1. کتاب دست دوم فیزیک دوره ی دوم متوسطه -شاخه ی فنی و حرفه ای و کاردانش -در حد نو

   50,000 تومان

   تعداد صفحات 117 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
  2. کتاب دست دوم رنگ شناسی تخصصی لباس تالیف نادر موسوی

   70,000 تومان

   تعداد صفحات 220 مولف نادر موسوی انتشارات کتاب های درسی ایران
  0