1. کتاب دست دوم قانون یار مجازات اسلامی چتر دانش-در حد نو

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 826انتشارات چتر دانش تالیف گروه مولفین
 2. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی دوره ی بنیادین جلد نخست دکتر عبدالله شمس

  90,000 تومان

  تعداد صفحات208 انتشارات دراک نویسنده دکتر عبدالله شمس
 3. کتاب دست دوم ایستگاه آپارتمان نشینی

  30,000 تومان

  تعداد صحات200انتشارات استاندارد
 4. کتاب دست دوم جرایم علیه اموال و مالکیت_نویسنده دکتر حسین میر محمد صادقی-نوشته دارد

  200,000 تومان

  تعداد صفحات512 نویسنده دکتر حسین میر محمد صادقی انتشارات میزان
 5. کتاب دست دوم متون فقه لمعه دمشقیه_نویسنده شهید اول_مترجم دکتر علی شیروانی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات336 نویسنده شهید اول مترجم دکتر علی شیروانی انتشارات دارالفکر
 6. کتاب دست دوم مبانی حقوق مدنی اموال و مالکیت_نویسنده مجتبی جرعه نوش

  45,000 تومان

  تعداد صفحات416 نویسنده مجتبی جرعه نوش انتشارات وطن آرا
 7. کتاب دست دوم اصول فقه به روش ساده جلد اول_نویسنده سمیرا سید محمدی

  175,000 تومان

  تعداد صفحات 384 نویسنده سمیرا سید محمدی انتشارات وطن آرا
 8. کتاب دست دوم تحریر الروضه فی شرح اللمعة جلد اول _نویسنده علیرضا امینی

  70,000 تومان

  200تعداد صفحات نویسنده علیرضا امینی انتشارات طه
 9. کتاب دست دوم پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق_نویسنده جعفر سلاحی

  18,000 تومان

  تعداد صفحات256 نویسنده جعفر سلاحی انتشارات جاودانه
 10. کتاب دست دوم حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص _نویسنده دکتر محمدرضا الهی منش

  136,000 تومان

  تعداد صفحات200 نویسنده دکتر محمدرضا الهی منش انتشارات مجد
 11. کتاب دست دوم حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص_نویسنده دکتر محمدرضا الهی منش

  90,000 تومان

  تعداد صفحات200 نویسنده دکتر محمدرضا الهی منش انتشارات مجد
 12. کتاب دست دوم صرف و نحو و اصول تجزیه و ترکیب-نویسنده محمد خوانساری

  100,000 تومان

  تعداد صفحات295انتشارات ناهید تالیف محمد خوانساری
 13. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی کتاب اول-نویسنده قدرت الله واحدی

  17,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات میزان تالیف قدرت الله واحدی
 14. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی علی عباس حیاتی

  160,000 تومان

  تعداد صفحات 896 انتشارات میزان نویسنده دکتر علی عباس حیاتی
 15. کتاب دست دوم دوره مقدماتی حقوق مدنی ناصر کاتوزیان جلد اول

  160,000 تومان

  تعداد صفحات 406 انتشارات گنج دانش تالیف دکتر ناصر کاتوزیان
 16. کتاب دست دوم آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی جلد اول

  350,000 تومان

  تعداد صفحات 600 انتشارات مشاهیر دادآفرین نویسنده اسماعیل ساولانی
 17. کتاب دست دوم آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی جلد دوم-در حد نو

  300,000 تومان

  تعداد صفحات 504 انتشارات مشاهیر دادآفرین نویسنده اسماعیل ساولانی
 18. کتاب عقد اجاره و عقد جعاله تالیف کاظم زرین - کاملا نو

  53,000 تومان

  تعداد صفحه 343 انتشارات کلک زرین تالیف کاظم زرین
 19. کتاب حقوق و تکالیف دانشجو معلمان تالیف کرمعلی مجتبی توکل - کاملا نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات مجد تالیف کرمعلی مجتبی توکل
 20. کتاب جایگاه حقوق بشر در نظام بین الملل دکتر اسدالله افشار - کاملا نو

  3,300 تومان

  تعداد صفحه 565 انتشارات الماس دانش تالیف دکتر اسدالله افشار
 21. کتاب حقوق بین الملل عمومی 2 تألیف دکتر مونا خلیل زاده - کاملا نو

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات عدالت نوین تالیف دکتر مونا خلیل زاده
 22. کتاب دست دوم قانون و نظارت در ورزش تألیف رضا ایزدی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات کتاب آرتین تالیف رضا ایزدی
 23. کتاب دست دوم صیانت از حقوق شهروندی در حوزه سلامت تألیف دکتر سید جواد حاجی میر اسماعیل

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات رایان کاویان پویا تالیف دکتر سید جواد حاجی میر اسماعیل
 24. کتاب دست دوم حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان با تاکید بر قانون اساسی تألیف عید محمد احمدی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 423 انتشارات مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی تالیف عید محمد احمدی
 25. کتاب دست دوم انکشاف نظام جزایی از بابل تا ایران باستان تألیف دکتر علی طالع زاری

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 257 انتشارات کتاب آوا تالیف دکتر علی طالع زار
 26. کتاب درآمدی بر حقوق تجارت بازرگانی جلد اول تألیف دکتر مهدی سلیمی - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات علمی یسنا تالیف دکتر مهدی سلیمی
 27. کتاب مبانی اقدام برای حقوق شهروندی تألیف نجف محمودی - کاملا نو

  39,500 تومان

  تعداد صفحه 387 انتشارات مهر راوش تالیف نجف محمودی
  0