1. کتابactive skills for raeding Intro _تالیف Neil j _anderson

  12,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات زبان کتاب تالیف Neil j _anderson
 2. کتاب دست دوم آناتومی تشریح عمومی -نویسنده دکترمحمدعلی امامی میبدی

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات سماط تالیف دکترمحمدعلی امامی میبدی
 3. کتاب دست دوم زبان ونگارش فارسی-نویسنده حسن احمدی گیوی

  12,000 تومان

  تعداد صفحات193 انتشارات سمت تالیف حسن احمدی.اسماعیل حاکمی.یدالله شکری.سید محمود طباطبایی اردکانی
 4. کتاب اصول حسابداری-جلد اول-نویسنده مصطفی علی مدد

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 398 انتشارات سازمان حسابرسی تالیف مصطفی علی مدد -نظام الدین ملک آرایی
 5. کتاب رهیافت حل مسأله در مکانیک کوانتومی-نویسنده جی ال اسکوایرز-مترجم محمد رضا محمدی

  17,000 تومان

  تعداد صفحات 132انتشارات دانش نگار تالیف جی ال اسکوایرز مترجم محمد رضا محمدی-حسین صالحی
 6. کتاب دست دوم حل کامل مسایل مبانی فیزیک جلد سوم ویرایش ششم-تالیف دیوید هالیدی ترجمه دکتر محمود بهار-در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 224 انتشارات مبتکران تالیف دیوید هالیدی رابرت رزنیک ترجمه دکتر محمود بهار
 7. کتاب دست دوم جمعیت و تنظیم خانواده - نویسنده پریوش حلم سرشت -اسماعیل دل پیشه

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 217 انتشارات چهر تألیف پریوش حلم سرشت -اسماعیل دل پیشه
 8. کتاب دست دوم راهنما روانشناسی عمومی -نویسنده زهرا عباسپور

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 416 انتشارات استادی تالیف زهرا عباسپور
 9. کتاب دست دوم راهنما مقدمات راهنمایی و مشاوره -نویسنده اکرم خسروی یگانه

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات استادی تالیفاکرم خسروی یگانه
 10. کتاب دست دوم اختلالات یادگیری-ترجمه دکتر یوسف کریمی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات ساوالان ترجمه دکتر یوسف کریمی
 11. کتاب دست دوم راهنما کلیات فلسفه -نویسنده طاهره ابراهیمی

  16,000تومان

  11,200 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات استادی تالیف طاهره ابراهیمی
 12. کتاب رسانه ای به نام احمدی نژاد -سفر به نیویورک

  9,000 تومان

  کتاب رسانه ای به نام احمدی نژاد -سفر به نیویورک- ساسان والیزاده
 13. کتاب دست دوم روش تحقیق و آمار به زبان ساده- تالیف علی سادئی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 152-انتشارات شلاک- تالیف علی سادئی
 14. کتاب دست دوم فرهنگ بازرگانی-تالیف محمد راسترو-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 620انتشارات امیر کبیرتالیف محمد راسترو
 15. کتاب دست دوم آیین زندگی- تالیف سید مهدی شجاعی

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 104-انتشارات نیستان-تالیف سید مهدی شجاعی
 16. کتاب دست دوم کردستان-تالیف شهید دکتر مصطفی چمران

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 174-انتشارات دفتر فرهنگ اسلامی-تالیف شهید دکتر مصطفی چمران
 17. کتاب دست دوم در انتظار گودو- تالیف ساموئل بکث-ترجمه علی اکبر علیزاده

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 192-انتشارات بیدگل-تالیف ساموئل بکث-ترجمه علی اکبر علیزاده
 18. کتاب گنجینه ها,موزه پروفسور حسابی-بنیاد پروفسور حسابی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 51انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیرتالیف بنیاد پروفسور حسابی
 19. سری کتاب های علوم ترسناک آزمایشهای انفجاری-نیک آرنولد-در حد نو

  41,000تومان

  28,700 تومان

  تعداد صفحه 244انتشارات پیدایش تالیف نیک آرنولد ترجمه محمود مزینانی
 20. سری کتاب های علوم ترسناک خودآزمای های علوم ترسناک-نیک آرنولد-در حد نو

  53,000تومان

  37,100 تومان

  تعداد صفحه 152انتشارات نشر پیدایش تالیف نیک آرنولد ترجمه محمود مزینانی
 21. کتاب اصول معاینه دستگاه گوارش و اعصاب در نشخوارکنندگان و تک سمی ها-دکتر محمد قلی نادعلیان

  37,000تومان

  33,300 تومان

  تعداد صفحه 312انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر محمد قلی نادعلیان
 22. کتاب دست دوم کماندار بزرگ کوهساران- تالیف سیروس طاهباز

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 643-انتشارات ثالث-تالیف سیروس طاهباز
 23. کتاب دست دوم شبهای بی قراری- تالیف دکتر سید محمد بنی هاشمی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 84-انتشارات منیز-تالیف سید محمد بنی هاشمی
 24. کتاب دست دوم هیچ اینجا میهیچد -تالیف فرزاد گلی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 290-انتشارات آسیم-تالیف فرزاد گلی
 25. کتاب دست دوم تبلیغات خلاق- تالیف سالیوان لوک- ترجمه فرزاد مقدم

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 118-انتشارات سیته-تالیف سالیوان لوک- ترجمه فرزاد مقدم
  0