1. کتاب عملیات مدیریت دانش - کاملا نو

  13,500تومان

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات متبا تألیف ژنرال ریموند اودیرنو ترجمه دکتر محمد فلاح و همکاران
 2. کتاب شبیه سازی زنجیره تامین رویکرد پویایی سیستم ها برای بهبود عملکرد - کاملا نو

  12,000تومان

  9,600 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات دانشگاه تهران تألیف فرانسیسکو کامپووزانو - خوسفا موولا ترجمه دکتر علی محقر و همکاران
 3. کتاب پژوهش های عملیاتی با رویکرد مالی - کاملا نو

  14,000تومان

  11,200 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات کتاب دانشگاهی تألیف دکتر محمدرضا مهرگان - محمد جواد مهرگان
 4. کتاب آشکارسازی دانش های ضمنی سازمان - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر تألیف دکتر رضا حسنوی
 5. کتاب برنامه ریزی و بهینه سازی سامانه های ذخیره خودکار - کاملا نو

  23,800تومان

  19,040 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات دانشگاه شاهد تألیف دکتر سید میثم موسوی و همکاران
 6. کتاب روش های تصمیم گیری چندشاخه فازی - کاملا نو

  22,000تومان

  17,600 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات دانشگاه تهران تألیف حسین صفری - احسان خان محمدی
 7. کتاب مدیریت دانش: استخراج دانش فنی کارکنان - کاملا نو

  30,000تومان

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر تألیف دکتر پیمان اخوان و همکاران
 8. کتاب نوآوری: رفتار نظام های آینده - کاملا نو

  16,000تومان

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 201 انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر تألیف دکتر ابراهیم محمودزاده و همکاران
 9. کتاب پروژه های تحقیق و توسعه مشترک یک راهنمای کاربردی - کاملا نو

  17,000تومان

  13,600 تومان

  تعداد صفحه 191 انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر تألیف تام هریس ترجمه دکتر حسین دهقان - حسن ترابی
 10. کتاب مفروضات و الگوهای مدیریت اسلامی همراه - کاملا نو

  56,000تومان

  39,200 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات پیدار تألیف راضیه خالقی مهر
 11. کتاب روش های تحقیق در مدیریت ورزشی مینگ لی - کاملا نو

  42,000تومان

  29,400 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات دانشگاه تهران تألیف مینگ لی و همکاران ترجمه دکتر حسن اسدی - دکتر احمدعلی آصفی
 12. کتاب زبان تخصصی مدیریت همراه - کاملا نو

  47,500تومان

  33,250 تومان

  تعداد صفحه 111 انتشارات پیدار تألیف امیرحسین مستوفی
 13. کتاب تئوری های کارآفرینی همراه - کاملا نو

  44,000تومان

  30,800 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات پیدار تألیف سمانه آستان
 14. کتاب تصمیم گیری با معیارهای چندگانه همراه - کاملا نو

  42,000تومان

  33,600 تومان

  تعداد صفحه 92 انتشارات پیدار تألیف زهرا نداف
 15. کتاب نظریه پردازی: مبانی و روش شناسیها - کاملا نو

  28,000تومان

  19,600 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات سمت تألیف دکتر حسن دانایی فرد
 16. کتاب دست دوم سازمان های شاد و موفق - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات فریور تألیف الکساندر کژرالف ترجمه دکتر دامون نوذری
 17. کتاب آموزش سازمانی با نگرشی بر سازمان های یادگیرنده - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات گپ تألیف کاظم عسگری
 18. کتاب دست دوم بازاریابی خدمات در صنعت بانکداری - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات ترانه تألیف دکتر امیر محمد فکور ثقیه
 19. کتاب دست دوم مدیریت منابع انسانی سید حسین ابطحی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 429 انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت تألیف سید حسین ابطحی
 20. کتاب دست دوم تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 387 انتشارات یکان تألیف دکتر حسن گیوریان - دکتر محمدرضا ربیعی مندجین
 21. کتاب دست دوم تحلیلی بر رفتار سازمانی انگلیسی فارسی - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات نویسنده تألیف محمد طاهری روزبهانی - محمد جعفر مهدیان
 22. کتاب دست دوم اداره امور عمومی تطبیقی مدیریت تطبیقی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات اندیشه های گوهربار تألیف فرل هدی ترجمه سید مهدی الوانی - غلامرضا معمارزاده طهران
 23. کتاب دست دوم مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات آتی نگر ترجمه مهندس رامین مولاناپور و همکاران
 24. کتاب دست دوم دوره عمر سازمان پیدایش و مرگ سازمان ها - در حد نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات اشراقیه تألیف ایساک ادیزس ترجمه کاوه محمد سیروس
 25. کتاب کارآفرینی - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات محراب قلم تألیف دکتر محمود احمدپور داریانی - دکتر محمد عزیزی و همکاران
 26. کتاب دست دوم نگرشی جامع بر کنترل موجودی 1 مجموعه درس و تست - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات سروش دانش تألیف دکتر حسن خادمی زارع
 27. کتاب دست دوم مردم در سازمانها زمینه رفتار سازمانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 749 انتشارات رشد تألیف فیلیپ سی کندال تألیف ترنس آر میچل ترجمه دکتر حسین شکرکن
 28. کتاب دست دوم اندازه گیری و ارزشیابی در آموزش و پرورش

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات بعثت تألیف لوول ا شوئر ترجمه دکتر حمزه گنجی
 29. کتاب دست دوم کارآفرینی عمومی ویژه دانشجویان تمامی رشته های دانشگاه آزاد اسلامی - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف دکتر سید علیرضا فیض بخش
 30. کتاب دست دوم بهتر از خوب - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات فرا تألیف جیم کالینز ترجمه مهندس فضل اله امینی
 31. کتاب دست دوم زبان تخصصی مدیریت با تاکید بر استراتژی های درک مطلب - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات نگاه دانش تألیف سید محمدرضا ناصرزاده - یاشار دهدشتی