1. کتاب بانک سوالات مامایی 97-80 دکتر مهرداد صلاحی - کاملا نو

  120,000تومان

  108,000 تومان

  تعداد صفحه 850 انتشارات حیدری تألیف کتر مهرداد صلاحی
 2. کتاب order زنان زایمان و مامایی اکبرزاده پاشا - کاملا نو

  140,000تومان

  126,000 تومان

  تعداد صفحه 815 انتشارات گلبان تالیف دکتر حجت‌اله اکبرزاده پاشا - بشری اکبرزاده پاشا