1. کتاب دست دوم کنکور سری سه بعدی آمار و احتمال دوره دوم متوسط-نویسنده یاران رزمی و علیرضا علی پور

  30,000 تومان

  تعداد صفحات192 انتشارات الگو تالیف یاران رزمی و علیرضا علی پور
 2. کتاب دست دوم سری سیر تا پیاز ریاضی و آمار یازدهم -نویسنده مهندس امیر زراندوز

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 184انتشارات بین المللی گاج تالیف مهندس امیر زراندوز
 3. کتاب دست دوم سری خط ویژه آمار و مدل سازی-نویسنده مهندس علی منصف شکری و مهندس علیرضا شعبانی نصر

  30,000 تومان

  تعداد صفحات78 انتشارات بین المللی گاج تالیف مهندس علی منصف شکری و مهندس علیرضا شعبانی نصر
 4. کتاب دست دوم سری سیر تا پیاز ریاضی و آمار_پایه دهم و یازدهم -نویسنده مهندس امیر زراندوز

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات بین المللی گاج تالیف مهندس امیر زراندو و دیگران
 5. کتاب دست دوم تحلیل آمار پیشرفته -نویسنده دکتر جمشید صالحی صدقیانی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 294 انتشارات آرامش تالیف دکتر جمشید صالحی صدقیانی - مهندس ایرج ابراهیمی
 6. کتاب دست دوم آمار واحتمال-نویسنده هادی رنجبران

  70,000 تومان

  تعداد صفحات427 تالیف هادی رنجبران انتشارات اثبات
 7. کتاب دست دوم روش های آماری درعلوم رفتاری-نویسنده دکتررمضان حسن زاده-درحدنو

  52,000 تومان

  تعداد صفحات424 انتشارات ویرایش تالیف دکتررمضان حسن زاده ودیگران
 8. کتاب دست دوم تحقیق درعملیات نرم-نویسنده دکترعادل آذر

  30,000 تومان

  تعداد صفحه368 تالیف دکترعادل آذر ودیگران انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
 9. کتاب دست دوم برنامه ریزی خطی وغیرخطی-نویسنده دیویدجی لوئنبرگر-مترجم دکترنظام الدین مهدوی امیری

  55,000 تومان

  تعداد صفحات656 تالیف دیویدجی لوئنبرگر ترجمه دکترنظام الدین مهدوی امیری ودیگران انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
 10. کتاب دست دوم آمار و احتمال کاربرد آن در مدیریت و حسابداری-نویسنده هادی رنجبران

  85,000 تومان

  تعداد صفحات427 انتشارات اثبات تالیف هادی رنجبران
 11. کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی-نویسنده دکتر علی دلاور

  100,000تومان

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 538 انتشارات رشد تالیف دکتر علی دلاور
 12. کتاب آمارپزشکی پایه-بالینی-نویسنده داوسون -مترجم دکترعلی اکبرسرافزار

  65,000 تومان

  تعداد صفحات880 تالیف داوسون ودیگران ترجمه دکترعلی اکبرسرافزار ودیگران انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 13. کتاب خلاصه آمار های پایه ای کشور1378

  5,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات نامعلوم
 14. کتاب آمار و احتمالات میکرو طبقه بندی شده کارشناسی ارشد مدرسان شریف -نویسنده دکتر پرویز طالبی

  280,000تومان

  252,000 تومان

  تعداد صفحات 250انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر پرویز طالبی
 15. کتاب دست دوم روش های آماری در علوم رفتاری-نویسنده دکترحسن پاشا شریفی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات383 تالیف دکتر حسن پاشا شریفی و دیگران انتشارات سخن
 16. کتاب آمار و احتمال-نویسنده- جواد ایزدی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 383انتشارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی تالیف جواد ایزدی-غلامرضا کریمی نژاد-محمد حسن غلامپور
 17. کتاب دست دوم کنکور گسسته وآمار واحتمال-پایه دهم-یازدهم-دوازدهم- نویسنده علیرضا شریف خطیبی

  90,000تومان

  54,000 تومان

  تعداد صفحات 416 انتشارات بین المللی گاج تالیف علیرضا شریف خطیبی و دیگران
 18. کتاب دست دوم آمار واحتمال - پاورتست -پایه یازدهم- نویسنده مصطفی دیداری

  25,000تومان

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 210 انتشارات مهر و ماه تالیف مصطفی دیداری
 19. کتاب دست دوم موج آزمون ریاضیات گسسته وآمارواحتمال - نویسنده علی رضا علی پور

  53,000تومان

  31,800 تومان

  تعداد صفحات 204 انتشارات الگو تالیف علی رضا علی پور
 20. کتاب دست دوم گسسته-آمار و احتمال- جامع -کنکور99- نویسنده عطا صادقی

  77,000تومان

  46,200 تومان

  تعداد صفحات 389 انتشارات خیلی سبز تالیف عطا صادقی-مصطفی دیداری
 21. کتاب دست دوم آنالیز ریاضی 1-نویسنده گروه ریاضی پارسه

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات پارسه تالیف گروه ریاضی پارسه
 22. کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت-جلد دوم-نویسنده دکتر عادل آذر

  41,000تومان

  36,900 تومان

  تعداد صفحات 465 انتشارات سمت تالیف عادل آذر-منصور مومنی
 23. کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت-جلد اول-نویسنده دکتر عادل آذر

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 340 انتشارات سمت تالیف عادل آذر-منصور مومنی
 24. کتاب روش های آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی مونرو-نویسنده استیسی بی پلیختا-مترجم دکتر انوشیروان کاظم نژاد

  84,900تومان

  72,165 تومان

  تعداد صفحات 556 انتشارات جامعه نگر تالیف استیسی بی پلیختا-الیزابت ای کلوین ترجمه دکتر انوشیروان کاظم نژاد-دکتر محمد رضا حیدری -رضا نوروززاده
 25. کتاب آنالیز آماری در پژوهش های علوم پزشکی با استفاده از نرم افزار SPSS-نویسنده دکتر علی چهرئی

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحات 634 انتشارات پژواک علم آریا تالیف دکتر علی چهرئی- دکتر سید محمد افراشته
 26. کتاب آمار در علوم ورزشی علوم زیستی و علوم تربیتی -نویسنده دکتر رسول حمایت طلب

  89,000تومان

  75,650 تومان

  تعداد صفحات302 انتشارات حتمی تالیف رسول حمایت طلب -منصور سیاح
 27. کتاب مدرسان شریف آمار و روش تحقیق کارشناسی ارشد و دکتری-نویسنده کلثوم امیری

  180,000تومان

  162,000 تومان

  تعداد صفحات 526 انتشارات مدرسان شریف تالیف کلثوم امیری
 28. کتاب درس نامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی جلد1 ویراست 21-تالیف ک.پارک ترجمه دکتر کورش هلاکویی نائینی

  59,000تومان

  53,100 تومان

  تعداد صفحات 368 انتشارات گپ تالیف ک.پارک ترجمه دکتر کورش هلاکویی نائینی
 29. کتاب دست دوم روش تحقیق و آمار به زبان ساده- تالیف علی سادئی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 152-انتشارات شلاک- تالیف علی سادئی
  0