفحات 315انتشارات کمال تربیت تالیف دکتر سیمین حسینیان
 17. کتاب تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی جرج ا.فرگوسن ترجمه علی دلاور-نو

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحات 668 انتشارات ارسباران نویسنده جرج ا.فرگوسن ترجمه علی دلاور
 18. کتاب علم النفس از دیدگاه اندیشمندان اسلامی محمدباقر گجباف-نو

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحات142 انتشارات روان تالیف محمدباقر گجباف
 19. کتاب آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان روان شناسی مرضی کودک فرح لطفی کاشانی-نو

  62,000تومان

  55,800 تومان

  تعداد صفحات 142انتشارات ارسباران نویسنده فرح لطفی کاشانی
 20. کتاب روان شناسی فیزیولوژیک جیمز کالات ترجمه یحیی سیدمحمدی-نو

  300,000تومان

  255,000 تومان

  تعداد صفحات736 انتشارات روان تالیف جیمز کالات ترجمه یحیی سیدمحمدی
 21. کتاب نظریه های روان درمانی نظام های روان درمانی جیمز ا.پروچاسکا ترجمه یحیی سیدمحمدی-نو

  230,000تومان

  207,000 تومان

  تعداد صفحات886 انتشارات روان تالیف جیمز ا.پروچاسکا ترجمه یحیی سیدمحمدی
 22. کتاب روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی علی دلاور-نو

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحات298 انتشارات ویرایش تالیف علی دلاور
 23. کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد و اتکینسون ترجمه محمود ساعتچی

  180,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحات 616 انتشارات گپ نویسنده هیلگارد و اتکینسون ترجمه محمود ساعتچی
 24. کتاب مشاوره خانواده کیانوش زهراکار-نو

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحات 132انتشارات ارسباران نویسنده کیانوش زهراکار
 25. کتاب دست دوم روشهای آماری در علوم رفتاری تالیف دکتر حسن پاشاشریفی

  66,000 تومان

  تعداد صفحات 574انتشارات سخن تالیف دکتر حسن پاشاشریفی
 26. کتاب آسیب شناسی روانی ریچارد پی.هالجین ترجمه یحیی سید محمدی

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 664 انتشارات روان نویسنده ریچارد پی.هالجین ترجمه یحیی سید محمدی
 27. کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش تالیف دکتر علی علاقه بند

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحات226 انتشارات روان نویسنده دکتر علی علاقه بند
 28. کتاب مفاهیم کلیدی در روان شناسی سلامت تالیف یان پ.آلبری ترجمه محدثه کاکو جویباری

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 302 انتشارات مانیا هنر نویسنده یان پ.آلبری ترجمه محدثه کاکو جویباری
 29. کتاب آسیب شناسی روانی جلد 1 تالیف جیمز باچر ترجمه یحیی سیدمحمدی

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 552 انتشارات ارسباران نویسنده جیمز باچر ترجمه یحیی سیدمحمدی
 30. کتاب آسیب شناسی روانی جلد 2 تالیف جیمز باچر ترجمه یحیی سیدمحمدی

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 736 انتشارات ارسباران نویسنده جیمز باچر ترجمه یحیی سیدمحمدی
 31. کتاب کاپلان و سادوک سالمندان بنجامین سادوک ترجمه دکتر فائزه غلامیان

  150,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحات 660 انتشارات ابن سینا تالیف بنجامین سادوک ترجمه دکتر فائزه غلامیان
 32. کتاب اصول و فنون مصاحبه بالینی تالیف جان سامرز فلنگن ترجمه دکتر محسن جدیدی

  170,000تومان

  144,500 تومان

  تعداد صفحات 816 انتشارات ابن سینا تالیف جان سامرز
  0