1. کتاب دستنامه طب اورژانس تینتینالی 2018 حجت شیخ مطهر واحدی - کاملا نو

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحه 944 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر حجت شیخ مطهر واحدی و همکاران با مقدمه دکتر هومان حسین نژاد ندائی
 2. کتاب بانک سوالات پیش بیمارستانی برای دانشجویان و تکنسین های فورت های پزشکی حمیدرضا میری - کاملا نو

  82,000 تومان

  تعداد صفحه 375 انتشارات سیمین دخت تألیف حمیدرضا میری و همکاران
 3. کتاب کمک های اولیه و فوریت های پزشکی در سوانح منیژه ملازینل - کاملا نو

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات جهاد دانشگاهی ترجمه منیژه ملازینل و همکاران
 4. کتاب درسنامه طب اورژانس بر اساس سرفصل های برنامه ضروری کارورزی مصوب وزارت بهداشت هومان حسین نژاد ندائی - کاملا نو

  56,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات تیمورزاده تألیف دکتر هومان حسین نژاد ندائی و همکاران
 5. کتاب امدادگر اورژانس اولین واکنش شما در ارائه خدمات اورژانس ترجمه محمد رضائی - کاملا نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 550 انتشارات سپید برگ ترجمه دکتر محمد رضائی و همکاران
 6. کتاب روش های اداره مصدومین در سوانح و اورژانس تألیف ملاحت نیکروان مفرد - کاملا نو

  58,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات نور دانش تألیف ملاحت نیکروان مفرد
 7. کتاب ترجمه روزن 2018 عفونی ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران - کاملا نو

  62,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران زیر نظر دکتر علی ارحمی دولت آبادی
 8. کتاب Order اورژانس دکتر اکبرزاده پاشا - کاملا نو

  145,000تومان

  123,250 تومان

  تعداد صفحه 1260 انتشارات گلبان تالیف دکتر حجت‌اله اکبرزاده پاشا - بشری اکبرزاده پاشا
  0