1. کتاب ddq مجموعه سوالات تفکیکی فونسکا 2018 جراحی دهان فک و صورت

  110,000تومان

  88,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات شایان نمودار تالیف تالیف دکتر حسن شیران - دکتر علی حسنی
 2. کتاب cdr چکیده اینگل 2019 اندودنتیکس 2019

  130,000تومان

  104,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات شایان نمودار ترجمه دکتر فروغ خدادنژاد
 3. کتاب مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی تیر 1398

  42,800تومان

  34,240 تومان

  تعداد صفحه 105 انتشارات شایان نمودار تالیف دکتر امیر علی اسدی
 4. کتاب ddq مجموعه سوالات تفکیکی وایت فارو 2019 رادیولوژی دهان فک و صورت

  130,000تومان

  104,000 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات شایان نمودار تالیف دکتر فائزه زارع بیدکی - دکتر زهرا غنچه
 5. کتاب دست دوم DDQ فالاس 2013 حسین کاظمی - در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 309 انتشارات شایان نمودار تالیف دکتر مهسا مهریاری دکتر حامد حسین کاظمی
 6. کتاب ESQ مجموعه آزمون های زبان انگلیسی دستیاری دندانپزشکی 96-82 سعید طالع پسند - کاملا نو

  32,000تومان

  27,200 تومان

  تعداد صفحه 114 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر سعید طالع پسند
 7. کتاب حل و بحث آزمونهای پذیرش دستیار دندانپزشکی تیر 92 سحر محمدی - کاملا نو

  5,200 تومان

  تعداد صفحه 54 انتشارات کتاب میر تألیف دکتر سحر محمدی و همکاران
 8. کتاب حل و بحث آزمونهای پذیرش دستیار دندانپزشکی تیر 93 سحر محمدی - کاملا نو

  6,800 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات کتاب میر تألیف دکتر سحر محمدی و همکاران
 9. کتاب حل و بحث آزمونهای پذیرش دستیار دندانپزشکی تیر 94 سحر محمدی - کاملا نو

  13,800 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات کتاب میر تألیف دکتر سحر محمدی و همکاران
 10. کتاب حل و بحث آزمونهای پذیرش دستیار دندانپزشکی مرداد 95 محمد نوروزیان - کاملا نو

  13,800 تومان

  تعداد صفحه 48 انتشارات کتاب میر تألیف دکتر محمد نوروزیان
 11. کتاب حل و بحث آزمونهای پذیرش دستیار دندانپزشکی تیر 96 سحر محمدی - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات کتاب میر تألیف دکتر سحر محمدی و همکاران
 12. کتاب حل و بحث آزمونهای پذیرش دستیار دندانپزشکی تیر 97 سحر محمدی - کاملا نو

  15,800 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات کتاب میر تألیف دکتر سحر محمدی و همکاران
 13. کتاب پنج آزمون مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی از سال 89 تا 93 به انضمام آزمون سال 94 - کاملا نو

  58,000تومان

  55,100 تومان

  تعداد صفحه 323 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر هما فرهادی فرد و همکاران
 14. کتاب مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 1396 - کاملا نو

  20,000تومان

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 92 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر سید پارسا مهری نژاد و همکاران
 15. کتاب مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 1397 - کاملا نو

  22,000تومان

  20,900 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر آناهیتا دهقانی سلطانی - دکتر شیوا توکل دوانی
 16. کتاب مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 1395 نازنین ثناگو - کاملا نو

  22,000تومان

  20,900 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر نازنین ثناگو
 17. کتاب ddq مجموعه سوالات تفکیکی پیترسون(هاپ) 2019 جراحی نوین دهان فک و صورت

  120,000تومان

  96,000 تومان

  تعداد صفحه 427 انتشارات شایان نمودار نویسنده دکتر امید رضا فضلی صالحی
 18. کتاب ddq مجموعه سوالات تفکیکی پروتز پارسیل مک کراکن 2016

  72,000تومان

  57,600 تومان

  تعداد صفحه 155 انتشارات شایان نمودار نویسنده دکتر دکتر سارا آیرملو
 19. کتاب ddq مجموعه سوالات تفکیکی نواک 2019 دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی

  98,000تومان

  78,400 تومان

  تعداد صفحه 411 انتشارات شایان نمودار تالیف دکتر مریم ولی زاده
 20. کتاب cdr چکیده پیترسون (هاپ) جراحی نوین دهان فک و صورت 2019

  92,000تومان

  73,600 تومان

  تعداد صفحه 366 انتشارات شایان نمودار ترجمه دکتر امید رضا فضلی صالحی
  0