1. کتاب راهنمای بالینی تجویز و مصرف منطقی داروهای بدون نسخه - کاملا نو

  125,000تومان

  112,500 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر مژگان مشایخی و سایرین
 2. کتاب راهنمای جامع نسخه نویسی برای پزشکان دکتر چناری - کاملا نو

  75,000تومان

  67,500 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات علم و دانش تألیف محسن رجب نیا چناری
 3. کتاب دوره دو جلدی کتاب درسنامه جامع درمان شناسی دکتر غلامی - کاملا نو

  398,000تومان

  338,300 تومان

  تعداد صفحه 748 انتشارات آبادیس طب تألیف خیراله غلامی - دکتر مجتبی مجتهدزاده
 4. کتاب راهنمای جامع داروشناسی نسخه های دارویی دکتر غلامی - کاملا نو

  165,000تومان

  148,500 تومان

  تعداد صفحه 890 انتشارات آبادیس طب تألیف خیراله غلامی - دکتر محمدرضا جوادی
 5. کتاب مروری بر فارماسیوتیکس- تالیف دکتر سیده مریم مرتضوی

  61,750 تومان

  تعداد صفحه 590-انتشارات اطمینان-تالیف دکتر سیده مریم مرتضوی
 6. کتاب نشانه های بالینی تشخیص و درمان در داروخانه-تالیف پل راتر-ترجمه دکتر رامین ابریشمی

  104,250 تومان

  تعداد صفحه 590-انتشارات اطمینان-تالیف پل راتر-ترجمه دکتر رامین ابریشمی
 7. کتاب دارودرمانی رویکرد معرفی بیمار - دکتر حسین خلیلی

  95,000تومان

  80,750 تومان

  تعداد صفحه 784 انتشارات ارجمند تالیف دکتر حسین خلیلی
 8. راهنمای جامع کار در دراروخانه دکتر غلامی

  195,000تومان

  156,000 تومان

  تعداد صفحه 547 انتشارات آبادیس طب تالیف دکتر غلامی
 9. کتاب درسنامه جامع داروسازی آمادگی جهت آزمون جامع داروسازی - کاملا نو

  99,800تومان

  89,820 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر حسن ترکمندی - دکتر محمدرضا جوادی
 10. کتاب توصیه های دارویی - کاملا نو

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر خیراله غلامی - دکتر محمدرضا جوادی
 11. کتاب خودآزمون جامع درمان شناسی - کاملا نو

  80,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر خیراله غلامی - دکتر محمدرضا جوادی
 12. کتاب فارماسیوتیکس اولتون 2018 طراحی و ساخت فرآورده های دارویی جلد اول ترجمه دکتر هادی افراسیابی گرگانی - کاملا نو

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 549 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف مایکل ای اولتون ترجمه دکتر هادی افراسیابی گرگانی و همکاران
 13. کتاب فارماسیوتیکس اولتون 2018 طراحی و ساخت فرآورده های دارویی جلد دوم ترجمه دکتر هادی افراسیابی گرگانی - کاملا نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 722 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف مایکل ای اولتون ترجمه دکتر هادی افراسیابی گرگانی و همکاران
 14. کتاب جامع نسخه پیچی در داروخانه - دکتر مهران ملکی

  99,000تومان

  79,200 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات ایده نوین نویسنده دکتر مهران ملکی
 15. کتاب درسنامه اخلاق داروسازی - دکتر پونه سالاری

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات برای فردا تالیف دکتر پونه سالاری
  0