1. کتاب مدرسان شریف آمار و روش تحقیق کارشناسی ارشد و دکتری-نویسنده کلثوم امیری

  180,000تومان

  162,000 تومان

  تعداد صفحات 526 انتشارات مدرسان شریف تالیف کلثوم امیری
 2. کتاب دست دوم روش تحقیق و آمار به زبان ساده- تالیف علی سادئی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 152-انتشارات شلاک- تالیف علی سادئی
 3. کتاب دست دوم روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی-ویرایش ششم- تالیف دکتر عزت الله نادری و دکتر مریم سیف نراقی

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 272-انتشارات ارسباران-تالیف دکتر عزت الله نادری و دکتر مریم سیف نراقی
 4. کتاب آزمون سازی و ارزشیابی در پرستاری ترجمه فاطمه بهرام نژاد و همکاران - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات حیدری ترجمه فاطمه بهرام نژاد و همکاران
 5. کتاب روش های تحقیق درعلوم پزشکی و بهداشت _دکترژیلا عابد سعیدی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 208انتشارات جامعه نگر تالیف دکترژیلا عابد سعیدی
 6. کتاب اصول طراحی پرسشنامه _ دکتر ملک افضلی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 306انتشارات پژواک علم آریا تالیف دکتر ملک افضلی
 7. کتاب روش های تحقیق آماری در پرستاری _ دکتر حمید حجتی

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات جامعه نگر تالیف دکتر حمید حجتی
 8. کتاب روش های آماری _دکتر کاظم محمد

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 360انتاتشار رویان پژوه تالیف دکتر کاظم محمد
 9. کتاب الفبای تحقیق در علوم پزشکی_دکتر مهدی وطن پور

  280,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تالیف دکتر مهدی وطن پور
 10. کتاب مطالعات کارآزمایی بالینی_دکتر علی چهری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 143انتشارات پژواک علم آریا تالیف دکتر علی چهری
 11. کتاب روش تحقیق پرستاری (ارزیابی،ترکیب و تولید شواهد)-تالیف سوزان کی گرو-ترجمه دکتر ناهید دهقان نیری

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 956-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف سوزان کی گرو-ترجمه دکتر ناهید دهقان نیری
 12. کتاب روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ویراست چهارم تالیف دکتر علی دلاور

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحه 312انتشارات ویرایش تالیف دکتر علی دلاور
 13. کتاب روش های آماری _دکتر کاظم محمد

  340,000 تومان

  تعداد صفحه 360انتاتشار رویان پژوه تالیف دکتر کاظم محمد
 14. کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت مدرسان شریف کارشناسی ارشد - در حد نو

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات مدرسان شریف تألیف مریم صمدی و همکاران
 15. کتاب آمار و روش تحقیق مدرسان شریف ویژه رشته های روانشناسی و علوم تربیتی 1، 2 و 3 کارشناسی ارشد - در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر حمیدرضا حسن آبادی و همکاران
  0