1. کتاب دست دوم تحقیق درعملیات نرم-نویسنده دکترعادل آذر

  30,000 تومان

  تعداد صفحه368 تالیف دکترعادل آذر ودیگران انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
 2. کتاب دست دوم روش تحقیق و آمار به زبان ساده- تالیف علی سادئی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 152-انتشارات شلاک- تالیف علی سادئی
 3. کتاب مدل سازی معادلات ساختاری آموزشی و کاربردی به کمک نرم افزار لیزرل شهریار محسنین - کاملا نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات کتاب مهربان نشر تألیف شهریار محسنین
 4. کتاب آمار پایه تالیف نورساداه باجوک - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 98 انتشارات حتمی تالیف نورساداه باجوک
 5. کتاب طرح بهینه برای آزمایش های آماری مهدی کیانی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات دانشجو تالیف مهدی کیانی
 6. کتاب آمار و احتمالات مهندسی مجموعه مهندسی آب PHD ماهان - کاملا نو

  51,000تومان

  40,800 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات صعود ماهان تألیف شهاب کاوه کار - المیرا ولی پور
 7. کتاب آمار در علم سنجی و علم اطلاعات و دانش شناسی سمت - کاملا نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 468 انتشارات سمت تألیف دکتر پرویز نصیری - امیر حاج سلیمانی
 8. کتاب دست دوم درآمدی بر روش های آماری کاربرد آمار در پژوهش - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی تألیف جان هاراوی ترجمه لینا ملکمیان
 9. کتاب دست دوم تحلیل آماری جلد اول

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 459 انتشارات شرح تألیف دکتر محمد بامنی مقدم
 10. کتاب کنترل فرآیند آماری چند متغیره فاطمه غیور - کاملا نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 60 انتشارات آرمان دانش تألیف فاطمه غیور
 11. کتاب روش های آماری تشریح مثال با استفاده از نرم افزار Minitab و SPSS کامل عبدالله نژاد - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 319 انتشارات دانشگاه گلستان تألیف دکتر کامل عبدالله نژاد - دکتر فرهاد یغمایی
 12. کتاب دست دوم نظریه احتمالات و نتیجه گیری آماری - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 567 انتشارات دانشگاه صنعتی شریف تألیف هرولد ج لارسن ترجمه غلامحسین همدانی
 13. کتاب دست دوم روشهای آماری - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات رستان تألیف محمدعلی زهره بخش
 14. کتاب دست دوم تحلیل آماری چند متغیری کاربردی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 742 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تألیف ریچارد آ جانسون ترجمه دکتر حسینعلی نیرومند
 15. کتاب دست دوم تحلیل آماری داده های رسته ای

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 506 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تألیف ارلینگ بی آندرسن ترجمه دکتر علی مشکانی
 16. کتاب دست دوم آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 427 انتشارات نور علم تألیف هادی رنجبران
 17. کتاب دست دوم آمار و احتمالات کاربردی

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 608 انتشارات آزاده تألیف دکتر مسعود نیکوکار - بهمن عربزاده
 18. کتاب دست دوم آمار کاربردی جلد اول

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 675 انتشارات نشر دانشگاهی تألیف جان نتر ترجمه علی عمیدی
 19. کتاب دست دوم آمار کاربردی

  2,000 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف ماریو تریولا ترجمه محمد صادق تهرانیان - ابوالقاسم بزرگ نیا
  0