1. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد نقد و اصطلاحات ادبی

  17,000تومان

  11,900 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات مدرسان شریف تألیف مسعود فرهمندفر
 2. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد مجموعه سوالات آزمون های 82-92 مهندسی مکانیک

  28,500تومان

  19,950 تومان

  تعداد صفحه 516 انتشارات مدرسان شریف تألیف گروه مولفین
 3. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد مجموعه سوالات آزمون های 72-91 مهندسی عمران

  25,500تومان

  17,850 تومان

  تعداد صفحه 652 انتشارات مدرسان شریف تألیف گروه مولفین
 4. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد زبان تخصصی ویژه رشته های مدیریت و مدیریت اجرایی

  18,000تومان

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 436 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر محسن شفیعی نیک آبادی
 5. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد مجموعه سوالات آزمون های 84-93 مهندسی شیمی

  27,000تومان

  18,900 تومان

  تعداد صفحه 638 انتشارات مدرسان شریف تألیف گروه مولفین
 6. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد مدیریت مالی

  13,500تومان

  9,450 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات مدرسان شریف تألیف علی اسدالهی فام
 7. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد کنترل کیفیت آماری

  5,800تومان

  4,060 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر فاطمه طرفی
 8. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد زبان تخصصی ویژه رشته های مدیریت و مدیریت اجرایی

  26,500تومان

  18,550 تومان

  تعداد صفحه 450 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر محسن شفیعی نیک آبادی
 9. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد مجموعه سوالات دروس تخصصی آزمون های 83-92 مدیریت جلد 2

  32,000تومان

  22,400 تومان

  تعداد صفحه 510 انتشارات مدرسان شریف تألیف گروه مولفین
 10. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد زبان تخصصی ویژه رشته مهندسی مواد

  15,500تومان

  10,850 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات مدرسان شریف تألیف بابک نادری
 11. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد حسابداری دولتی ویژه رشته مدیریت

  14,500تومان

  10,150 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات مدرسان شریف تألیف ملک محمد غلامی
 12. کتاب دست دوم مدرسان شریف آزمون های شناختی هوش و استعداد

  29,000تومان

  20,300 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات مدرسان شریف تألیف مژگان حسنی - صادق خدامرادی
 13. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد زبان شناسی

  18,000تومان

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات مدرسان شریف تألیف علی درخشش
 14. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی

  13,500تومان

  8,100 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر علیرضا الهی
 15. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد مقاومت مصالح 2

  30,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر مجتبی کبیریان
 16. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد کنترل فرآیند ویژه رشته های مهندسی شیمی و مهندسی پلیمر

  18,700تومان

  13,090 تومان

  تعداد صفحه 406 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر هومن سجادیان
 17. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد دانش مسائل روز

  38,500تومان

  26,950 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات مدرسان شریف تألیف سمیه ملک مکان
 18. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد ریاضیات مهندسی

  48,000تومان

  33,600 تومان

  تعداد صفحه 736 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی
 19. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد اولین کتاب حل سوالات ریاضی مهندسی بدون دخالت دست

  12,000تومان

  8,400 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی
 20. کتاب دست دوم مدرسان شریف کاردانی به کارشناسی - مدارهای فرمان و سیم پیچی

  15,000تومان

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات مدرسان شریف تألیف ایوب سعیداوی
 21. کتاب دست دوم نظریه های جامعه شناسی مدرسان شریف - در حد نو

  22,000تومان

  14,300 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات مدرسان شریف تألیف مجتبی روحانی یزدلی - صدیقه مسعودیان
 22. کتاب دست دوم زبان عمومی مدرسان شریف - در حد نو

  50,000تومان

  32,500 تومان

  تعداد صفحه 710 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهرداد جوادزاده
 23. کتاب دست دوم روش تحقیق ویژه مجموعه علوم اجتماعی و علوم ارتباطات اجتماعی مدرسان شریف - در حد نو

  45,000تومان

  29,250 تومان

  تعداد صفحه 604 انتشارات مدرسان شریف تألیف حسین صنعتی
 24. کتاب دست دوم اولین کتاب حل سوالات ریاضی 1 و 2 بدون دخالت دست، روش رد گزینه ها مدرسان شریف - در حد نو

  10,000تومان

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 68 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی
 25. کتاب دست دوم بانک تست GMAT مدرسان شریف 50 روز، 50 آزمون - در حد نو

  56,000تومان

  36,400 تومان

  تعداد صفحه 746 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی
 26. کتاب دست دوم GMAT مدرسان شریف استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت

  55,000تومان

  35,750 تومان

  تعداد صفحه 766 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی
 27. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 1 مدرسان شریف

  60,000تومان

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 870 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی
 28. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 2 مدرسان شریف

  50,000تومان

  32,500 تومان

  تعداد صفحه 704 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی
 29. کتاب دست دوم زبان انگلیسی ویژه رشته MBA مدرسان شریف

  52,000تومان

  33,800 تومان

  تعداد صفحه 720 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی