1. کتاب راهنمای بالینی تجویز و مصرف منطقی داروهای بدون نسخه - کاملا نو

  125,000تومان

  112,500 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر مژگان مشایخی و سایرین
 2. کتاب راهنمای جامع داروشناسی نسخه های دارویی دکتر غلامی - کاملا نو

  165,000تومان

  148,500 تومان

  تعداد صفحه 890 انتشارات آبادیس طب تألیف خیراله غلامی - دکتر محمدرضا جوادی
 3. کتاب دوره دو جلدی کتاب درسنامه جامع درمان شناسی دکتر غلامی - کاملا نو

  398,000تومان

  338,300 تومان

  تعداد صفحه 748 انتشارات آبادیس طب تألیف خیراله غلامی - دکتر مجتبی مجتهدزاده
 4. کتاب درسنامه جامع علوم پایه داروسازی-تالیف منصور میرزایی

  37,800 تومان

  تعداد صفحه 744-انتشارات میر-تالیف منصور میرزایی
 5. کتاب درسنامه جامع علوم پایه داروسازی-تالیف منصور میرزایی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 104-انتشارات میر-تالیف منصور میرزایی
 6. کتاب ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015 جلد 1 دکتر هاله فرزین - در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 492 انتشارات آبادیس طب ترجمه دکتر هاله فرزین
 7. کتاب ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015 جلد 2 دکتر هاله فرزین - در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات آبادیس طب ترجمه دکتر هاله فرزین
 8. کتاب ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015 جلد 4 دکتر هاله فرزین - در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات آبادیس طب ترجمه دکتر هاله فرزین
 9. کتاب ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015 جلد 5 دکتر هاله فرزین - در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات آبادیس طب ترجمه دکتر هاله فرزین
 10. کتاب ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015 جلد 6 دکتر هاله فرزین - در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 351 انتشارات آبادیس طب ترجمه دکتر هاله فرزین
 11. کتاب ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015 جلد 9 دکتر هاله فرزین - در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 663 انتشارات آبادیس طب ترجمه دکتر هاله فرزین
 12. کتاب دارو درمانی نلسون 2016 رابرت کلیگمن دکتر مرتضی معدنی ثانی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر مرتضی معدنی ثانی
 13. کتاب راهنمای کاربردی گیاهان دارویی محسن پویان و همکاران - در حد نو

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات فکر بکر تألیف محسن پویان و همکاران
 14. کتاب ملاحظات دارودرمانی در کودکان به انضمام معیار روزآمد شده و بومی شده POPI ترجمه دکتر ژیلا طاهرزاده و همکاران - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 130 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ترجمه دکتر ژیلا طاهرزاده و همکاران
 15. کتاب دایره المعارف طب سنتی گیاهان دارویی جلد پنجم دکتر ابوالقاسم سلطانی - در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات ارجمند تألیف دکتر ابوالقاسم سلطانی
 16. کتاب نسخه نویسی بیماری های شایع 10 دارودرمانی بیماری های پوست و مو دکتر حسین خلیلی - در حد نو

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی و همکاران
 17. کتاب نسخه نویسی بیماری های شایع 6 دارودرمانی بیماری های قلبی - عروقی دکتر حسین خلیلی - در حد نو

  21,500 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی و همکاران
 18. کتاب نسخه نویسی بیماری های شایع دکتر حسین خلیلی - در حد نو

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی - دکتر مطهره احمدی
 19. کتاب فارماکولوژی بالینی برای پرستاران به روش الگوریتمی محمد گلی طالب - در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات جامعه نگر تألیف محمد گلی طالب و همکاران
 20. کتاب رادیوداروها مهلا اصغری نژاد - در حد نو

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات برتر اندیشان تألیف مهلا اصغری نژاد
 21. کتاب بحث در زمینه سلامت، تغذیه و جمعیت خرید دارو اولریکا انمارت دکتر پیوند باستانی - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 102 انتشارات آرون تألیف اولریکا انمارت و همکاران ترجمه دکتر پیوند باستانی و همکاران
 22. کتاب درسنامه جامع شیمی دارویی جلد اول دکتر علیرضا علی آبادی - در حد نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 341 انتشارات اطمینان تألیف دکتر علیرضا علی آبادی و همکاران
 23. کتاب راهنمای داروهای شیمی درمانی سرطان 2017 ادوارد چو دکتر علی عمادی - در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 654 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف ادوارد چو - وینسنت تی دویتا ترجمه دکتر علی عمادی و همکاران
 24. کتاب گنجینه گیاهان دارویی مسعود خلیلی - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات عابد اندیش تألیف مسعود خلیلی
 25. کتاب کاربردهای زیستی نانومواد دارورسانی، ژن ‌درمانی و تصویربرداری پزشکی جلد دوم دکتر علی اکبر صبوری - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر علی اکبر صبوری و همکاران
 26. کتاب نشانه های بالینی تشخیص و درمان در داروخانه-تالیف پل راتر-ترجمه دکتر رامین ابریشمی

  104,250 تومان

  تعداد صفحه 590-انتشارات اطمینان-تالیف پل راتر-ترجمه دکتر رامین ابریشمی
 27. کتاب سموم عصبی (نوروتوکسین ها) دکتر محمدرضا صفری - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات دکتر خلیلی تألیف دکتر محمدرضا صفری و همکاران
 28. کتاب سموم عصبی (نوروتوکسین ها) دکتر محمدرضا صفری - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات دکتر خلیلی تألیف دکتر محمدرضا صفری و همکاران
 29. کتاب دارودرمانی رویکرد معرفی بیمار - دکتر حسین خلیلی

  95,000تومان

  80,750 تومان

  تعداد صفحه 784 انتشارات ارجمند تالیف دکتر حسین خلیلی
 30. کتاب درسنامه اخلاق داروسازی - دکتر پونه سالاری

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات برای فردا تالیف دکتر پونه سالاری
  0