1. کتاب دست دوم حل تشریحی تمام مسائل معماری کامپیوتر تالیف موریس مانو ترجمه حسن سید رضی -در حد نو

    70,000 تومان

    تعداد صفحات 240 مولف موریس مانو مترجم حسن سید رضی انتشارات ناقوس
  2. کتاب دست دوم طراحی و معماری پترسون-نویسنده دیوید پترسون-مترجم مسعود هوشمند

    30,000 تومان

    تعداد صفحات672انتشارات باغانی تالیف دیوید پترسون و دیگران ترجمه مسعودهوشمند و دیگران
0