1. کتاب معماری ایرانی ویرایش جدید تالیف دکتر غلامحسین معماریان

  34,000تومان

  30,600 تومان

  تعداد صفحه 638انتشارات تهران تالیف دکتر غلامحسین معماریان
 2. کتاب خودرو و تجهیزات ترابری رسته ترابری - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 108 انتشارات دانشگاه جامع امام حسین تالیف مهندس مجتبی امیری
 3. کتاب PIPING اصول و تئوری لوله کشی صنعتی مهندس سید جمال علیزاده نیاکی - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 251 انتشارات مثبت تالیف مهندس سید جمال علیزاده نیاکی
 4. کتاب سامانه فنی خودرویی رسته ترابری - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات دانشگاه جامع امام حسین تالیف گروه مولفین
 5. کتاب تفسیر استاندارد 2800 جلد اول مبانی و مفاهیم محمدرضا تابش پور - کاملا نو

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات بنای دانش تالیف محمدرضا تابش پور
 6. کتاب هزینه های مالی در نظام انتخاباتی ایران احمد مرادپور - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات ارشدان تالیف احمد مرادپور
 7. کتاب اصول و مبانی تسهیل گری حرفه ای محمدرضا شاه پسند - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 175 انتشارات جهاد کشاورزی تالیف محمدرضا شاه پسند
 8. کتاب ریخته گری فلزات و تجهیزات لازم مهندس حامد رضاقلی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 175 انتشارات قدیس تالیف مهندس حامد رضاقلی
 9. کتاب بازاریابی و مصرف کنندگان ماشین آلات مرتضی هاشمی آریان - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 108 انتشارات اندیشه کامیاب ایرانیان تالیف مرتضی هاشمی آریان
 10. کتاب حقوق بین الملل اقتصادی تالیف دکتر سید قاسم زمانی

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحه 416انتشارات میزان تالیف محمد حسین شهبازی
 11. کتاب متون فقه 1 تالیف دکترعباس زراعت -دکتر حمید مسجد سرایی

  52,000تومان

  46,800 تومان

  تعداد صفحه 345انتشارات خط سوم تالیف دکتر حمید مسجد سرایی
 12. کتاب رویه قضائی ویرایش 95 تالیف دکترسید جلال الدین مدنی

  9,000تومان

  8,100 تومان

  تعداد صفحه 245 انتشارات پایدار تالیف دکترسید جلال الدین مدنی
 13. کتاب بایسته های حقوق مدنی تالیف دکتر میترا ضرابی - سلیمان اکبری

  105,000تومان

  94,500 تومان

  تعداد صفحه 640انتشارات نوین اندیشه تالیف دکتر میترا ضرابی
 14. کتاب مختصر ایین دادرسی مدنی ویرایش سوم تالیف دکتر محمد مهدی توکلی

  40,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 493انتشارات دور اندیشان تالیف دکتر محمد مهدی توکلی
 15. کتاب نقش فرهنگ در توسعه بیمه هادی سحری - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات راه دکتری تألیف هادی سحری
 16. کتاب تروریسم ابعاد مکانی و بازتاب جهانی جواد اطاعت - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف جواد اطاعت
 17. کتاب سرمایش و دام اندازی لیزری هرولد ج متکاف حسین گلنار کار - کاملا نو

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات نیکو نوین تألیف هرولد ج متکاف
 18. کتاب صنایع لبنی 2 مطابق با سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عبدالرضا آقاجانی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 354 انتشارات آموزش کشاورزی تألیف عبدالرضا آقاجانی
 19. کتاب نظریه های میدان های کوانتومی جلد اول دکتر علیرضا حق پیما - کاملا نو

  31,500 تومان

  تعداد صفحه 322 انتشارات خورشید خاور تألیف دکتر علیرضا حق پیما
 20. کتاب مدل استاندارد ذرات بنیادی دکتر علیرضا حق پیما - کاملا نو

  26,500 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات خورشید خاور تألیف دکتر علیرضا حق پیما
 21. کتاب نظریه میدان های کوانتومی جلد دوم دکتر علیرضا حق پیما - کاملا نو

  28,500 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات خورشید خاور تألیف دکتر علیرضا حق پیما
 22. کتاب نظریه میدان های پیمانه ای دکتر علیرضا حق پیما - کاملا نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 348 انتشارات خورشید خاور تألیف دکتر علیرضا حق پیما
 23. کتاب آشنایی با ذرات بنیادی دکتر علیرضا حق پیما - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات خورشید خاور تألیف دکتر علیرضا حق پیما
 24. کتاب مبانی و اصول مهندسی اکسترودرها مهندس مجید حیاتی - کاملا نو

  39,500 تومان

  تعداد صفحه 550 انتشارات ارسطو تألیف مهندس مجید حیاتی
 25. کتاب اصول و مبانی عملیات حرارتی مهندس محمد امین شاهرخیان دهکردی - کاملا نو

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات شهبازی ترجمه مهندس محمد امین شاهرخیان دهکردی
 26. کتاب اصول و مبانی آزمایشگاه عملیات حرارتی مهندس محمد امین شاهرخیان دهکردی - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات شهبازی تألیف مهندس محمد امین شاهرخیان دهکردی
  0