1. کتاب دست دوم بانک آزمون تحلیلی و تفکیکی پرستاری داخلی جراحی

  64,900تومان

  38,940 تومان

  تعداد صفحه 1051 انتشارات جامعه نگر تألیف دکتر لیلی یکه فلاح - حمیده عظیمی
 2. کتاب دست دوم بانک سوالات پرستاری ویژه امتحانات کارشناسی ارشد، آزمونهای استخدامی و خارج از کشور

  78,000تومان

  46,800 تومان

  تعداد صفحه 1241 انتشارات بشری تألیف دکتر فاطمه غفاری - دکتر عباس شمسعلی نیا
 3. کتاب پرستاری سلامت جامعه فرد و خانواده محیط - کاملا نو

  70,000تومان

  49,000 تومان

  تعداد صفحه 527 انتشارات حیدری تألیف فائزه صحبایی - مریم امجدی
 4. کتاب بانک سوالات کارشناسی ارشد پرستاری با پاسخ تحلیلی - کاملا نو

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات پرستش تألیف اطهره نجفی - ذکریا ادیب حسامی
 5. کتاب نقد و ارزشیابی تئوری در پرستاری با تاکید بر خود مراقبتی اورم - کاملا نو

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات خسروی تألیف دکتر محمدرفیع بذرافشان و همکاران
 6. کتاب مددکاری اجتماعی نوتوانی گروه های خاص - کاملا نو

  40,000تومان

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات آوای نور تألیف محمدرضا رنجبر
 7. کتاب اصول مراقبت های پیشرفته قبل و بعد از بیهوشی - کاملا نو

  26,900تومان

  21,520 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات جامعه نگر تألیف احمد انتظاری و همکاران
 8. کتاب ماساژدرمانی در دوران بارداری - کاملا نو

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 191 انتشارات پرستاران جوان ترجمه روشنک نوری - طیبه نکویی
 9. کتاب فارماکولوژی بالینی برای پرستاران به روش الگوریتمی - کاملا نو

  44,900تومان

  35,920 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات جامعه نگر تألیف محمد گلی طالب و همکاران
 10. کتاب PDQ برای مراقبت های ویژه مریم کرمی - کاملا نو

  14,900تومان

  12,665 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات جامعه نگر ترجمه مریم کرمی - علیرضا تمجیدی - المیرا حسن پور
 11. کتاب داروهای ژنریک یران همراه با داروهای وارداتی و تک نسخه ای با اقدامات پرستاری فاطمه تیموری - کاملا نو

  60,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 1548 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر فاطمه تیموری و همکاران
 12. کتاب راهنمای دارویی پرستاران قلب و CCU فائزه بابایی اصل - کاملا نو

  24,900تومان

  21,165 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات جامعه نگر ترجمه فائزه بابایی اصل - مریم سهرابی
 13. کتاب راهنمای دارویی در مراقبت از نوزادان نئوفاکس تامسون رویترز ملیحه کدیور - کاملا نو

  34,900تومان

  29,665 تومان

  تعداد صفحه 455 انتشارات جامعه نگر تألیف تامسون رویترز ترجمه دکتر ملیحه کدیور و همکاران
 14. کتاب اطلس تصویری روش های دارو دادن پاملا باربارا لین نسرین براهیمی - کاملا نو

  29,900تومان

  25,415 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات جامعه نگر تألیف پاملا باربارا لین ترجمه نسرین براهیمی
 15. کتاب راهنمای حرفه ای علائم و نشانه ها چارلز ماکت سعید یوسفی - کاملا نو

  109,000تومان

  81,750 تومان

  تعداد صفحه 934 انتشارات جامعه نگر تألیف چارلز ماکت ترجمه دکتر سعید یوسفی - دکتر مریم آقائی زاده ظروفی
  0