1. کتاب دست دوم حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته دکتر ربیعا اسکینی-در حد نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات243 انتشارات سمت نویسنده دکتر ربیعا اسکینی
 2. کتاب دست دوم روان شناسی آموزش خواندن پیام نور تالیف جمال الدین کولایی نژاد

  18,000 تومان

  تعداد صفحات140 انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف جمال الدین کولایی نژاد
 3. کتاب دست دوم روان شناسی اجتماعی بارون ترجمه دکتر یوسف کریمی

  320,000 تومان

  تالیف رابرت بارون تعداد صفحات 924 انتشارات روان
 4. کتاب Read This Fascinating Stories from the Content Areas 2 + CD

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات رهنما تألیف Daphne Mackey
 5. کتاب دست دوم Active Reading Skills 2

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 189 انتشارات زبانکده تألیف دکتر اکبر میرحسنی - فرامرز بابایی
 6. کتاب دست دوم تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی -نوشته دارد

  190,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات صفار تألیف استیفن رابینز ترجمه دکتر سیدمهدی الوانی - دکتر حسن دانایی فرد
 7. کتاب دست دوم برنامه ریزی و کنترل پروژه تالیف امیر عباس شجاعی-در حد نو

  190,000 تومان

  تعداد صفحات 414 انتشارات ناقوس مولف امیر عباس شجاعی
 8. کتاب دست دوم افسانه های ایرانی جلد 5 تالیف محمد قاسم زاده -در حد نو

  220,000 تومان

  تعداد صفحات 630 مولف محمد قاسم زاده انتشارات هیرمند
 9. کتاب دست دوم ترجمه تحت اللفظی و روان متون حقوقی (2) بخش جزایی ترجمه محمود رمضانی- در حد نو

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 223 مولف - مترجم محمود رمضانی انتشارات آراء سبز
 10. کتاب دست دوم شیعه و اتهامات ناروا تالیف صادق حسینی شیرازی ترجمه حسین اسلامی

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 104 مولف صادق حسینی شیرازی مترجم حسین اسلامی انتشارات یاس زهرا
 11. کتاب دست دوم به مجنون گفتم زنده بمان تالیف فرهاد خضری-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 148 مولف فرهاد خضری انتشارات روایت فتح
 12. کتاب دست دوم مردی در تبعید ابدی تالیف نادر ابراهیمی-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 280 مولف نادر ابراهیمی انتشارات روزبهان
 13. کتاب دست دوم افسانه های باران تالیف نادر ابراهیمی-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 133 مولف نادر ابراهیمی انتشارات روزبهان
 14. کتاب دست دوم من بیابان ،همسرم باد تالیف عرفان نظر آهاری

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 76 مولف عرفان نظر آهاری انتشارات نور و نار
 15. کتاب دست دوم بررسی سیستم های قدرت (جلد اول) تالیف هادی سعادت ترجمه احد کاظمی و دیگران-نوشته دارد

  180,000 تومان

  تعداد صفحات 438 مولف هادی سعادت مترجم احد کاظمی و دیگران انتشارات دانشگاه علم و صنعت
 16. کتاب دست دوم شناسائی منابع و مآخذ تاریخ ایران (جلد 1 و 2)تالیف عزیز الله بیات-در حد نو

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 399 مولف عزیز الله بیات انتشارات امیر کبیر
 17. کتاب دست دوم منابع کلیدی آزمون های استخدامی نویسنده خدیجه پور معین-نوشته دارد

  125,000 تومان

  تعداد صفحه 526 انتشارات سیمای دانش - نویسنده خدیجه پور معین
 18. کتاب دست دوم حسابداری پیشرفته2 نویسنده دکتر موسی بزرگ اصل- کاملانو

  140,000 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات سازمان حسابداری -نویسنده دکتر موسی بزرگ اصل
 19. کتاب دست دوم داستان ها و پیام در مثنوی تالیف مرتضی میرهاشمی-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 550 مولف مرتضی میرهاشمی انتشارات نشر علم
 20. کتاب دست دوم مصالح و ساختمان ها ویراست دوم تالیف سام فروتنی -در حد نو

  175,000 تومان

  تعداد صفحه 384 مولف سام فروتنی انتشارات روزنه
 21. کتاب دست دوم پرسش و پاسخ جامع بیمه ای نویسنده آیت کریمی-نوشته دارد

  265,000 تومان

  تعداد صفحه 495 انتشارات پژوهشکده بیمه - نویسنده آیت کریمی
 22. کتاب دست دوم داده کاوی نویسنده دکتر جمال شهرابی-درحد نو

  385,000 تومان

  تعداد صفحه 368انتشارات جهاد دانشگاهی -نویسنده دکتر جمال شهرابی
 23. کتاب دست دوم روش های حفاری نویسنده دکتر مرتضی اصانلو-درحد نو

  245,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات نشر صدا -نویسنده دکتر مرتضی اصانلو
 24. کتاب دست دوم کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی جلد اول نویسنده دکتر منوچهر نیک آذر-در حد نو

  105,000 تومان

  تعداد صفحه 315انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر- نویسنده دکتر منوچهر نیک آذر
 25. کتاب دست دوم فرهنگ دوربین تالیف هالا بلاف ترجمه رعنا جوادی-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 200 مولف هالا بلاف مترجم رعنا جوادی انتشارات سروش
 26. کتاب دست دوم دنیای تصاویر روایی تالیف دوئین مایکلز ترجمه عبدالرضا پایدار-در حد نو

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 213 مولف دوئین مایکلز مترجم عبدالرضا پایدار انتشارات امیر کبیر
 27. کتاب دست دوم کاربرFree Hand شاخه کاردانش (گروه تحصیلی کامپیوتر)(رشته تصویر سازی کامپیوتری) -در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 472 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
  0