1. کتاب ترجمه روزن 2018 ارتوپدی ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران - کاملا نو

  81,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران زیر نظر دکتر شروین فرهمند
 2. کتاب ترجمه روزن 2018 نورولوژی روانپزشکی ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران - کاملا نو

  79,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران زیر نظر دکتر علی ارحمی دولت آبادی
 3. کتاب ترجمه روزن 2018 ریه ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 108 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران زیر نظر دکتر محمد جلیلی
 4. کتاب ترجمه روزن 2018 زنان ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران زیر نظر دکتر شروین فرهمند
 5. کتاب ترجمه روزن 2018 گوارش ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران زیر نظر دکتر محمد جلیلی
 6. کتاب ترجمه روزن 2018 هماتولوژی و انکولوژی ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 123 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران زیر نظر دکتر محمد جلیلی
 7. کتاب ترجمه روزن 2018 غدد آب و الکترولیت ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران زیر نظر دکتر شروین فرهمند
 8. کتاب ترجمه روزن 2018 عفونی ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران - کاملا نو

  62,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران زیر نظر دکتر علی ارحمی دولت آبادی
 9. کتاب مجموعه ترجمه روزن 2018 روماتولوژی ترجمه دکتر محسن بنائی - کاملا نو

  45,500 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر محسن بنائی - دکتر سحر میربها زیر نظر دکتر شروین فرهمند
 10. کتاب ترجمه روزن 2018 بیماری های کلیه و دستگاه تناسلی ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران - کاملا نو

  45,500 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران زیر نظر دکتر علی ارحمی دولت آبادی
 11. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی اصول و فنون مراقبت ها تألیف زهرا استاجی - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات اندیشه رفیع تألیف زهرا استاجی و همکاران
 12. کتاب جامع تروما، شکستگی آتل و انتقال بیمار تألیف حامد حسنی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات جامعه نگر تألیف حامد حسنی - محمد فربودی - سارا خانی
 13. کتاب مروری بر اورژانس های پیش بیمارستانی تألیف مظفر محمدی - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 305 انتشارات جامعه نگر تألیف مظفر محمدی
 14. کتاب اورژانس های طبی ارتوپدی از تروما تا درمان تألیف هاشم رحمتی - کاملا نو

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات جامعه نگر تألیف هاشم رحمتی - محمد زرین
 15. کتاب فوریت ها در شرایط خاص بر اساس سر فصل مصوب وزارت بهداشت تألیف مختار محمودی - کاملا نو

  12,200 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات جامعه نگر تألیف مختار محمودی - هادی جعفری منش - محمدگلی طالب - پریا وکیلیان
 16. کتاب مطالعه موردی بیماران داخلی برای فوریت های پزشکی تألیف امین نیک نهاد - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات جامعه نگر تألیف امین نیک نهاد - حامد حسنی - سارا خانی -، اقلیمه ابراهیمی
 17. کتاب فوریت های پزشکی در شرایط خاص تألیف دکتر حسین ابراهیمی - کاملا نو

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات جامعه نگر تألیف دکتر حسین ابراهیمی - زهرا اشرفی - سمانه محمدی
 18. کتاب اطلس جیبی طب اورژانس ترجمه دکتر فاطمه محمدی - کاملا نو

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 543 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر فاطمه محمدی و همکاران
 19. کتاب اورژانس های پزشکی در یک نگاه تألیف جفری ام کاترینو ترجمه دکتر مانیا کاوه - کاملا نو

  46,800 تومان

  تعداد صفحه 551 انتشارات اشراقیه تألیف جفری ام کاترینو - اسکات کاهان ترجمه دکتر مانیا کاوه - احمد حسین اوزار
 20. کتاب روش های پرستاری اورژانس تألیف جین ای پروئل ترجمه شاهرخ علی نیا - کاملا نو

  98,500 تومان

  تعداد صفحه 802 انتشارات جامعه نگر تألیف جین ای پروئل ترجمه شاهرخ علی نیا - نسرین سرابی
 21. کتاب روش های اداره مصدومین در سوانح و اورژانس تألیف ملاحت نیکروان مفرد - کاملا نو

  58,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات نور دانش تألیف ملاحت نیکروان مفرد
 22. کتاب امدادگر اورژانس اولین واکنش شما در ارائه خدمات اورژانس ترجمه محمد رضائی - کاملا نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 550 انتشارات سپید برگ ترجمه دکتر محمد رضائی و همکاران
 23. کتاب مهارت های پایه طبابت بر بالین منطبق با آخرین رفرنس های بین المللی 2017 هومان حسین نژاد ندائی - کاملا نو

  47,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات تیمورزاده تألیف دکتر هومان حسین نژاد ندائی و همکاران
 24. کتاب درسنامه طب اورژانس بر اساس سرفصل های برنامه ضروری کارورزی مصوب وزارت بهداشت هومان حسین نژاد ندائی - کاملا نو

  56,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات تیمورزاده تألیف دکتر هومان حسین نژاد ندائی و همکاران
 25. کتاب بانک سوالات پیش بیمارستانی برای دانشجویان و تکنسین های فورت های پزشکی حمیدرضا میری - کاملا نو

  82,000 تومان

  تعداد صفحه 375 انتشارات سیمین دخت تألیف حمیدرضا میری و همکاران
 26. کتاب درسنامه جامع اورژانس پیش بیمارستانی با رویکرد استدلال بالینی جلد 1 و 2 ملیسا الکساندر علیرضا ابوطالبی - کاملا نو

  180,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات سیمای علوم تألیف ملیسا الکساندر - ریچارد بل ترجمه علیرضا ابوطالبی و همکاران
 27. کتاب دو جلدی اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پیشرفته ترجمه شبنم ذوالجلالی - کاملا نو

  249,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات سپید برگ ترجمه شبنم ذوالجلالی و همکاران
 28. کتاب ترجمه روزن 2018 تظاهرات اصلی جلد 1 ترجمه دکتر افسانه دهبزرگی و همکاران - کاملا نو

  53,500 تومان

  تعداد صفحه 354 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر افسانه دهبزرگی و همکاران
 29. کتاب دستنامه طب اورژانس تینتینالی 2018 حجت شیخ مطهر واحدی - کاملا نو

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحه 944 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر حجت شیخ مطهر واحدی و همکاران با مقدمه دکتر هومان حسین نژاد ندائی
  0