1. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی فوریت های محیطی تألیف طاهره توفیقیان - کاملا نو

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات اندیشه رفیع تألیف طاهره توفیقیان - عبدالقادر عصارررودی
 2. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی تروما 2 تألیف مریم کریمی نقندر - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات اندیشه رفیع تألیف مریم کریمی نقندر - حسن خلیلی
 3. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی تروما 1 تألیف حسن خلیلی - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات شایان نمودار تألیف حسن خلیلی و همکاران
 4. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی فوریتهای داخلی 1 تألیف طاهره توفیقیان - کاملا نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات اندیشه رفیع تألیف طاهره توفیقیان
 5. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی فوریتهای داخلی 2 تألیف طاهره توفیقیان - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر طاهره توفیقیان
 6. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی اصول و فنون مراقبت ها تألیف زهرا استاجی - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات اندیشه رفیع تألیف زهرا استاجی و همکاران
 7. کتاب مروری بر اورژانس های پیش بیمارستانی تألیف مظفر محمدی - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 305 انتشارات جامعه نگر تألیف مظفر محمدی
 8. کتاب روش های پرستاری اورژانس تألیف جین ای پروئل ترجمه شاهرخ علی نیا - کاملا نو

  98,500 تومان

  تعداد صفحه 802 انتشارات جامعه نگر تألیف جین ای پروئل ترجمه شاهرخ علی نیا - نسرین سرابی
 9. کتاب بانک سوالات پیش بیمارستانی برای دانشجویان و تکنسین های فورت های پزشکی حمیدرضا میری - کاملا نو

  82,000 تومان

  تعداد صفحه 375 انتشارات سیمین دخت تألیف حمیدرضا میری و همکاران
 10. کتاب درسنامه جامع اورژانس پیش بیمارستانی با رویکرد استدلال بالینی جلد 1 و 2 ملیسا الکساندر علیرضا ابوطالبی - کاملا نو

  180,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات سیمای علوم تألیف ملیسا الکساندر - ریچارد بل ترجمه علیرضا ابوطالبی و همکاران
 11. کتاب دو جلدی اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پیشرفته ترجمه شبنم ذوالجلالی - کاملا نو

  249,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات سپید برگ ترجمه شبنم ذوالجلالی و همکاران