1. کتاب دست دوم ریاضی پایه معتقدی جلد دوم - کلیه رشته های انسانی و کشاورزی

  26,000تومان

  18,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حرکت نو تألیف محمد صادق معتقدی
 2. کتاب دست دوم ریاضی مهندسی پارسه معتقدی - در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات حرکت نو تألیف محمد صادق معتقدی
 3. کتاب آشنایی با کاربرد طرح های آزمایشی - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 63 انتشارات کلک زرین تألیف عطیه صفرنژاد
 4. کتاب دست دوم روش تحقیق و آمار به زبان ساده- تالیف علی سادئی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 152-انتشارات شلاک- تالیف علی سادئی
 5. کتاب دست دوم حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد اول2-تالیف جورج توماس ترجمه مهدی بهزاد-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 748 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جورج توماس -راس فینی ترجمه مهدی بهزاد
 6. کتاب دست دوم حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد اول1-تالیف جورج توماس ترجمه مهدی بهزاد-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 387 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جورج توماس راس فینی ترجمه مهدی بهزاد
 7. کتاب دست دوم الکتریسیته و مغناطیس-تالیف محمد شمس-در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 368 انتشارات آدینده نگار تالیف محمد شمس
 8. کتاب دست دوم محاسبات عددی ویرایش دوم-نویسنده دکتر بهمن مهری

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 266انتشارات آییژ تالیف دکتر بهمن مهری-دکتر رضا نخعی
  0