1. کتاب دست دوم چگونه رتبه برتر شدم: قانون مدنی - در حد نو

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 320 مولف - مترجم - انتشارات نشر میزان
 2. کتاب دست دوم قانون اجرای احکام مدنی تحریری تالیف گلریزمهردار قائم مقامی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 114 مولف گلریزمهردار قائم مقامی انتشارات چتر دانش
 3. کتاب دست دوم شرح جامع حقوق مدنی فرهاد بیات

  560,000تومان

  448,000 تومان

  تعداد صفحات 912 انتشارات ارشد تالیف بیات
 4. کتاب دست دوم قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی تالیف ناصر کاتوزیان-نوشته دارد

  160,000 تومان

  مولف ناصر کاتوزیان تعداد صفحات 860 انتشارات دادگستر
  0