1. کتاب دست دوم روان شناسی آموزش خواندن پیام نور تالیف جمال الدین کولایی نژاد

  18,000 تومان

  تعداد صفحات140 انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف جمال الدین کولایی نژاد
 2. کتاب دست دوم برنامه ریزی در حسابرسی داخلی تالیف انجمن بین المللی حسابرسان داخلی-در حد نو

  47,000 تومان

  تعداد صفحات 464 مولف انجمن بین المللی حسابرسان داخلی مترجم شاهرخ شهابی انتشارات نگاه دانش
 3. کتاب دست دوم حسابداری ابزارهای مالی تالیف کبری پور قنبری-در حد نو

  126,000 تومان

  تعداد صفحات 464 مولف کبری پور قنبری انتشارات کیومرث
 4. کتاب دست دوم بکارگیری مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی ترجمه نظام الدین رحیمیان-در حد نو

  67,000 تومان

  تعداد صفحات 232 مترجم نظام الدین رحیمیان انتشارات کیومرث
 5. کتاب دست دوم درآمدی بر تئوری حسابداری تالیف گابریل دانلوی ترجمه محمد مرادی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 216 مولف گابریل دانلوی مترجم محمد مرادی انتشارات نگاه دانش
 6. کتاب دست دوم بانکداری داخلی کاربردی 1 و 2 تالیف پیمان طوبایی -در حد نو

  275,000 تومان

  تعداد صفحات 404 مولف پیمان طوبایی انتشارات جنگل
 7. کتاب دست دوم مباحث جاری در حسابداری تالیف شکراله خواجوی -در حد نو

  190,000 تومان

  تعداد صفحات 293 مولف شکراله خواجوی انتشارات نگاه دانش
 8. کتاب دست دوم رایانه کار حسابداری مالی تالیف شهرام روزبهانی-در حد نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 244 مولف شهرام روزبهانی انتشارات نگاه دانش
 9. کتاب دست دوم ریاضی حسابداری (ارشد، دکتری) ماهان تالیف حسن رضا پور-در حد نو

  370,000 تومان

  تعداد صفحات 599 مولف حسن رضا پور انتشارات صعود ماهان
 10. کتاب دست دوم نکات و مفاهیم حسابداری صنعتی تالیف غلامرضا کرمی-در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 479 مولف غلامرضا کرمی انتشارات نگاه دانش
 11. کتاب دست دوم عصاره حسابداری مالی تالیف کاظم نحاس-در حد نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 344 مولف کاظم نحاس انتشارات کتاب فرشید
 12. کتاب دست دوم تجزیه و تحلیل مالی تالیف نظام الدین رحیمیان-در حد نو

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 596 مولف نظام الدین رحیمیان انتشارات کیومرث
 13. کتاب دست دوم تجزیه و تحلیل داده های حسابرسی تالیف نظام الدین رحیمیان-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 365 مولف نظام الدین رحیمیان انتشارات کیومرث
 14. کتاب دست دوم اصول حسابداری (۱) تالیف ویدا مجتهدزاده-در حد نو

  175,000 تومان

  تعداد صفحات 456 مولف ویدا مجتهدزاده انتشارات مهربان
 15. کتاب دست دوم تئوری حسابداری (جلد اول) تالیف ولک ترجمه علی پارساییان-در حد نو

  185,000 تومان

  تعداد صفحات 480 مولف هری آی. ولک مترجم علی پارساییان انتشارات صفار
 16. کتاب دست دوم تئوری حسابداری (جلد دوم) تالیف ولک ترجمه علی پارساییان-در حد نو

  185,000 تومان

  تعداد صفحات 470 مولف هری آی. ولک مترجم علی پارساییان انتشارات صفار
 17. کتاب دست دوم حسابداری دولتی تالیف مهران قاسم نیا-در حد نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 287 مولف مهران قاسم نیا انتشارات نگاه دانش
 18. کتاب دست دوم حسابرسی ۱ تالیف شکراله خواجوی-در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 256 مولف شکراله خواجوی انتشارات نگاه دانش
 19. کتاب دست دوم حسابداری و حسابرسی دولتی تالیف مجید نوریان-در حد نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 370 مولف مجید نوریان انتشارات پیام نور
 20. کتاب دست دوم مشاوران قابل اعتماد تالیف ریچارد اف. چمبرز ترجمه حسین کثیری -در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 149 مولف ریچارد اف. چمبرزر مترجم حسین کثیری انتشارات کیومرث
 21. کتاب دست دوم مباحث جاری حسابداری تالیف جمشید اسکندری-در حد نو

  77,000 تومان

  تعداد صفحات 164 مولف جمشید اسکندری انتشارات کتاب فرشید
 22. کتاب دست دوم سیستم حسابداری حقوق و دستمزد تالیف حسن همتی-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 183 مولف حسن همتی انتشارات کتاب مهربان
 23. کتاب دست دوم ریاضیات کاربردی تالیف وحید ناصحی فر -در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 566 مولف وحید ناصحی فر انتشارات پوران پژوهش
  0