1. کتاب رویکرد تشخیصی به بیماری های هماتولوژی تالیف محمد رفیعی و دیگران

  220,000تومان

  198,000 تومان

  تعدا صفحات 168 مولف محمد رفیعی و دیگران انتشارات گپ
 2. کتاب دست دوم خلاصه طلایی خون تالیف امید پیر حاجی- نوشته دارد

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 115 مولف امید پیر حاجی انتشارات طبیبانه
 3. کتاب دست دوم پاتوفیزیولوژی آنمی ها تالیف امیر سید علی مهبد-نوشته دارد

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 631 مولف امیر سید علی مهبد انتشارات نیک فرجام
 4. کتاب دست دوم اصول و روش های آزمایشگاهی در بانک خون (ایمونوهماتولوژی) ویرایش دوم تالیف حبیب اله گل افشان-نوشته دارد

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 409 مولف حبیب اله گل افشان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 5. کتاب دست دوم برونر و سودارث ویرایش یازدهم 2008 : قلب و عروق و خون ترجمه ژاله محمد علیها و دیگران

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 520 مترجم ژاله محمد علیها و دیگران انتشارات جامعه نگر
 6. کتاب تب خونریزی دهنده کریمه کنگو CCHF تالیف بهروز معتمدی زاده و دیگران

  4,500 تومان

  تعداد صفحات 54 مولف بهروز معتمدی زاده و دیگران انتشارات جامعه نگر
 7. کتاب سرطان شناسی بالینی :عوارض متابولیک ،عوارض خونی تالیف هارولد ای.کارلسون ترجمه شهربانو کیهانیان

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 80 مولف بهارولد ای.کارلسون ت مترجم شهربانو کیهانیان انتشارات جامعه نگر
 8. کتاب راهنمای بالینی فرآورده های خونی تالیف زهرا جهانگرد رفسنجانی و دیگران -کاملا نو

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 192 مولف زهرا جهانگرد رفسنجانیو دیگران انتشارات دانش پذیر
 9. کتاب سازگاری های قلبی -عروقی تالیف دکتر رضا نوری

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 496 مولف سید محمود حسینی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 10. کتاب دست دوم خون شناسی انعقاد و طب انتقال خون تالیف فردریک آر.دیوی ترجمه محمد رخشان-نوشته دارد

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 547 تالیف فردریک آر.دیوی ترجمه محمد رخشان انتشارات تیمورزاده
 11. کتاب دست دوم- چهارخونه- سری کنکور-نویسنده گروه طراحان

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات چهارخونه تالیف گروه طراحان
  0