1. کتاب دست دوم حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته دکتر ربیعا اسکینی-در حد نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات243 انتشارات سمت نویسنده دکتر ربیعا اسکینی
 2. کتاب دست دوم آموزش جامع حقوق تجارت دو جلدی تالیف محمد مهدی توکلی-در حد نو

  550,000تومان

  385,000 تومان

  تعداد صفحات 778 مولف محمد مهدی توکلی انتشارات مکتوب آخر
 3. کتاب دست دوم قانون یارحقوق تجارت نویسنده وحید امینی چتر دانش -در حد نو

  340,000 تومان

  تعداد صفحات 869 انتشارات چتر دانش تالیف وحید امینی
 4. کتاب دست دوم حقوق تجارت تالیف مجید قربانی لاچوانی- در حد نو

  310,000 تومان

  تعداد صفحات 688انتشارات چتر دانش تالیف مجید قربانی
 5. کتاب دست دوم حقوق تجارت تالیف مقصود شعاریان-نوشته دارد

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 205 مولف مقصود شعاریان انتشارات سازمند
 6. کتاب دست دوم حقوق تجارت کاربردی نویسنده علیرضا راشدی اشرفی-در حد نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 175انتشارات بازرگانی نویسنده علیرضا راشدی اشرفی
 7. کتاب دست دوم حقوق تجارت و شرکت های تجاری جلد اول نویسنده دکتر ربیعا اسکینی

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات سمت نویسنده دکتر ربیعا اسکینی
 8. کتاب دست دوم فرم های بازرگانی و راهنمای تکمیل آن تالیف ایرج زینال زاده-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 439 مولف ایرج زینال زاده انتشارات چاپ و نشر بازرگانی
 9. کتاب دست دوم حقوق تجارت بین الملل جلد دوم تالیف کلایو ام.اشمیتوف ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 688 مولف کلایو ام.اشمیتوف مترجم بهروز اخلاقی و دیگران انتشارات سمت
 10. کتاب دست دوم حقوق تجارت بین الملل تالیف اولیویه کاشار ترجمه رسول رضایی-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 524 مولف اولیویه کاشار مترجم رسول رضایی انتشارات مهر و ماه نو
 11. کتاب دست دوم حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه تالیف محمد حسین قائم مقام فراهانی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 200 مولف محمد حسین قائم مقام فراهانی انتشارات دانشگاه تهران
 12. کتاب دست دوم حقوق تجارت تالیف محمد علی عبادی

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 348 مولف محمد علی عبادی انتشارات گنج دانش
 13. کتاب دست دوم حقوق تجارت جلد چهارم تالیف حسن ستوده تهرانی چاپ 1350

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 295 مولف حسن ستوده تهرانی انتشارات دهخدا
 14. کتاب دست دوم مجموعه قوانین و مقررات گمرک و تجارت 5-96 تالیف مهرداد زمانی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 117 مولف مهرداد زمانی انتشارات تجارت بین الملل
 15. کتاب دست دوم مجموعه قوانین و مقررات گمرک و تجارت 4-96 تالیف مهرداد زمانی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 100 مولف مهرداد زمانی انتشارات تجارت بین الملل
 16. کتاب دست دوم مجموعه قوانین و مقررات گمرک و تجارت 3-96 تالیف مهرداد زمانی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 127 مولف مهرداد زمانی انتشارات تجارت بین الملل
 17. کتاب دست دوم مجموعه قوانین و مقررات گمرک و تجارت 2-96 تالیف مهرداد زمانی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 104 مولف مهرداد زمانی انتشارات تجارت بین الملل
 18. کتاب دست دوم حقوق تجارت مدرسان شریف تالیف افسانه قنبری-در حد نو

  300,000 تومان

  تعداد صفحات 522 انتشارات مدرسان شریف نویسنده افسانه قنبری
 19. کتاب دست دوم حقوق تجارت به زبان ساده محمود عرفانی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات میزان تألیف دکتر محمود عرفانی
 20. کتاب دست دوم حقوق تجارت جلد اول تالیف حسن ستوده تهرانی-نوشته دارد

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات دادگستر تألیف دکتر حسن ستوده تهرانی
 21. کتاب دست دوم حقوق تجارت جلد دوم تالیف حسن ستوده تهرانی-نوشته دارد

  195,000 تومان

  تعداد صفحه 426 انتشارات دادگستر تألیف دکتر حسن ستوده تهرانی
 22. کتاب دست دوم حقوق تجارت جلد چهارم تالیف حسن ستوده تهرانی -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات دادگستر تألیف دکتر حسن ستوده تهرانی
 23. کتاب دست دوم حقوق تجارت بین الملل جلد اول تالیف کلایو ام.اشمیتوف ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 578 مولف کلایو ام.اشمیتوف مترجم بهروز اخلاقی و دیگران انتشارات سمت
 24. کتاب دست دوم احکام تجارت از دیدگاه اسلام-نویسنده آیت الله سید محمد کاظم مصطفوی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات نشر طلایی تالیف آیت الله سید محمد کاظم مصطفوی
 25. کتاب دست دوم بایسته های حقوق تجارت بازرگانی-نویسنده سعید حشمتیان

  25,000 تومان

  تعداد صفحات184انتشارات سردارتالیف سعید حشمتیان
 26. کتاب دست دوم حقوق تجارت جلداول-نویسنده محمود عرفانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات208انتشارات جنگل تالیف محمو عرفانی
 27. کتاب دست دوم حقوق تجارت جلداول-نویسنده محمود عرفانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات208انتشارات جنگل تالیف محمو عرفانی
  0