1. کتاب اصول و مبانی تسهیل گری حرفه ای محمدرضا شاه پسند - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 175 انتشارات جهاد کشاورزی تالیف محمدرضا شاه پسند
 2. کتاب کارکرد حین کار بر میزان کیفیت خودرو در شرکت رنگ محمد جواد خورشاد - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 85 انتشارات اندیشه کامیاب ایرانیان تألیف محمد جواد خورشاد
 3. کتاب مستندسازی اسناد الکترونیکی دکتر علیرضا محمودی - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 111 انتشارات اندیشه دانش تألیف دکتر علیرضا محمودی
 4. کتاب مهارت های کارمند اداری و دبیرخانه زهره محمدی - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات سرخابی تألیف زهره محمدی
 5. کتاب الفبای کارمندی آرزو حشمتی - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات میلان افزار تألیف آرزو حشمتی
 6. کتاب نمونه عملی طراحی مدل با بهره گیری از روش کمی محمدهادی ویسی - کاملا نو

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 309 انتشارات راه دکتری تألیف محمدهادی ویسی
 7. کتاب کارنامه خدمت دولت تدبیر و امید در استان زنجان مرداد 1391 - مرداد 1396 - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات سازمان برنامه و بودجه تألیف -
 8. کتاب مسئول دفتر (منشی) سعیده شهبازی - کاملا نو

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 154 انتشارات اکسیر قلم تألیف سعیده شهبازی
 9. کتاب گیمیفیکیشن در پیامدهای رفتاری محبوبه زیانی - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات آتی نگر تالیف محبوبه زیانی
 10. کتاب نگارش پیامهای روزمره جالینوس کرمی - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 86 انتشارات مهر جالینوس تالیف جالینوس کرمی
 11. کتاب طراحی و نگارش ارائه شفاهی جالینوس کرمی - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 94 انتشارات مهر جالینوس تالیف جالینوس کرمی
 12. کتاب نگارش پیامهای ترغیب کننده جالینوس کرمی - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 98 انتشارات مهر جالینوس تالیف جالینوس کرمی
 13. کتاب آشنایی با کلیات قوانین مدیریت بحران تالیف دکتر نعمت حسنی - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرتهران تالیف دکتر نعمت حسنی
 14. کتاب مدیریت دانش سازمانی در عمل تالیف مهرداد نوری کوپائی - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 303 انتشارات امید حری تالیف مهرداد نوری کوپائی
 15. کتاب قابلیتها برای مدیریت راهبردی تالیف دیوید بیرچال - کاملا نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 306 انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف دیوید بیرچال
 16. کتاب عملکرد لجستیک در تامین انتظارات مشتریان تالیف شاهین بیرانوند - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 63 انتشارات اندیشه کامیاب ایرانیان تالیف شاهین بیرانوند
 17. کتاب تجارتی موفق از نگاه وارن بافت تالیف آدام براونلی - کاملا نو

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات آراد کتاب تالیف آدام براونلی
 18. کتاب نقش تعهد سازمانی در بازاریابی داخلی تالیف سمیه عزیزی - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 74 انتشارات راز نهان تالیف سمیه عزیزی
 19. کتاب حمل و نقل و مدیریت عملیاتی تالیف آلن راشتون - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات دیموند بلورین تالیف آلن راشتون
 20. کتاب مباحث نوین در لجستیک معکوس و زنجیره تامین حلقه بسته تالیف حامد سلیمانی - کاملا نو

  26,500 تومان

  تعداد صفحه 185 انتشارات دانشگاه ازاد اسلامی قزوین تالیف حامد سلیمانی
 21. کتاب مدیریت کسب و کار در شبکه های اجتماعی تالیف سید سجاد موسوی - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 173 انتشارات دیباگران تهران تالیف سید سجاد موسوی
 22. کتاب از خشم تا خرسندی مشتری تالیف احمد حافظی - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات نظری تالیف احمد حافظی
 23. کتاب بازاریابی دهان به دهان تالیف ایدیل میریام - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات کتاب مهربان نشر تالیف ایدیل میریام
 24. کتاب استاندارد 34000 منابع انسانی در عمل تالیف آرین قلی پور - کاملا نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات کتاب مهربان نشر تالیف آرین قلی پور