1. کتاب دست دوم حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته دکتر ربیعا اسکینی-در حد نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات243 انتشارات سمت نویسنده دکتر ربیعا اسکینی
 2. کتاب دست دوم حقوق مدنی مجید قربانی لاچوانی

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 1225انتشارات چتر دانش تالیف مجید قربانی لاچوانی
 3. کتاب دست دوم قانون یار مجازات اسلامی چتر دانش-در حد نو

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 826انتشارات چتر دانش تالیف گروه مولفین
 4. کتاب دست دوم قانون یار حقوق مدنی عبدالله رضازاده پاشا-در حد نو

  270,000 تومان

  تعداد صفحات 641 انتشارات چتردانش تالیف رضازاده پاشا
 5. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی دوره ی بنیادین جلد نخست دکتر عبدالله شمس

  90,000 تومان

  تعداد صفحات208 انتشارات دراک نویسنده دکتر عبدالله شمس
 6. کتاب دست دوم قانون یار آیین دادرسی مدنی دکتر صابر خلیل نژاد کیاسری سال 98

  250,000 تومان

  تعداد صفحات657 انتشارات چتر دانش تالیف دکتر صابر خلیل نژاد کیاسری
 7. کتاب دست دوم قانون یار اصول فقه چتر دانش نویسنده وحید عظیمی تهرانی

  192,000 تومان

  تعداد صفحات 355 انتشارات چتر دانش نویسنده وحید عظیمی
 8. کتاب دست دوم قانون یارحقوق تجارت نویسنده وحید امینی چتر دانش -در حد نو

  340,000 تومان

  تعداد صفحات 869 انتشارات چتر دانش تالیف وحید امینی
 9. کتاب دست دوم قانون یارآیین دادرسی کیفری چتردانش

  395,000تومان

  197,500 تومان

  تعداد صفحات751 انتشارات چتر دانش تالیف گروه مولفین
 10. کتاب دست دوم حقوق تجارت تالیف مجید قربانی لاچوانی- در حد نو

  310,000 تومان

  تعداد صفحات 688انتشارات چتر دانش تالیف مجید قربانی
 11. کتاب دست دوم حقوق مدنی قربانی لاچوانی

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 1192 انتشارات چتر دانش -تالیف مجید قربانی
 12. کتاب دست دوم ایستگاه آپارتمان نشینی

  30,000 تومان

  تعداد صحات200انتشارات استاندارد
 13. کتاب دست دوم جرایم علیه اموال و مالکیت_نویسنده دکتر حسین میر محمد صادقی-نوشته دارد

  200,000 تومان

  تعداد صفحات512 نویسنده دکتر حسین میر محمد صادقی انتشارات میزان
 14. کتاب دست دوم متون فقه لمعه دمشقیه_نویسنده شهید اول_مترجم دکتر علی شیروانی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات336 نویسنده شهید اول مترجم دکتر علی شیروانی انتشارات دارالفکر
 15. کتاب دست دوم مبانی حقوق مدنی اموال و مالکیت_نویسنده مجتبی جرعه نوش

  45,000 تومان

  تعداد صفحات416 نویسنده مجتبی جرعه نوش انتشارات وطن آرا
 16. کتاب دست دوم اصول فقه به روش ساده جلد اول_نویسنده سمیرا سید محمدی

  175,000 تومان

  تعداد صفحات 384 نویسنده سمیرا سید محمدی انتشارات وطن آرا
 17. کتاب دست دوم تحریر الروضه فی شرح اللمعة جلد اول _نویسنده علیرضا امینی

  70,000 تومان

  200تعداد صفحات نویسنده علیرضا امینی انتشارات طه
 18. کتاب دست دوم پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق_نویسنده جعفر سلاحی

  18,000 تومان

  تعداد صفحات256 نویسنده جعفر سلاحی انتشارات جاودانه
 19. کتاب دست دوم حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص _نویسنده دکتر محمدرضا الهی منش

  136,000 تومان

  تعداد صفحات200 نویسنده دکتر محمدرضا الهی منش انتشارات مجد
 20. کتاب دست دوم حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص_نویسنده دکتر محمدرضا الهی منش

  90,000 تومان

  تعداد صفحات200 نویسنده دکتر محمدرضا الهی منش انتشارات مجد
 21. کتاب دست دوم قوانین و مقررات دریایی جلد اول-در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحات 144انتشارات معاونت تدوین نویسنده علی پناهی شایق
 22. کتاب دست دوم ادله اثبات دعوا و اجرای احکام کیفری بهروز جوانمرد

  12,000 تومان

  تعداد صفحات160 انتشارات جاودانه نویسنده بهروز جوانمرد
 23. کتاب دست دوم کمک حافظه حقوق مدنی 7 عقود معین 2 مهدی فلاح خاریکی

  33,000 تومان

  تعداد صفحات224 انتشارات دوراندیشان نویسنده مهدی فلاح خاریکی
 24. کتاب دست دوم کمک حافظه حقوق مدنی 8 شفعه،وصیت و ارث مهدی فلاح خاریکی

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 128 انتشارات دوراندیشان نویسنده مهدی فلاح خاریکی
 25. کتاب دست دوم صرف و نحو و اصول تجزیه و ترکیب-نویسنده محمد خوانساری

  100,000 تومان

  تعداد صفحات295انتشارات ناهید تالیف محمد خوانساری
 26. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی کتاب اول-نویسنده قدرت الله واحدی

  17,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات میزان تالیف قدرت الله واحدی
 27. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی علی عباس حیاتی

  160,000 تومان

  تعداد صفحات 896 انتشارات میزان نویسنده دکتر علی عباس حیاتی
 28. کتاب دست دوم دوره مقدماتی حقوق مدنی ناصر کاتوزیان جلد اول

  160,000 تومان

  تعداد صفحات 406 انتشارات گنج دانش تالیف دکتر ناصر کاتوزیان
 29. کتاب دست دوم آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی جلد اول

  350,000 تومان

  تعداد صفحات 600 انتشارات مشاهیر دادآفرین نویسنده اسماعیل ساولانی
 30. کتاب دست دوم آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی جلد دوم-در حد نو

  300,000 تومان

  تعداد صفحات 504 انتشارات مشاهیر دادآفرین نویسنده اسماعیل ساولانی
  0